Menu
Boskość w Nas

Jesteś Świętą Trójcą. Chrześcijański Ojciec-Syn i Duch Święty, to w istocie alegoria Ciebie samego i prostej tajemnicy istnienia: Bóg – Syn/czyli Ty – i Duch czyli Twoja Dusza. To wszystko.

Ponieważ wszystko to zawierasz w sobie, jesteś istotą doskonałą, kompletną, skończoną. Oto cała prawda o wielkiej tajemnicy istnienia. Święty Graal to w istocie TY sam. Nikt, ani nic nie jest Ci potrzebne do tego, by zawiadywać twoim istnieniem. Nie szukaj prawdy na zewnątrz. Nie szukaj u innych. Poszukaj w sobie, bo nosisz ją w sercu.

Cały sekret to pokochać siebie samego. Zrozumieć, że jesteś samowystarczalną, w pełni autonomiczną jednostką, która decyduje o sobie. Oczywiście nie da się iść przez życie nie wchodząc w interakcję z ludźmi. Jednak - pamiętaj: tylko Ty stanowisz o sobie. Nikt nie ma prawa narzucać Ci czegokolwiek. Decyzje można podejmować na zasadzie porozumienia, nie dyktatury.

Wzajemny szacunek dla niezależności drugiego człowieka to podstawa

Więc: gdziekolwiek idziesz, Bóg idzie z Tobą. Ty-Dusza-Bóg tworzycie razem świętą trójkę - najmniejszą komórkę Wszechoceanu. Od Ciebie się wszystko zaczyna.

Masz moc złączenia w sobie tych aspektów w całość. Masz moc pójścia ścieżką swojego boskiego przeznaczenia.

Jesteś Dzieckiem Boga. Dziedzicem wszystkiego, co niesie ze sobą Twoje boskie pochodzenie.

Obfitości wszelkiej.

Poczytaj także:

Przebudzenie mocy, czyli dary i talenty Duszy.

Nowa Ziemia: Moc Duszy, czyli przebudzenie Lightworkera.