Menu
Energie czerwca - globalne pole miłości.

Dusza mówi: wielkie wojny pozamykały w ludziach przestrzeń serca. Pozamykały także Dusze, blokując w nich przepływ boskiej miłości. Siła energetyczna ludzkiego serca jest wielka. Każdy cień, każde zło, które przejdzie przez bramę czystego ludzkiego serca odrodzi się i powróci do Boga. Wysokie wibracje przestrzeni ludzkiego serca są potężną boską ochroną i siłą, w której spala i uzdrawia się wszystko, co uzdrowienia wymaga.

Historia ludzkości naznaczona jest wielkimi wojnami. Wiele serc, wiele Dusz do tej pory nie uporało się w traumą wojennych doświadczeń. Energie czerwca, dużo subtelniejsze niż spływy poprzednich miesięcy, odblokowały w Nas przestrzeń serca. Był to kolejny etap w kierunku wybudzania ludzkości do świadomego istnienia i pamięci mocy istoty ludzkiej. Wszystko to na nowy czas w dziejach ludzkości.

Moc serca.

Mówi się, że naszym pierwszym nauczycielem jest serce. Każdy z nas ma w przestrzeni serca, w Duszy osbisty, unikatowy, boski kod światła. To wiadomość o Twojej drodze boskiego przeznaczenia/ życia. Otwórz się na to, co Bóg chce Ci powiedzieć. Wyraź wolę pozania.

Przestrzeń serca to nasze osobiste, boskie centrum zarządzania i mocy. Niezaburzona komunikacja z przestrzenią serca, to droga do wewnętrznej harmonii. Kiedy serce i umysł współdziałają, pracując w jednym trybie, mamy uczucie spójności. Otwiera się w Nas przestrzeń do ujawnienia się wewnętrznych potencjałów. Zwiększa się intuicja, komunikacja piątego wymiaru (z poziomu serca), otwiera się widzenie duchowe, uczucie jedni ze Wszystkim Co Jest. Skierowanie się do wewnątrz siebie i podążanie za osobistą prawdą, daje nam poczucie spełnienia. Przebywając w przestrzeni serca mamy możliwość połączenia z Bogiem i Duszą, którzy mogą przejawiać się w nas w sposób niezakłócony. W drodze przez życie możemy korzystać z ich mądrości.

Serce, przejmując kontrolę nad umysłem, wytwarza spójność pomiędzy nimi. Dzięki temu mamy możliwość odkrywania kim naprawdę jesteśmy i jaką mamy moc. Portal serca jest bramą do boskich poziomów w nas samych.

W rozbudowanej i prawidłowo funkcjonującej postaci torus serca sięga swoim polem  na dwa i pól metra w przestrzeń. Jest to twoje osobiste centrum mocy, portal, który razem z grasicą i szyszynką tworzy duchowe okno na świat. Serce jest najpotężniejszym i najbardziej inteligentnym ośrodkiem ciała ludzkiego. Spójność serca i umysłu daje nam swobodny dostęp do naszej intuicji (= głos Duszy). Badania naukowe pokazują, że serce reaguje z wyprzedzeniem na zdarzenia, ostrzegając nas przed różnymi sytuacjami.

W przestrzeni serca budzi się w stan Ja Jestem, czyli stan świadomego istnienia. Zwiększone wibracje serca oddziałują na umysł. Serce przejmując kontrolę nad umysłem, czyni z niego ekran dla treści, które ono chce przekazywać. Umysł przestaje nad nami dominować, a staje się integralną, zrównoważoną częścią istoty ludziej. Pole serca otwiera przestrzeń dla przejawienia się Duszy i Boga w nas, co prowadzi w konsekwencji do szczęsliwego, wolnego od programów matriksa życia.

Globalne pole serca.

Życie zgodne z przestrzenią serca przekłada się na jakość naszego życia. Podążając za głosem serca tworzymy piękniejszy świat oparty na komunikacji z poziomu miłości i wzajemnego szacunku. Harmonię serca naturalnie podnoszą uczucia, które nazywamy pozytywnymi. Serce, to emocje, rozum to myśli. Oba te aspekty są głównym motorem naszego postępowania i funkcjonowania w ogóle. Żeby uczynić swoje życie harmonijnym potrzeba abyśmy wytworzyli w sobie trwałą, niezaburzoną komunikację pomiędzy nimi. Dokonasz tego kierując się do wewnątrz siebie. Świat zewnętrzny jest tym czynnikiem, który zaburza wewnętrzną spójność w człowieku.

By mieć nieprzerwany dostęp do swojego serca trzeba zwolnć, skierowac się do wewnątrz siebie, uspokoić myśli. Inteligencja serca jest nieporównanie większa od wiedzy umysłu. Trzeba dażyć do harmonii między nimi. Wytwarza się wówczas w człowieku pole, które ma ogromny, równoważący wpływ na nas samych i świat, z którym się stykamy. Życie oparte na przestrzeni serca powoduje przejście na wyższy poziom świadomości, ponieważ serce daje możliwość porozumiewania się na innym, energetycznie wyższym pozomie.

Globalne pole serca/ miłości łączy wszystkie świadomości i byty z systemem energetycznym Ziemi. Zwiększa się siła kreacji ogółu, możliwe jest wspólne działanie dla tworzenia nowego świata. Chodzi o globalną spójność w procesie tworzenia nowego rozdziału w dziejach ludzkości. Ewolucja do poziomu zbiorowego otwarcia serc, to bardzo ważny krok w kierunku osiągnięcia globalnego stanu harmonii. Istnieje związek pomiędzy polem magnetycznym Ziemi, a emocjami i zachowaniem ludzi. Oba te pola mają wpływ na siebie. Każda indywidualna energia wspiera lub obniża pole Ziemi. Weź odpowiedzialność za swoją energię. Karmisz nią planetę każdego dnia. Zmienia się czas, zmienia się postrzeganie świata. Przechodzimy w inny, wyższy wymiar świadomości.

Każdy z nas ma w przestrzeni serca, w Duszy osbisty, unikatowy, boski kod światła. To wiadomość o Twojej drodze boskiego przeznaczenia/ życia. Otwórz się na to, co Bóg chce Ci powiedzieć. Wyraź z serca wolę pozania i poddaj sie Jego prowadzeniu.

Wciąż nam potrzeba bycia z poziomu serca. 

Twoje osobiste wzniesienie, to najcenniejszy dar, jaki możesz oferować tej Planecie.  

Poczytaj także:

W przestrzeni serca.

Kryształ serca, Boże Ziarno w nas.

Pole serca - nowa świadomość ludzkości.

Człowiek jako istota energetyczna nowych czasów.

Ziemia jako Istota Duchowa.