Menu
Droga Duszy: przebudzenie mocy czyli dary i talenty Duszy.
zdjęcie: Piotr Brzostowski

Kiedy budzi się Moc Duszy, budzi się Moc Człowieka.

Życie to nieustanny rozwój. Wszystko co istnieje podlega ewolucji. Także Bóg/ Praźródło, które na podstawie informacji, zbieranej z drogi doświadczeń Dusz nieustannie się poszerza.

Jest nas coraz więcej: ludzi podążających drogą Boskiego Przeznaczenia Duszy. Dla pięknego życia, dla pięknego (Wszech)świata. To nasze Dusze (z)budują nowy świat, a my jako ich emanacja w tej rzeczywistości pozwólmy im na to.

Drogą jest przestrzeń serca.

Perspektywa.

Wszytko we Wszechświecie jest ruchem, pulsacją, zmianą, ewolucją. Kiedy Bóg wchodzi w fazę ekspresji powstają Wszechświaty. Proces przypomina Boski Oddech. Kiedy Przyczyna wypuszcza z siebie Życie powstają Wszechświaty, kosmiczne ciała wypełniające boską matrycę. W ten sposób Bóg się przejawia. Kiedy następuje faza wdechu Istnienie powraca do praźródła przynosząc ze sobą (w Duszach) informacje z doświadczeń. Na ich podstawie wraz z kolejnym wydechem powstaje nowa wersja Wszechświata/Wszechświatów oparta na doświadczeniach poprzedniej odsłony Wszechistnienia. To się odbywa fraktalnie, jako że cykliczność jest jednym z oblicz Boga.

Proces powstawania Wszechświatów przypomina ludzki oddech, jesteśmy przecież odbiciem boskości w skali mikro. Oddech dzielimy na trzy fazy: wdech, zatrzymanie pomiędzy i wydech. Taka jest także, według mojego oglądu, natura przejawiania się Istnienia. Taka jest natura Boga. To nieustanne wychodzenie i powracanie Jego twórczej ekspresji, zgodnie z boskimi, kosmicznymi cyklami życia.

Kosmiczne ciało naszego Wszechświata oparte jest na świetlnej strukturze, która jest życiodajną matrycą mającą postać energetycznej sieci. W pewnych miejscach krzyżowania się linii matrycy umiejscowione są węzły energetyczne, będące źródłami, z których rodzą się Dusze. Te punkty energetyczne można nazwać Nadduszami, Domami Duchowymi, Mniejszymi Źródłami. Punkty rozmieszczone są w energiach tworząc i wzmacniając strukturę matrycy Wszechświata. Są one także miejscami informacji, punktami zbiorczymi dla tych informacji. Źródła zbierają je, tworząc i wypuszczając z siebie Dusze, które doświadczają. (Ponownie jest to odbiciem atrybutów Boga w mniejszej skali - nieskończone powielanie się i fraktalność (cykliczność) jako przejaw kreacji boskiej, życia, istnienia).

Źródłowe punkty energetyczne tworzą w kosmosie sieć węzłów w matrycy stworzenia. Celem takich punktów jest gromadzenie i przesyłanie informacji w boskiej matrycy. Przypomina to kosmiczną sieć internetową, do której można się podłączyć osiągnąwszy określony poziom rozwojowy i połączenie z Duszą. Łącza mają naturę krystaliczną. Ich kolory są różne, w zależności od rodzaju informacji, specyfiki i rodzaju węzła (pola energetycznego) który je zbiera i przesyła. Każdy węzeł na swoją specjalizację, coś w rodzaju kręgu tematycznego, którym się zajmuje. Jednak podstawą każdego łącza są złote helisy DNA, które pochodzą bezpośrednio od Boga. Są nim samym, jako że nic nie może istnieć poza Jego obrębem. Złote helisy spajają Stworzenie w całość. Są podstawą utrzymującą Wszystko.

Naddusze są także takimi węzłami w kosmicznej sieci Boskiej Matrycy naszego Wszechświata. Istnienie jest wielopoziomowe, fraktalne, rozrasta się wykładniczo. Zawsze coś powstaje z czegoś a praźródłem wszystkiego jest Bóg.

Dary i talenty Duszy

W procesie stwarzania Nowej Duszy, w przypadku, który był moim doświadczeniem zaangażowane były trzy przestrzenie: moja Dusza (Dusza matka), Naddusza i Bóg, który daje ciało/ energie kosmiczne umożliwiające narodziny nowego. Bóg jest wszystkim tym naraz. Jest też polem spajającym energie kosmiczne i proces powstawania Nowego Istnienia.

