Menu
Czakra Astralna - siedziba Duszy.

Zwykło się mówić, że siedzibą Duszy jest nasze serce. W jego przestrzeni lokujemy emocje, pragnienia, marzenia, w tym miejscu komunikuje się z nami Dusza na poziomie podstawowym. W tym miejscu przemawia do nas Bóg. Czakra serca jest punktem zero w nas; bramą do Wszechświata, bramą do zjednoczonego siebie.

Tak na prawdę centrum energetyczne naszej Duszy znajduje się w pierwszym lub drugim ciele energetycznym człowieka, w przestrzeni nad naszą głową. Z wędrówką przez doświadczenie Dusza rozszerza się w nas, obejmując kolejno trzynaście ciał energetycznych, które przejawia w tym świecie. Dusza może też poruszać się w nas. Wędrując po organizmie, naprawia to, co wymaga uzdrowienia. Wszelkie ubytki ciała fizycznego są ubytkami Duszy i są przez nią regularnie uzupełniane.

Kiedy Dusza wciela się w ziemskim świecie rozdziela się energetycznie na dwanaście warstw plus trzynasta – źródłowa. Tam zawarta jest pamięć o jedności w i z Bogiem. Wszystkie te warstwy łączy przestrzeń serca. Z tego punktu mamy możliwość docierania do wszystkich ciał subtelnych w sobie oraz do trzynastej źródłowej przestrzeni. Kiedy Dusza rozpoczyna doświadczenie tutaj, schodzi do najniższego poziomu i z tego punktu rozpoczyna wędrówkę od zapomnienia do przypomnienia.

W procesie doświadczania w naszym świecie, Dusza wędruje od najniższych ciał do coraz wyższych, powodując określone zmiany w człowieku. To wpływa na jakość i drogę naszego życia. Im wyższe ciała są dostępne dla Duszy, tym jej większe doświadczenie i dojrzałość; tym większe (także) nasze zainteresowanie subtelnościami życia. Kiedy uda się Duszy zawędrować do trzynastej przestrzeni źródłowej, rozpoczyna się proces scalenia wszystkich dwunastu ciał w jedno. Dusza przechodzi w stan światła. Znaczy to także, że wychodzi energetycznie z ziemskiego systemu doświadczenia, pozostając na jego obrzeżach dzięki wcieleniu (ciału).

Czakra astralna (Gwiazda Duszy) nazywana jest ósmą czakrą. Usytuowana jest powyżej czakry korony, w przestrzeni nad głową. W miarę wzrastania Dusza wznosi się i rozszerza wypełniając pozostałe ciała eteryczne w człowieku. W pełni rozwinięta Dusza rozświetla wszystkie warstwy energetyczne istoty ludzkiej, sięgając daleko w przestrzeń. Powoduje to głębokie zmiany na poziomie fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym.

Kolor czakry astralnej zwany magnetą przypomina głęboki róż w odcieniu fioletu. Kształt gwiazda sześcioramienna. Powstaje z połączenia barwy czerwonej i niebieskiej. Są to pierwsza i ostatnia barwa w pryzmacie światła. Dlatego czakrę tę nazywa się także alfą i omegą lub Alto, lub Głową Boga.

W czasie przemian w 2017 roku na Ziemię spływały silne energie koloru magnety, które przepływając przez ciało duchowe Ziemi mocno w Nas pracują. Uzdrawianiu, wzmocnieniu ulegają podstawy - czakry dolne, rozświetla i rozwija się czakra astralna (początek i koniec). Odpowiada ona za zdolności jasnoczucia, zdolność harmonizowania doświadczeń na planie fizycznym i duchowym.

Wzrastamy.