Menu
Anielska Dusza.

To taka Dusza, która jest światłem Boga. Nim się zasila, w Nim jest zanurzona i w Nim wzrasta. Kiedy Anielska Dusza się rozświetli, światło Boga przejawia się poprzez wcielenie, które jest, najogólniej ujmując, Dobrym Człowiekiem kochającym siebie, innych i życie.

To dobro może się przejawiać w najróżniejszej postaci, w zależności od tego jaką osobowość ma Dusza. (Dusze posiadają własną osobowość związaną ze źrodłem/ domem duchowym, z którego pochodzą, osobistą barwą nadaną od Boga, żywiołem jaki dominuje w ich energii - woda, ogień, przestrzeń, ziemia, powietrze, zebranymi doświadczeniami, a także indywidualną, unikatową konfguracją kosmicznych pierwastków). Dlatego jedną będzie cechować radość, inną twórczość, jeszcze inną odwaga, wrażliwość, waleczność itd.

Dusze są różne, dlatego My - Wcielenia, jako ich przejaw jesteśmy różni. I to jest piękne.

Wszystkie Anielskie Dusze cechuje jednak jedna rzecz: chęć pomocy innym. Kiedy Anielska Dusza w swojej wędrówce osiągnie wibracje Boskiego Źródła, zaraz chce dzielić się pamięcią i doświadczeniem z innymi Duszami. Taka pomoc duchowa w drodze do Domu, który w istocie rzeczy jest w Nas samych.

Bardzo lubię spotykać z Anielskimi Duszami. Są jak Dotyk Domu. Jak ciężko by nie były doświadczone, ich piękno, zawsze przebija, rozpalając moje serce. Znam tę barwę bardzo dobrze. Jest rdzenna dla mnie. Rozumiemy się z Anielskim Siostrami bez słów. Często patrzymy sobie w oczy pełne łez, pochylając się nad światem, dotykamy poranionych serc, które niesiemy w dłoniach dla innych.

Anielska Dusza, to podwójna tożsamość - robi swoją własną scieżkę rozwoju, ale zawsze myśli też o innych i o pomocy. Anielska Dusza / Anielski Człowiek powinien pilnować, żeby się nadmiernie nie rozdawać. Anielska Dusza naznaczona jest w sposób szczególny odciskiem Boskiego Palca. W Jego zamyśle, przeznaczona jest do ścisłej współracy Nim. To taki Boski Posłannik/ Pracownik w Jego Kreacji.

Więcej o energii żywiołów znajdziecie w książkach Tenzina Wangyal Rinpocze pt. Leczenie formą, energią i światłem oraz Prawdziwe źródło uzdrowienia (tutaj także o starożytnej, tybetańskiej praktyce odzyskiwania Duszy). 

Anioły mylimy z opiekuńczymi energiami, które każdy z nas przy sobie ma. Odrzuciłam Anioły w drodze do osobistej prawdy, zastąpiłam Duszą i Bogiem. To był strzał w dziesiątkę. Anioły dla mnie osobiście są elementem matriksowej gry i sitem astralnym, mierzącym poczucie osobistej mocy, podatność na autorytety, tęsknotę serca za światłem Boga.

Anioły to my.

Budźcie się Anielskie Dusze. Świat Was potrzebuje.

Podrowienia dla Ludzi Światła /Świata.

Poczytaj także:

Kim są Ziemskie Anioły?

Płeć Duszy.

Droga Duszy: Narodziny nowej Duszy.

Odcienie Boskości.