Menu
Nowa Ziemia: linie czasowe Ziemi, linia światła.

Według Majów czas ma trojaką konstrukcję: czas Wszechświata, który jest płaszczyzną, gdzie wszystko dzieje się jednocześnie w wiecznym Tu i Teraz; cykliczny czas Ziemi, mający naturę koła i linearny czas człowieka, który jest zmierzaniem od punktu A do punktu B.

Czas Duszy jest inny niż nas człowieka. Na przykład „wkrótce” dla mojej Duszy, oznacza dla mnie półtora roku. Nasze perspektywy się różnią. Potrzebujecie się siebie z Duszą nawzajem nauczyć.

Linie czasowe

W zasadzie na Ziemi istnieje nieskończona ilość linii czasowych, tak jak istnieje nieskończona ilość światów równoległych. Przestrzeń i czas są fraktalne. Nieustannie powielają się, bo kreacja boska jest fraktalna. Każdy z nas w tym życiu posiada swoją osobistą linię czasową, która istnieje w wielu wymiarach i nieustannie stwarza się na bieżąco. Kształtujemy ją my sami kreacją myśli i emocji najpierw, a dalej działaniami w materii. Nasza osobista linia czasowa istnieje w kolektywie innych linii czasowych, w zbiorowej przestrzeni. Jest wpisana w cykliczny czas Ziemi, a dalej w otwarty czas Wszechświata, który jest płaszczyzną Tu i Teraz. W niej wszystko dzieje się na raz, bez podziału na teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, będącym charakterystycznym dla czasu liniowego.

W jaki sposób zatem świadomie kreować i poruszać się w nieskończonej ilości wieloczasów, wieloprzestrzeni i wieloświatów?

Drogą jest przestrzeń serca i jej źródłowa nawigacja. Ona pozwoli tobie obrać najwłaściwszy kurs w nieskończonej ilości wyborów, kierunków, czasów i płaszczyzn. To nawigacja Duszy i torus serca, a także twoja wielowymiarowość pozwala tobie na łączność z czasoprzestrzenią i fraktalnością boskiej kreacji.

Możemy i potrzebujemy tworzyć we wspólnocie, jednak w wymiarze kosmicznym, każdy z nas odbywa indywidualną podróż w oceanie istnienia. Jesteśmy jednością i odrębnością jednocześnie. Tworzymy i spotykamy się zawsze tylko „na chwilę”. Ostatecznie Dusza wyruszając ze źródła w doświadczenie, wyplata osobistą nić energetyczną drogi istnienia. Czasem te nici spotykają się w wielkich lub mniejszych ilościach tworząc skupiska linii, centra energetyczne, rzeki życia, wspólne formy działania.

Ziemia

Na Ziemi istnieje ogromna ilość linii czasowych, które porządkuje (grupuje) matriks. Każda z tych linii (w wymiarze indywidualnym i zbiorowym) pracuje na wzniesienie, gdyż wszystko podlega prawu ewolucji.

Nasz świat jest wciąż światem wielu linii czasowych, które kreujemy myślami i emocjami w wymiarze osobistym i zbiorowym. W ogromnej większości robimy to w sposób nieświadomy z poziomu ciała mentalnego i emocjonalnego. Proces wzniesienia to stworzenie między innymi jednej linii czasowej - linii światła, po to by przestało istnieć w tym świecie niebo obok piekła, by każdy z nas mógł spokojnie wykonać swoją osobistą drogę z Duszą do prawdy. Chodzi też o to by przeciągnąć jak największą ilość ludzi/ Dusz do linii światła, żeby ona mogła się zmaterializować na Ziemi i przejąć prowadzenie nad innymi liniami czasu. Aby to było możliwe, potrzeba jak największej liczby świadomych ludzi podążających drogą Duszy i serca, w zjednoczeniu z Domem Duchowym i Bogiem. Wszystko w celu zakotwiczenia najwyższych energii w tym świecie. To jest między innymi nasze kolejne zadanie: wsparcie w przechodzeniu Dusz/ ludzi na linię źródłową i praca na rzecz budowania sieci światła.

Rozświetlone i zjednoczone ludzkie istoty stworzą na Ziemi mandalę światła, czyli osadzą w materialnej rzeczywistości, czasie i przestrzeni parametry boskie. W ten sposób stworzy się na Ziemi matryca światła i nastąpi złoty wiek ludzkości.

Mamy wielość linii czasowych/ warstw energetycznych. W zasadzie każdy z nas idzie własną, jednostkową i unikalną linią czasową. Razem one tworzą zbiorowe linie ludzkości/ Ziemi. W obecnych czasach każda linia na swoim unikalnym poziomie pracuje ku wzniesieniu. To prawo ewolucji. Dusza podążała ku przejściu na tę najczystszą, od Boga i to się udało. Jako ludzkość jesteśmy w procesie. On potrwa. To, co w energiach dzieje się natychmiast, w materii potrzebuje czasu. Prędkość procesu jest zależna od naszych indywidualnych dróg.

