Menu
Energie lipca: czas pracy nad sobą.

Silne energie, które spływają na Ziemię od czterech lat służą odblokowaniu w ludziach pewnych aspektów, niezbędnych w procesie osiągnięcia etapu człowieka świadomego i budowania nowego świata. Mamy czas intensywnej wewnętrznej pracy służącej odkrywaniu osobistej prawdy, darów i talentów, które mamy przejawiać w życiu. Cel: odzyskanie świadomości mocy istoty ludzkiej, połączenie z Duszą, Bogiem, życie zgodne z planem Duszy, funkcjonowanie w przestrzeni serca. Cel: budowa nowego świata, nowy rozdział w dziejach cywilizacji.

Przestrzeń serca, osobiste centrum zarządzania.

W rzeczywistości systemowej centrum zarządzania identyfkujemy z naszym umysłem. Kiedy przychodzi etap świadomego życia okazuje się, że prawdziwie postrzega się sercem. Prawda jest niewidzialna dla oczu ludzkich, za to doskonale rozpoznaje ją serce. To tam, każdy z nas ma osobisty, unikatowy, boski kod światła. Wiadomość o swojej drodze przeznaczenia życia, przeznaczenia Duszy. Dusza zna ten kod, choć bywa, że o nim nie pamięta. Przyszedł czas, kiedy boska iskra budzi się w nas. Trwa proces prowadzący do oczyszczenia i połączena Duszy ze źródłem. Automatycznie odbywa się to także w człowieku. Uchyla się zasłona nieświadomości. Wielu już to przeszło, wielu jest w procesie. Dla niektórych czas realizacji jeszcze się nie zaczął. Nie czujcie się zaniepokojeni. Wszystko w boskim porządku. 

Trzeba w zaufaniu poddać się prowadzeniu Duszy, aby się nie zagubić w procesie. Dusza doskonale zna drogę.Trzeba wyrazić wolę poznania, otworzyć się na to, co Bóg chce Ci powiedzieć. Otworzyć poprzez przepracowanie samego siebie, odblokowanie i wyczyszczenie chmury emocjnalnej, programów umysłu, które blokują i zaciemniają obraz boskiego światła. Trzeba zintegrować w sobie bolesne ciało emocjonalne i ziemski umysł, który - gdy okiełznasz jego galopującą naturę, stanie się Twoim sprzymierzeńcem, projektorem dla prowadzenia Duszy/ serca.

Dusze doświadczają na Ziemi w zapomnieniu. To zapomnienie przekłada się na Twoją osobistą niepamięć, połączenia z Duszą, a przez nią z Bogiem. Nie pamiętasz, że masz w sobie moc dziecka bożego. Nie zdajesz sobie sprawy, że żyjesz w programie umysłu i emocji, które Tobą powodują. Uświadomienie sobie tego, nabrane dystansu, wejście w rolę obserwa wobec tego, co w Tobie, daje Ci szansę na przepracowanie siebie, dotarcie do Boga. W rezultacie spodziewaj się spełnionego, szczęśliwego życia człowieka świadomego. Życia pod przewodnictwem Duszy. To się przełoży na budowanie nowej rzeczywistości.

Przestrzeń serca, nowa jakość życia.

Przesunięcie świadomości ludzkiej w kierunku przestrzeni serca, gdzie do głosu dochodzi Dusza, przez nią Bóg, pozwoli na zbudowanie nowego świata. Otwiera się nowy rozdział w dziejach naszej cywilizacji. Przestrzeń serca, jest miejscem pozwalającym na komunikowanie się z Duszą i wszechświatem. Jest prawdziwą rzeczywistością w Nas, choć niefizyczną, jednak bardzo realną. To nasze osobiste centrum zarządzania. Tam kontaktuje się z nami Dusza, która wskazuje drogę, objawia rolę, jaką odgrywa tu na Ziemi. Jej droga w sposób bezpośredni przełoży się na Twoją drogę, gdyż jesteś emanacją Duszy w ziemskiej rzeczywistości. Ty i Dusza, razem z Bogiem tworzycie boski trójkąt, najmniejszą komórkę we Wszechświecie – podstawę i początek wszystkiego. Twojego osobistego wszechświata. Harmonia, współpraca, dzielenie się, poszanowanie drugiego istnienia, życie w przestrzeni emocji/myśli/intencji/intuicji serca, to sposób na tworzenie nowej jakości życia osobistego i zbiorowego

Dusza mówi: Iskra jednego serca ma moc rozniecić wielki pożar. Nic dziwnego: siła elektryczna sygnałów serca jest do sześćdziesięciu razy większa od siły elektrycznego sygnału mózgu. Pole magnetyczne serca jest dużo silniejsze. Przez serce wysyłamy więcej energii. Dlatego przestrzeń serca jest dla nas tak ważna. Manifestacja z poziomu serca ma nieporównywalnie większą siłę sprawczą. Jest nam to potrzebne do stworzenia nowej rzeczywistości. 

Tkwimy w umysłach. Wszystko chcemy wiedzieć, rozumieć, analizować. Sprzeczamy się z prawdami innych ludzi. Chcemy przekonywać o swoich racjach. Kiedy wejdziesz w przestrzeń serca, to wszystko odpada. Pozwalasz drugiemu człowiekowi na jego prawdę, szanujesz czyjąś przestrzeń, jego drogę, ponieważ w sercu nie ma miejsca na dyskusje. Tam się po prostu JEST w zgodzie ze wszystkim. Na świadomości serca zbudujemy nowe czasy. 

Dalsze działana zmierzają w kierunku uświadomienia ludzkości, że człowiek nie jest jedyny we wszechświecie. Świat w sposób niezaprzeczlny przekona się o tym.

Niech na Ziemi ponad wszystko zapanuje Boskie Prawo Miłości.

Poczytaj także:

Globalne pole serca.

Ciało bolesne.

W niewoli umysłu i emocji.