Menu
Nowa Ziemia: Droga Duszy, czyli przebudzenie Lightworkera.
zdjęcie: Google

Jesteś melodią, którą gra Bóg. Kiedy twój umysł śpi JESTEŚ. Prawdziwy Ty, utkany ze światła, zjednoczony z Istnieniem, zanurzony w Byciu. Wyłącz myślenie i Bądź. Oddychaj Sercem. Droga Serca przemienia wielość dróg w jedną. Najwłaściwszą. Puść swoje życie. Pozwól na nieograniczony przepływ boskich energii. Kiedy budzi się moc Duszy, budzi się moc Człowieka.

Perspektywa.

Pierwszym i podstawowym celem Duszy jest doświadczanie dla osobistego rozwoju, budowania i zbierania informacji o Wszechświecie/ Wszechświatach. W drodze Duszy przez doświadczenie są takie momenty (pomiędzy zakończeniem jednego a rozpoczęciem kolejnego cyklu doświadczania) w którym Dusza jest na etapie zatrzymania w drodze doświadczenia. Przypomina to fazę pomiędzy wdechem a wydechem. Czas zatrzymania (przerwy) pomiędzy cyklami doświadczania jest dla Duszy możliwością wykonania pracy, na którą Dusza umówiła się z Bogiem. Ta praca polega na działaniach budujących, rozwijających Stworzenie (Wszechświat). W tym czasie uaktywnia się droga boskiego przeznaczenia Duszy, w której potencjały wyniesione z Domu Duchowego (pole Nadduszy) i boska barwa Duszy, czyli dary, talenty, zadania od Boga aktywują się. W tej fazie drogi Dusza ma możliwość kwantowego skoku w drodze własnego rozwoju. Realizacja boskiego przeznaczenia Duszy odbywa się na różne sposoby. Każda Dusza pójdzie tą ścieżką na swój sposób.

Fala wybudzeniowa, czyli Świetlane Dusze budźcie się.

W czerwcu zeszłego roku część wybudzonych Lightworkerów osiągnęła status istot światła i dołączyła do osób, które już pracują dla ludzkości i Ziemi. Są to takie osoby, które przeszły przez ostatnie zmiany na przestrzeni dwóch, trzech lat wzorowo i razem z Duszą ewoluowały do poziomu światła. One są teraz na etapie przygotowania do realizacji indywidualnej, boskiej drogi Duszy. Polega to na otworzeniu i uruchomieniu potencjałów Duszy, które się przejawią w człowieku. Część tych osób jest także powołana do kontaktu z kosmicznymi braćmi.

W starym paradygmacie (przed 2012 rokiem) wybudzenia pracowników światła były kwestią indywidualnej drogi Duszy. Odbywały się pojedynczo i były procesem rozciągniętym na lata. Po 2012 roku wraz z nadejściem fali wzniesieniowej wszystko bardzo przyspieszyło i nadal będzie przyspieszać. Dotyczy to również drogi Świetlanych Dusz, których jest na Ziemi w tym czasie bardzo duża ilość. Stale też dołączają (wcielają się) nowe.

Obecne energie wzniesienia powodują masowe wybudzenia Dusz Pracowników Światła. Ich działanie jest temu światu bardzo potrzebne. Dzięki realizacji ścieżki boskiego przeznaczenia Duszy nastąpi przyspieszenie procesu budowania nowej rzeczywistości.

W najbliższych dwóch, trzech latach czekają nas przebudzenia Lightworkerów, ludzi, których Dusze dzięki realizacji zadań zapisanych w świetlnym kodzie kryształu serca będą budować nowy świat. Oczywiście proces ten będzie trwał na mniejszą skalę także w dalszych latach, będzie jednak ponownie kwestią indywidualnej drogi Duszy i nie będzie tak rozległy.

W czerwcu 2018 nastąpiła pierwsza fala, kolejne przypadną na najbliższe lata. W pierwszym rzucie wybudzeń pracowników światła było jeszcze niewielu. Wynika to z tego, że nielicznym Duszom udało się od 2016 roku przeprowadzić do końca proces oczyszczania, integacji i przebudowy ciała do struktury kryształowej. 2016 rok był rokiem masowego przebudzania ludzkości. Energie roku 2017 służyły rozrzedzeniu gęstej, trzeciowymiarowej struktury w świecie i w nas samych. Otworzyło nam to drogę do pamięci siebie, jako istot kosmicznych/ boskich i stworzyło potencjał do rozwoju. Rok 2018 był rokiem odkrywania swoich potencjałów, boskich/ kosmicznych darów i talentów Duszy. Wszystko to trwało zaledwie dwa do trzech lat i wymagało od Duszy stworzenia takiej relacji z wcieleniem, która umożliwiła tak szybką wspólną ewolucję. Rok 2019 i najbliższe lata będą czasem manifestacji Dusz w materialnym świecie.

