Menu
Przełożenie piątego wymiaru na dzisiejszą rzeczywistość.

W styczniu będzie trzy lata, jak mamy w przestrzeni nowe, krystaliczne energie planety. Nastały podwaliny pod nowe życie, nową epokę dla Ziemi i nowy świat dla nas. W matrycy Ziemi odpaliły się energie piątego wymiaru. Zaszły ogromne zmiany w energiach, teraz nadchodzi czas na przełożenie ich w materii. Start matrycy 5D w rzeczywistości trzeciego wymiaru (tu i teraz) w zimowe przesilenie.

Pytanie: Jakie przełożenie na świat rzeczywisty ma aktywacja piątego wymiaru? Zazwyczaj takie procesy przebiegają bardzo powoli...

I to się zgadza. Materia jest dużo wolniejsza niż energia i rządzi się swoimi prawami. Nie spodziewajmy się zaraz „cudów” z nieba, choć one się dzieją i burzą stary porządek. To już jest mocno widać w ludziach i w przestrzeni życia. Zmiany są wyraźnie zauważalne w nas samych i w kolektywie. Przeżywamy właśnie globalną falę przebudzenia, abyśmy mogli zobaczyć swoją moc. Proces stabilizacji i przekształcania świata potrwa w czasie. Dotarcie do stanu końcowego zajmie nam dwa, trzy pokolenia.

Odpalenie piątej rzeczywistości w wymiarze życia 3D nie spowoduje, że nagle wszystko odpadnie i będzie doskonale, i tylko miłość. Rewolucja musi odbyć się najpierw w nas samych, w przestrzeni naszych serc. To już się dzieje. Efektem zmiany jest stopniowe przesuwanie się świadomości ludzkiej z systemowego umysłu do źródłowej energii serca i kosmicznej świadomości. Proces trwa w czasie i wymaga naszej wewnętrznej pracy. Będzie przebiegał też tak szybko, jak szybko będzie ewoluować ludzkość. Energie piątej rzeczywistości obligują nas do jeszcze większej (głębszej) pracy nad sobą. Spływy energetyczne ułatwiają przemiany, ale także (poruszając to, co boli) przymuszają do zajrzenia wgłąb siebie i uzdrowienia tego, co potrzebuje uznania. Chodzi także o oczyszczenie zbiorowego doświadczenia ludzkości, a to już jest doświadczeniem Ziemi. Przechodzimy z zapomnienia do świadomości. Przygotowujemy Nowy Świat dla naszych następców, dla naszych dzieci i wnuków, by oni mogli budować na gruncie który my im obecnie przygotowujemy. Świat wolny i harmonijny. Dotychczasowy stan rzeczy powoli wygaśnie.

Energie 5D powodują, że rozpada się ciężka zasłona zapomnienia trzeciego wymiaru. Puszcza nam kontrola ego/umysłu, dając możliwość dotarcia do swojej prawdziwej Boskiej Jaźni. Serca, w których każdy z nas ma zapisany Boski Kod Światła dochodzą do głosu. Kontrola i zniewolenie ludzkości rozluźnia się, by w ostateczności całkowicie odpaść. Odkrywamy naszą prawdziwą istotę i sens naszego pobytu na Ziemi. Uzyskujemy świadomość Duszy, jej drogi i celu, który ona chce Tu osiągnąć. Zyskujemy wiedzę o sobie samych, o naszych domach duchowych. Rozpoznajemy po co Tu przyszliśmy, jaka jest nasza rola w tym świecie. Otwiera się nam świadomość planetarna i galaktyczna.

Taka świadomość pozwoli nam na zupełnie inny poziom istnienia. Miłość, szacunek do wszystkiego co jest, uznanie duchowości i materii na jednym poziomie, sprawią, że życie osiągnie harmonię. Spojrzymy na życie/ istnienie holistycznie, jako na połączenie materii i energii, ciała i ducha. Przełożymy to na nowy model istnienia. Przychodzimy na Ziemię, żeby budować, a nie niszczyć. Czas jest przestać się męczyć, błądzić. Przejrzymy na oczy. Uszanujmy siebie, Ziemię i wszelkie inne formy życia. Także istoty energetyczne. To, że czegoś nie widać, nie znaczy, że nie istnieje. Mamy w tym świecie bardzo ograniczony zakres widzenia.

