Menu
Kryształ serca, Boże Ziarno w Nas.

Niesiemy w Sercu Boską Iskrę. Cokolwiek byś „złego” nie zrobił, jak bardzo byś siebie uważał za niegodnego, masz w sobie Boskie Światło, do którego zawsze możesz powrócić, gdyż jesteś Dzieckiem Stworzenia.

Jest taka część w nas, która pozostaje niezmienna, niezależnie od okoliczności Istnienia. Jest też taka przestrzeń w Duszy, która pozostaje niezmienna, niezależnie od drogi doświadczenia. To Kryształ Serca, Boża Iskra w nas.

Wszyscy pochodzimy od Boga. Zostaliśmy stworzeni z Jego Niewyczerpanej Kreacji. Wszystko, co istnieje ma swój początek w Nim. 

Bóg czeka na każdego z nas. Czeka na naszą Wolę, na nasze TAK, na Twój osobisty Wybór. Słyszy każdego, kto wzywa jego Imienia i odpowiada na to wołanie. Pozwól sobie usłyszeć Boga w Tobie.

Każdy z Nas niesie w sercu Zapis Boskości. Czym on jest? Złotym, świetlnym kodem. Zapisem Twojej unikatowej więzi z Bogiem, zjednoczenia z WszechIstnieniem. To informacje na temat Duszy w boskiej (czystej) postaci. To wiadomości dotyczące Boskiego Planu, który Dusza wybrała sobie zrealizować w drodze przez doświadczenie. Ustaliła to razem z Bogiem.

Podążając drogą serca, podążasz za ścieżką boskiego przeznaczenia. Serce jest drogowskazem w drodze przez życie. Zechciej pójść za jego przewodnictwem. Nasze centrum zarządzania, to nie „ziemski” umysł. Świat od wielu wieków podąża za jego głosem. Dokąd doszliśmy?

Czas najwyższy zmienić kierunek. Dany nam został potencjał energetyczny. Wykorzystajmy go dla zbudowania nowego świata z poziomu serca. Wciąż tak wiele zależy od nas - w pomyślnym jak i negatywnym potoczeniu się spraw. Wierzę, że nam się uda. Wiara i praca nad sobą są nam bardzo potrzebne.

Droga do lepszego życia wiedzie przez Bramę Serca. Tam odnajdziesz swoją Boskość. Przypomnisz sobie, kim jesteś w istocie rzeczy. Odkryjesz swoje Mistrzostwo. Tam dotrzesz także do swojej Boskiej Jaźni. Tam usłyszysz głos Duszy, a w niej prowadzenie Boga. Bóg czeka na powrót każdego swojego Dziecka.

W Przestrzeni Serca mamy Kryształ, w którym zapisany jest Diamentowy Kod Światła. Trzeba nam dotrzeć do tej prawdy w sobie. 

Najtrudniej jest zaufać samemu sobie. Jest to klucz do odnalezienia siebie i zawiązania Świętej Unii z Bogiem. Nigdy nie odszedłeś od Boga, tylko nie pamiętasz, że zawierasz się w Nim, jak wszystko inne, co istnieje. Najmniejsze ziarnko piasku.

Bóg nieprzerwanie czeka. Odnajdź swój wewnętrzny Kryształ. Wiesz, gdzie szukać. Poleruj go codzienną pracą nad sobą. Kiedy się rozświetlisz, twoje Serce będzie budzić inne Serca. 

Zasilaj się Światłem Boga. Pozwól Duszy rozkwitać, pozwól Sercu mówić. Tylko tak mamy możliwość zbudowania nowej rzeczywistości. 

Jesteśmy Dziedzicami Boskości, czy mamy tego świadomość, czy nie.

Gdzie odnajdujesz Boskosć w sobie?

Radosnego dnia.

Poczytaj także:

Praktyka Rytmu Serca.

Dotyk Boga.

Święta Unia Duszy.

Wewnętrzny Mistrz - Boska Pełnia w Tobie.

W niewoli umysłu i emocji.

Czakra Astralna - siedziba Duszy.