Póki co mamy wciąż wieloliniowość, a co z tego wynika różny poziom boskich wibracji. Od wysokiego po bardzo niski. Na wielu liniach czasowych wciąż jest niepewność ewolucyjna ludzkości, na innych liniach jest walka. W linii, w której my idziemy z Duszą jest pewność przemian, jedność z planetą, droga serca i boskie wsparcie. Widzę ludzkość w złotej erze. Dla mnie to kwestia wykonania przez nas drogi/ ewolucji, po to by Dusze mogły przejść (wewnętrzną pracą i uświadomieniem człowieka) w jak największej liczbie do krystalicznej, źródłowej linii światła, aby ją wzmocnić ugruntować i zmaterializować w tym świecie.

Boskie wibracje na Ziemi

Boska linia czasowa to najwyższe, krystaliczne światło, gdzie możliwym jest rozwinąć i zrealizować źródłowe potencjały Duszy. Gdzie procesy integracji i kończenia ziemskiej drogi Dusz przebiegają (przy boskim wsparciu) dużo łatwiej i szybciej. Rozświetlone Dusze, jako istota ludzka (człowiek i Dusza w zjednoczeniu) (s)tworzą mandalę światła, wprowadzając w tym świecie boskie standardy. Chodzi o to by tę linię zakotwiczyć tutaj i umożliwić Duszom/ ludzkości ewolucję według źródłowych wibracji. Kolejnym krokiem będą działania zmierzające do rozbudowania i przeciągnięcia na tę linię czasową jak największej liczby Dusz/ ludzi, drogą ich indywidualnej ewolucji, aby ona urosła w siłę, zmaterializowała i zamanifestowała się na Ziemi.

Jesteś unią tego, co duchowe i tego, co materialne. Dusza jest Dzieckiem Boga, wcielenie jej fizyczną manifestacją. Razem tworzą istotę ludzką. Duch i materia w zjednoczeniu mają siłę do zmian. Duch daje energię, materia ją buduje. To ty jako człowiek masz moc materializowania energii. Uświadom sobie: twoje przyzwolenie lub opór, mają moc rozwinąć albo zatrzymać drogę Duszy.

Prawidłowy łańcuch energetyczny, to przepływ w następującej kolejności: Ziemia - Człowiek - Dusza - Naddusza (Dom Duchowy) – Bóg. Jeśli na którymś etapie są zakłócenia, przepływ jest niepełny lub przerwany. Do takiego modelu dążymy na tym etapie ewolucji: pełnej drożności energetycznej i zasilania z wszystkich źródeł boskiego przepływu. Wiele Dusz przebywa teraz w Domach Duchowych. Przechodzą zmiany pod nową drogę i nowe zadania na Ziemi.

Ludzie, którzy pod przewodnictwem Duszy wyjdą ponad system, ponad matriksowe reguły, będą tworzyć w połączeniu ze źródłem. Jest to możliwe dzięki zjednoczeniu Duszy do stanu światła (drogą wewnętrznej ewolucji) i wyjściu poza system ziemskiego świata. Dusza jednocząc się z Bogiem, w pełni rozświetla swoje boskie powołanie. Może realizować swoje źródłowe przeznaczenie, pozwalając przejawiać się Bogu w tym świecie. Rozświetlony człowiek umożliwia zejście energii Boga na Ziemię.

Dzieci serca przejawiają czystą boskość na Ziemi. Ich zadaniem jest budować nowe ponad standardami i bałaganem tego świata. W obecnym czasie wiele osób jest prowadzonych z domu duchowego (pole Nadduszy) i przygotowywanych pod drogę z Duszą. Zjednoczenie się ze swoją Duszą jest podstawowym etapem w dostępie do wiedzy i energii wyższych wymiarów.

Czas najwyższy zacząć budować rzeczywistość na nowych parametrach piątego wymiaru. Czym są te parametry? Krystalicznymi (źródłowymi) energiami serca.

Ps.

- Kocham cię - mówi Dusza (widzę, że płacze) - Czemu ty się wzruszasz znów? - Bo to jest niesamowite, że mogę ci przekazać wiadomości, a ty potrafisz je odebrać z innego wymiaru, zrozumieć i przekazać innym. Nie sądziłam jeszcze niedawno, że to będzie możliwe.

Niedawno to tak ze trzy lata temu na ludzki czas.

Dusza ma dzisiaj floł, czyli stan boskiego przepływu. Jest zadowolona, wdzięczna, zharmonizowana, szczęśliwa. Ja mam wewnętrzną równowagę. Wszystko jest na swoim miejscu. I o to mi chodziło. Jej dobro jest moim życiowym priorytetem.

Miejcie piękny dzień.

Poczytaj także:

Nowa Ziemia: budowniczy nowego świata i boski wzór.

Nowa Ziemia: Moc Duszy, czyli przebudzenie Lightworkera.

Przełożenie piątego wymiaru na dzisiejszą rzeczywistość. Kryształowe matryce Ziemi.

Kim są Ziemskie Znioły?

Anielska Dusza.

Pytanie: "Jak rozpoznać, że jesteśmy tzw.''posłańcem światła"? 

Kryształ Serca. Boże ziarno w nas.

Droga Duszy: przebudzenie Mocy, czyli boskie dary i talenty Duszy.