Zaczynamy rozumieć, że Wszyscy Jesteśmy Jednością. Kiedy to się zadzieje, na Ziemi zapanuje pokój. Nastaną czasy nowych technologii i nowych reguł opartych na zasadzie dobra wspólnego. Nauka połączy się z duchowością. Staniemy się jedną, wielką, ziemską rodziną. Wszelka przemoc zginie, ponieważ nie będzie miała się czym żywić. Ale to cel ostateczny. Przed nami lata pracy, na rzecz dobrej przyszłości. Wielu z nas, dożyje tu swojego przeznaczenia i więcej nie powróci. Zastąpią nas inni. Wypełnimy to, po co Tu przybyliśmy na ten bardzo ważny czas. Przetrzemy pokoleniom szlak do NOWEGO ŚWIATA.

Kryształowe matryce Ziemi

W rzeczywistości energetycznej naszego świata istnieje już krystaliczna matryca. To linie czasowe piątego wymiaru Ziemi, wolne od krzywd i niesprawiedliwości tego świata. Linie, które dają szansę wznieść się na wyższe poziomy istnienia i poznania. To przepiękne pole, które stwarza nam możliwość kreacji na nowych pięciowymiarowych paradygmatach. Słowem do zagospodarowania jest przestrzeń Nowej Ziemi. Czas zacząć budować rzeczywistość na krystalicznej sieci 5D. Możliwe jest to z poziomu serca, którego wibracje są zgodne z Boskim Wzorcem. Gotowe serca, oczyszczone i zjednoczone ze źródłem są wpinane w krystaliczne pole Ziemi. Ten proces wciąż trwa. Zjednoczona i rozświetlona przestrzeń serca jest odbiciem energii Boga w nas. Na jej podstawie zaczynamy budować nowy świat oparty na jedności, współistnieniu, poszanowaniu życia, jego różnorodności. 

Rozumiemy, że jesteśmy częścią Kosmicznego Kolektywu i częścią Bokiej Mandali Stworzenia. Kosmicznymi podróżnikami w drodze przez Istnienie. Mamy poczucie współodpowiedzialności. Na tej podstawie budujmy nową rzeczywistość z poziomu serca, w zjednoczeniu z Bogiem/ z Życiem/ z Duszą/ z Istnieniem. Pozwólmy przejawić się Duszy w nas, w celu realizacji Boskiego Przeznaczenia Duszy. Ona w kodach światła niesie w sobie dary i talenty dane jej przez Boga dla wznoszenia jego Kreacji na coraz to wyższe poziomy. Jest czas na przejawienie się tego zapisu w nas.

W praktyce

Zaczynamy wypełniać kryształową matrycę Ziemi nową rzeczywistością. Wyrażajmy intencję tworzenia nowych relacji na kryształowych łączach piątego wymiaru. Niech dotyczy to wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu i co jest dla nas ważne. Od relacji międzyludzkich, rodzinnych, zawodowych, zdrowotnych, finansowych, po pasje, kreację potrzeb serca, relacji z Duszą i światem energii... Chodzi o to, żeby wypełnić swoją rzeczywistość nowym modelem Istnienia. Od spraw materialnych po duchowe. Wszystko to, co jest dla nas ważne niech będzie oparte na nowych zasadach budowanych z poziomu źródłowej energii serca. 

Wyrażajmy intencję tworzenia kryształowych przestrzeni dla relacji zawodowych, rodzinnych, międzyludzkich, połączenia z Ziemią, z Duszą, z Bogiem itd. (Pełna dowolność według potrzeb serca.) Warunkiem jest tworzenie z przestrzeni serca. Wszystko co niezgodne (niżej wibracyjne) nie zaistnieje, ponieważ energii nie da się oszukać. Dlatego pracujmy nad wewnętrznym oczyszczeniem, po to by rozświetlić się do stanu Dziecka Bożego i rozpocząć kreację z poziomu serca i boskiej świadomości. 

Czas zacząć wypełniać matrycę nowego świata istnieniem z poziomu serca.

MANIFESTACJA NOWEJ RZECZYWISTOŚCI TU I TERAZ.

Pozdrowienia. 

Ps. Rok 2020 (moja ulubiona, bardzo silna synchroniczność wibracji dwójek i zer, łącząca każdego z nas przez Duszę bezpośrednio z Bogiem), to bardzo ważny rok początkujący kolejny etap przemian w nas i w świecie. To co się działo przez ostatnie pięć lat było zaledwie przygotowaniem pod nowe. Fala przyspiesza.

Bardzo jestem ciekawa, kolejnych lat.

Poczytaj także:

Dialog z przestrzenią: wibracje liczb.

Linie czasowe Ziemi, linia światła. 

Nowa Ziemia: budowniczy Nowego Świata i Boski Wzór.

Droga Duszy: przebudzenie Mocy, czyli dary i talenty Duszy.

Globalne Pole Serca.

Ziemia jako Istota Duchowa.

Pole Serca - nowa świadomość ludzkości.

Zmiany i kreacja na Nowy Świat.

Moc Duszy, czyli przebudzenie Lightworkera.