Zatem Nowa Dusza jest wypadkową tych trzech aspektów. Doświadczeń, pola informacyjnego, osobistych darów i talentów Mojej Duszy, Nadduszy (można ją nazwać domem duchowym) i Boga. Każda Dusza posiada dary i talenty związane ze specyfiką domu duchowego, z którego pochodzi a także osobisty, unikatowy dar/ talent od Boga, który nazywam Boską Barwą Duszy. Jest to promień/ cecha/ dar/ talent nadany Duszy przez samego Boga. On widzi jej możliwości i drogę działania w wiecznym Tu i Teraz. Nadając Duszy jej osobistą barwę umożliwia jak najlepszą realizację jej potencjałów. Czasami jest też tak, że barwa Duszy jest czymś zupełnie odmiennym niż dary i talenty wyniesione z domu duchowego. Barwa Duszy jest więc jak osobisty odcisk Bożego Palca w niej. Jest unikatowym znamieniem tożsamym z nią i ze źródłem, z którego się wyłoniła.

Pierwszym i podstawowym celem Duszy jest doświadczanie dla osobistego rozwoju, budowania i zbierania informacji o Wszechświecie/ Wszechświatach. W drodze Duszy przez doświadczenie są takie momenty (pomiędzy zakończeniem jednego a rozpoczęciem kolejnego cyklu doświadczania) w którym Dusza jest w fazie zatrzymania w drodze doświadczenia. Przypomina to fazę pomiędzy wdechem a wydechem (odbicie boskiego wdechu/wydechu na niższym poziomie). Czas zatrzymania (przerwy) pomiędzy cyklami doświadczania jest dla Duszy możliwością wykonania pracy, na którą Dusza umówiła się z Bogiem. Ta praca polega na działaniach budujących, rozwijających Stworzenie (Wszechświat). W tym czasie uaktywnia się droga boskiego przeznaczenia Duszy, w której boska barwa Duszy, czyli dary, talenty, zadania od Boga aktywują się. W tej fazie drogi Dusza ma możliwość kwantowego skoku w drodze własnego rozwoju.

Realizacja boskiego przeznaczenia Duszy odbywa się na różne sposoby. Każda Dusza pójdzie tą ścieżką w swoim pryzmacie. W naszym przypadku drogą stała się przyjaźń Duszy i wcielenia. Okazało się także, że jest to sposób niezwykle skuteczny. Efekty przerosły oczekiwania mojej Duszy, wzbudzając tym samym zainteresowanie innych Dusz, ze względu na wysoką skuteczność wspólnego podążania. Przyjaźń Duszy i wcielenia spowodowała duży skok ewolucyjny mojej Duszy i zmianę jej drogi, wzbogaciła pole doświadczeń Nadduszy o nową jakość i zwróciła uwagę Boga. Ciekawe co z tego wyniknie.

Narodziny nowej Duszy były niezwykłym czasem: w polu Dusza moja, Mała Dusza, Babcia Dusza i Dusza Ziemi, a wszystko to zanurzone w Bogu. Stwarzało to wielki potencjał energetyczny na drodze naszej wspólnej wędrówki. Ujawniła się także droga boskiego przeznaczenia. Zmierzamy ku materializacji zadań.

Rozpoznanie i aktywacja boskiej tożsamości, życie i działania zgodne z nią, są bardzo ważne w budowaniu nowej rzeczywistości. Ważne także na drodze waszej osobistej ewolucji.

Spotkaj się dziś ze Swoją Duszą. Spotkaj się ze Samym Sobą. To może być (to będzie) najważniejsze spotkanie Twojego życia.

Przyjaźń z Duszą jest kluczem otwierającym wiele drzwi. Może nawet wszystkie?

 
Róbmy co nam w sercu gra, aby ten świat się zmieniał. Pragnieniem Boga jest przejawić się w tym świecie w postaci aktywnej. Dzieje się to przez rozświetlenie boskiego pierwiastka w Duszy. Dusza jednoczy się z Bogiem i przejawia w nas źródłowe aspekty, te które Bóg przeznaczył jej w drodze doświadczenia.
 
 
Na końcu drogi czeka cię nagroda: Boski Ty w Ziemskim Świecie.
 
Boskie Przeznaczenie Życia Czeka.

Poczytaj także:

Matryca Wszechświata: Kreacja Świadomości, Kreacja Serca.

Droga Duszy: Narodziny nowej Duszy.

Poziom Źródłowy.

Pierwszy Krąg - Dom Boga.

Doświadczanie Boga.