Menu
W przestrzeni serca.

Przestrzeń serca jest portalem pozwalającym na komunikowanie się z Duszą i Wszechświatem. Jest prawdziwą rzeczywistością w Nas, choć niefizyczną, jednak bardzo realną.

Kiedy poznać, że przestrzeń serca jest otwarta? Odczuwam ją jako wibrujące ciepło, energetyczny kwiat. Czasem, też jest to przyjemny ucisk w klatce piersiowej. Obecność dająca uczucie PEŁNI. Czasem to lejowaty wir energii lub promienie, fraktalna pępowina energetyczna łącząca z Bogiem, Wszechświatem, Sercem Ziemi albo jeszcze rozległa przestrzeń energetyczna zjednoczona z planetą i kosmosem. Towarzyszy temu głęboka wewnętrzna cisza, połączenie, harmonia, przepływ energetyczny ze Wszystkim Co Jest, często wzruszenie. WSPÓŁISTNIEJESZ ze i w Stworzeniu.

Jest to także uczucie wielowymiarowej przestrzeni, wrażenie, że ma się w sercu wielką krainę, cały kosmos, Wszechświaty. Świadomość schodzi do przestrzeni serca. Umysł staje się projektorem, na którym wyświetlają się obrazy, odgłosy, doznania ISTNIENIA. Ma się uczucie wielkiej miłości i ciszy, w której słyszysz Harmonię Boskiego Stworzenia. Jesteś połączony z Boską Matrycą - Siecią Wszechistnienia, którą widzę jako złote nici DNA przenikające Wszystko Co Istnieje. Kiedy jesteś w przestrzeni serca, następuje uzdrowienie na wielu płaszczyznach, także ciała fizycznego.

Przestrzeń serca pozwala na komunikację ponad różnicami i na płaszczyźnie Uniwersalnej Prawdy Miłości. Jednoczy Cię z Ziemią, z ludźmi. Otwiera drogę do porozumienia z Królestwem Roślin, Zwierząt, Ziemią. Daje możliwość połączenia sie z Boską Jaźnią, co umożliwia przypomnienie sobie o swojej mocy, sile, a także drodze, zadaniach i talentach Duszy. Z Kryształu Serca otwiera się zapis boskiego przeznaczenia życia. Z wielości ścieżek czasowych przechodzisz do jednej, właściwej: kosmicznej. Odnajdujesz radość istnienia. Odnajdujesz swoje miejsce w Boskiej Układance. Przypominasz sobie o swoim Mistrzostwie. Stajesz się Wszechświatem zanurzonym w kolektywie innych Wszechświatów.

Tu i Teraz w materialnym świecie pragniesz ciszy, przestrzeni, kontaktu z przyrodą, przebywania w słońcu, zażywania żywiołów. Wyostrzają się zmysły, niewiele się je. Dbasz o ciało i jakości, których mu dostarczasz. Dbasz o siebie. Następuje utrata zainteresowania sztucznymi sprawami świata doczesnego. Poszukujesz samotności, w której masz możliwość spotkań z Duszą, z samym sobą, z Bogiem, z Ziemią i Wszechświatem. Potrafisz odczytywać znaki z przestrzeni, czujesz boskie prowadzenie towarzystwo i opiekę istot wyższych wymiarów. Jesteś w stałym kontakcie z Duszą, która jest Twoim przewodnikiem od Boga w materialnym świecie.

Istniejąc w przestrzeni serca, która ma bezpośrednie połączenie ze Stwarzającą Energią Centralną, pozwalasz swojej Duszy na bezpośrednie zasilanie się polem Boga. Dusza jest silna, zdrowa, witalna, ma duże możliwości przejawiania się w człowieku i jego życiu. Im więcej Dusza daje Tobie, tym więcej jej oddajesz. To się powiela w nieskończoność. Stajecie się przekaźnikiem energii źródłowych dla Ziemi i ludzi.

Jak pracować z polem serca?

Aby przestrzeń serca mogła się w nas otworzyć, potrzeba wykonać wewnętrzną pracę nad oczyszczeniem pola emocji w sobie. Zanim dojdziesz do źródłowego stanu JESTEM, potrzebujesz przepracować i zintegrować w sobie drogę doświadczeń Duszy, która jest zapisana między innymi w polu serca. Emocje są językiem serca, językiem Duszy, dlatego pomijanie emocjonalności (pierwiastek żeński w nas) jest blokowaniem rozwoju. To w tej przestrzeni na poziomie podstawowym (i najważniejszym w tej edycji doświadczania Dusz) komunikuje się z nami Dusza. Bardzo wielu z nas ma blokadę na odczuwaniu, czyli zamkniętą czakrę serca. Najczęściej jest to efektem drogi Duszy przez ziemskie doświadczenie. Efektem nagromadzenia w przestrzeni serca energii traumatycznych doświadczeń. Aby móc z tym pracować, potrzeba świadomie połączyć się ze swoją emocjonalnością. Dać emocjom uwagę, przyzwolenie do bycia i podjąć w sobie świadomą pracę pod przewodnictwem Duszy/ intuicji serca, w kierunku oczyczszczenia i zintegrowania tego, co zalega w energetycznych przestrzeniach serca.

Oczyszczanie pola serca pozwala Duszy na poszerzanie w nas i stopniowe otwieranie czakry serca. Odbudowuje się torus serca, wielowymiarowa brama. Powstaje w człowieku zdolność do odczuwania stanów bezwarunkowych. Ponownie buduje się połączenie ze źródłem.

Medytacja oddychania sercem, dopuszczenie w sobie pola emocji, wewnętrzna praca z nim, przerzucanie uwagi z umysłu do emocji/ do serca. Odczwanie w miarę możliwości wysokowibracyjnych emocji lub dbanie o zachowanie higieny i równowagi emocjonalnej, wreszcie wyrażenie woli wsparcia Duszy/ Boga/ Domu Duchowego/ Wszechświata i pomocy w drodze odrodzenia, są działaniami pozwalającymi na odbudowanie w człowieku jego potężnej mocy. 

 

Dobry i zły, to wciąż TY. Biały i czarny, to wciąż TY. Nie bój się siebie.Trudne jest częścią drogi życia i potrzebuje integracji. Pomóż Duszy się uwolnić.

W drodze rozwoju nie jesteś sam. Prowadzi Cię Dusza, wspiera Dom Duchowy, Ziemia, Wszechświat, Bóg.

Jesteś Dzieckiem Ziemi. Jesteś dzieckiem Wszechświata.

Obudź się i Żyj Prawdziwie.

Pozostań(my) w połączeniu.

 

 

Poczytaj także:

Praktyka Rytmu Serca

Dusza i Bóg w ziemskim doświadczeniu.

O czytaniu znaków z przestrzeni.

Radość świadomego istnienia. 

Wewnętrzny Mistrz - Boska Pełnia w Tobie.

Matryca Wszechświata: Kreacja Świadomości, Kreacja Serca.

Przebudzenie Mocy czyli boskie dary i talenty Duszy.

Kryształ Serca. Boże Ziarno w Nas.