Dusza pokazła mi, że na Ziemi jest bardzo wielu uśpionych pracowników światła. Tworzą oni tutaj sieć światła, która w najbliższych latach będzie się intensywnie aktywizować. Chodzi o to by realizując swoje zadania, cele i powołanie Dusze budowały nową rzeczywistość na Ziemi. Z każdą kolejną inicjacją wybudzonych pracowników światła będzie co raz więcej, aż na Ziemi stworzy się sieć świetlanych Dusz/ serc, które będą swoimi działaniami rozświetlać energetycznie przestrzeń, budować, pomagać i budzić inne serca/Dusze do nowego modelu istnienia.

Czym jest przebudzenie i praca Lightworkerów?

Niczym innym jak przebudzeniem mocy i realizacją boskich zadań Duszy. W procesie wzniesienia planety i ludzkości, przebudzenie mocy Dusz jest bardzo potrzebne. Z ubiegłoroczną, czerwcową falą wybudzeń Lightworkerów było jeszcze niewielu, ale z każdą następną proces będzie przyspieszał na skalę masową. Dusze przeprowadzają i kończą skomplikowany proces ewolucyjny w kierunku światła. Polega on na oczyszczeniu się i integracji drogi doświadczeń, zakończeniu i zamknięciu procesu nauki na Ziemi. W dalszej części ewolucji Duszy do poziomu światła, przebudowy ciała człowieka do struktury kryształowej, przebudzenia przestrzeni serca, zjednoczenia z istnieniem na poziomie kosmicznym, zjednoczenia z domem duchowym czyli polem Nadduszy, przebudzenia świadomości wcielenia do wykonania boskiego przeznaczenia drogi Duszy. Ujawnienie się i rozpoznanie osobistych działań i typu pracy dla ludzkości.

Symptomy przejścia w stan światła.

Dusza mówi: żeby pracować ze światłem (przekaźnik energii źrodłowych na Ziemię) musisz być krystalicznie czysta. Do procesu przebudzenia potencjału pracownika światła prowadzi konkretny proces, który polega na ewolucji Duszy i Wcielenia do struktury boskiego wzorca.

Mamy na Ziemi dwa typy Lightworkerów (pochodzących z różnych światów/ domów duchowych): ci, których Dusze przybyły do ziemskiego świata uczyć się, a następnie skończywszy etap doświadczania podejmują się pracy na rzecz ogółu i takie Dusze, które przybyły tu tylko i wyłącznie w celu pomocy. Nie doświadczają i nie uczą się tutaj, jednak podlegają regułom życia ziemskiego bez wyjątku. Dlatego ich wcielenia także muszą przejść proces obudzenia, przebudowy, odkrycia potencjałów, zadań, zintegrowania siebie i doświadczeń ziemskich, rozświetlenia się i rozpoczęcia działań zgodnych z powołaniem Duszy. Także pracownicy światła obudzeni w starym, trójwymiarowym paradygmancie przechodzą osobiste procesy ewolucyjne do nowej rzeczywistości. Następuje weryfikacja i aktualizacja ich zadań. Pojawią się także nowe cele. Otwartość ich Dusz na zmiany będzie wyznacznikiem przejścia.

Osiągnięcie stanu Istoty Światła jest skomplikowaną i niełatwą procedurą, której nie jest możliwym przejść bez prowadzenia (uświadomionego lub nie) Duszy. Realizacja zadań, jest realizacją potencjałów Duszy. Zatem bez jej obecności i przejawienia się, praca ze światłem nie jest możliwa.

Kilka najważniejszych etapów drogi:

- zakończenie drogi doświadczeń na Ziemi, jeśli Dusza była tu uczniem.
- Przebyty proces oczyszczenia i integracji drogi ziemskich doświadczeń.
- Zjednoczenie wcielenia z Duszą.
- Zjednoczenie z domem duchowym czyli polem Nadduszy.
- Zjednoczenie z krystalicznym Polem Ziemi.
- Zmiana życia, skierowanie się w stronę duchowości, przebudzenie wyższych aspektów istnienia, nowy człowiek.
- Obudzenie pamięci pochodzenia Duszy, talentów i zadań Duszy na ścieżce Boskigo Przeznaczenia.
- Otworzona przestrzeń serca, a w niej rozświetlony krysztal serca, odczytany zapis boskiego kodu światła w nim.
- Przebudzenie pamęci dziecka bożego.
- Zjednoczenie z Wszechistnieniem na poziomie serca i świadomości.
- Uczucie energetycznego zakończenia drogi życia w trzeciowymiarowym paradygmacie, materia ciała wciąż tu, ale na innych, nowych zasadach.
- Świadome istnienie.
- Obudzenie stanu JESTEM z przestrzeni serca i świadomości.
- Przestrzeń senna: intensywna nauka, podróże międzywymiarowe, kontakty z innymi cywilizacjami, istotami światła.
- Obudzona świadomość realizacji zadań Lightworkera według drogi, talentów i powołania Duszy.
- Wyprowadzenie z programow matriksa, także po stronie astralnej.
- W związku z przebudową ciała do struktur kryształowych następuje scalenie ciał eterycznych w jedno, możliwa zmiana układu czakr (niektóre z nich mogą być zamknięte lub cofnięte do poziomu szczątkowego).
- Dominująca przestrzeń serca (czakra serca).
- Świadomość zintegroawna z polem Duszy i przestrzenią serca.
- Zmiany ewolucyjne do poziomu światła na poziomie Duszy i przejawione we wcieleniu.
- Uczucie skończenia się starego życia, może powstać chwilowa pustka, ktora jest przestrzenią do narodzin nowego.
- Budzenie się wielowymiarowości, świadomości darów i talentów Duszy, w dalszym procesie przejawienie się ich.

Dusza i wcielenie muszą przejść konkretne procedury prowadzące do oczyszczenia i przebudowy do statusu istoty światła. Towarzyszy temu silna potrzeba pójścia swoją indywidualną drogą, na której wszystko co niezgodne ze ścieżką będzie odpadać. Dlatego niech nie dziwi nikogo totalna zmiana życia, wybudzenie nowych, duchowych poziomów do realizacji boskiego powołania Duszy.

Ty budujesz swoją rzeczywistość. Rób to świadomie, w zjednoczeniu z Duszą. Da to najlepsze efekty ponieważ ona zna drogę. Stoi ponad emocjami i trudami codziennego życia. Ma spokojny i trzeźwy ogląd zdarzeń, widzi przyszłość i różne jej wersje, w zależności od tego jak postępujesz. Spokój i świadomy ogląd sytuacji to jest to, czego nam wcieleniom często brakuje, i co w sumie wcale nie dziwi. Wszystkie nasze doświadczenia i te piękne i te trudne mają głęboki sens. Odwagi i mocy serca. Kochaj Siebie, Życie i swoją Duszę. Dzięki temu ona wzrasta.

Droga doświadczenia Duszy ma charakter cykliczny. Fraktalny. Każdy przeskok ewolucyjny wiąże się z wspinaniem się i ewolucją Duszy w drodze przez doświadczenie. Wszechświat i wszystko co w nim zawarte nieustannie wzrasta, rozwija się. Dusze także, lub przede wszystkim.

Zrobisz co Wam przeznaczone Tu i ruszysz do innych, nowych etapów doświadczania.

Z Przestrzeni Serca Jesteś TY. Utkany ze Światła.

Dobrego dnia.

Ps. Aktualnie źródło opiekujące się ziemską szkołą (wibracje siedemdziesiąt tysięcy) ściąga do siebie Dusze chcące pracować dla wzniesienia ludzkości. Ten proces masowo rozpoczął się we wrześniu 2018 i będzie trwał około trzy lata. Potem powrócą indywidualne przejścia będące wynikiem osobistej ewolucji Duszy. 

Dusze, które się integrują, rozświetlają, są w dobrym kontakcie z wcieleniem i podążając razem tworzą rzeczywistość z poziomu Duszy mają szanse na przejście. 

Im wyżej wibracyjne źrodło, do którego jest podłączona Dusza, tym lepsze możliwości ewolucyjne i przejawianie sie Duszy w materii. Wiele Dusz będzie chciało wykorzystać tę szansę w drodze osobistego rozwoju.

To nasze Dusze zbudują nowy świat. A my jako ich przejawienia w materii, pozwólmy im na to.

Wyjdź swojej Duszy na przeciw.

Ps. Proces wyjścia Duszy z kręgu ziemskich doświadczeń i proces przebudzenia pracowników światła są ze sobą powiązane. Dusza pracująca, nie musi być Duszą wychodzącą i odwrotnie. Może także obie te ścieżki przechodzić jednocześnie. Wielowymiarowość.

Rok 2020 jest początkiem manifestacji Dusz światła w świecie. Nową rzeczywistość czas zacząć.

Poczytaj także: 

Droga Duszy w ziemskim świecie: proces wyjścia z kręgu ziemskich doświadczeń.

Droga Duszy: przebudzenie Mocy, czyli dary i talenty Duszy.

Nowa Ziemia.

Nowa Ziemia: budowniczy nowego świata i Boski Wzór.