Menu
Zmiany na Ziemi: rozdzielenie matryc 3 i 5D

Od początku października dzieje się przełomowy proces w drodze naszej i Ziemi ewolucji. Następuje wygaszanie matrycy doświadczeniowej trzeciego wymiaru i logowanie wzorca istnienia 5D. Proces potrwa do czerwcowego przesilenia, ponieważ jest on podzielony na fazy.

Doczekaliśmy się ostatecznego rozdziału matryc 3D i 5D.

Logowanie 5D w wymiarach doświadczeniowych 3 i 4D

Pierwsze dni października były piękne, wielowymiarowe i bardzo przestrzenne. Wszystko nabrało głębi i stało się krystaliczne przejrzyste. Niebo było zjawiskowe od 1-4 października. Zaobserwowaliście?

To był taki czas, gdzie miałam poczucie, że szykuje się coś dużego, a Ziemia dosłownie stroi się w najpiękniejszą wersję siebie. Ziemia zawsze była piękna i z każdym tygodniem staje się jeszcze piękniejsza. Obyśmy jako ludzkość jak najprędzej byli w stanie to poczuć/ zobaczyć i zjednoczyć się z tym.

Znów była potrzeba być na podwórku i zanurzać się w przepływie przestrzeni. Energie wypełniły się uroczystym oczekiwaniem i magią. Wszystko w przepływie i w połączeniu. Trzy dni później, na sesji przyszły informacje związane z procesami, które rozpoczęły zimowy czas transformacji, tak w wymiarze świata, jak i jednostkowym. Z początkiem października rozpoczął się proces wygaszania matrycy 3D i logowanie 5D w naszym wymiarze (3 i 4 - poziom doświadczeniowy). Cała sprawa potrwa do wiosennego przesilenia.

Wygaszanie dotychczasowej matrycy doświadczeniowej starego paradygmatu (oddzielenie) będzie trwało do końca miesiąca. Równolegle dzieje się proces aktywacji nowej ścieżki ludzkości, która jest ścieżką zjednoczenia, w szeroko rozumianym zakresie. Cały listopad do grudniowego przesilenia, będzie czasem logowania i aktywacji 5D tu. Przesilenie zimowe, będzie realnym przeskoczeniem do nowych paradygmatów i ostatecznym rozdzieleniem matryc doświadczeniowych. Od grudnia do wiosny czas stabilizacji nowego i z czerwcową równonocą, czyli z zakończeniem zimowego cyklu transformacjnego, przejdziemy ostatecznie do nowego życia. Zmiany całego 2020 roku i wszystkich poprzedzających lat od 2012 roku staną się faktem. Zaczynamy materialnie widzieć Ziemię w nowej wersji. Rok 2021 będzie początkiem nowej ery w dziejach ludzkości. Przejdziemy na drugą stronę lustra.

W praktyce

To jest bardzo interesywny czas w każdym wymiarze. Przede wszystkim wszystko bardzo przyspiesza. Trzeba pilnować myśli, dyscyplinować umysł, pracując nad jego galopującą naturą. Trzeba dbać również o to, w jakich przestrzeniach energetycznych przebywamy. Dotyczy to zarówno naszych indywidualnych procesów i ścieżek, jak i tego co się dzieje na forum społecznym, globalnym i w procesach samej Ziemi.

Charakterystyczny dla czasu przeskoku jest stan pomieszania. Może być uczucie oderwania, braku gruntu energetycznego. Ciało – gdybym nie miała zrobionych kompleksowych badań, byłabym się nieźle martwiła. Są ogromne zawirowania: zaburzona przestrzeń senna – od całkowicie nieprzespanych nocy, po kamienny sen. Stany wysokiego zjednoczenia energetycznego, po poczucie spadania do głębin energetycznych. Kłopoty z jedzeniem: albo stan nienasycenia, po całkowitą niemożność zjedzenia czegokolwiek. Brak mocy, męczliwość ciała, wędrujące w ciele energie, bóle i zawroty głowy, stany zgąbczenia mózgu, mdłości, kłopoty z żołądkiem, zachwiania równowagi, wyże energetyczne, stany źródłowej ciszy, za chwilę niemoc, senność, zaburzenia widzenia.

Stan przejścia przejawia się w nastrojach społecznych. Jest poczucie chaosu w przestrzeni publicznej. Antysystemowe działania zaczynają przenikać do mediów, stając się tematem wiadomości. Na razie to jeszcze kwestia mniejszości, jednak lawinowo będzie wzrastać społeczny bunt i ruch ku wolności. My się budzimy ze snu.

Jest duży poziom niepokoju społecznego i odwaga do głośnego mówienia o tym. Ludzie nie rozumieją co się z nimi dzieje. Z drugiej strony odczuwamy niezgodę na zastany stan rzeczy. W polityce zabawa w dinozaurowo trwa na całego, od dołu zaczyna wrzeć bunt społeczny. Ważne jest, by w czasach przełomu, gdzie wybijają energie (słusznego) gniewu pozostać przy sobie, w wewnętrznym zaufaniu i w osobistej osi. Dostaję pytania odnośnie trzech dni ciemności. Nie ma potwierdzenia, by coś takiego miało w ogóle zaistnieć. Co większy przełom, ten temat ciągle powraca. Nabierzcie dystansu, odsuwajcie negatywne/ straszące wiadomości od siebie. Zmiany są przeprowadzanie tak, by życie chronić, a nie je unicestwiać. Bóg nie działa w ten sposób, a procesy idą pod Jego nadzorem. W przestrzeni jest totalna dezinformacja, mająca na celu wywołać jeszcze większe zamieszanie. Róbcie swoje, każdy według własnego tempa i drogi, i idziemy dalej. Wiele dzieje się ponad naszymi głowami, bo to są procesy dotyczące Ziemi. My jesteśmy w tym zanurzeni, dlatego miejmy zaufanie, do oceanu życia.

Barak stabilności, kończenie starego, rozpuszczanie struktur, w których doświadczamy już bardzo długo, może powodować uczucie utraty gruntu pod nogami. To przejściowe. Jestem bardzo ciekawa, w jakim momencie jednostkowym, w kraju i globalnie będziemy w czerwcu, gdy nastąpi ostateczne przejście do nowej matrycy życia 5D. Podstawą tej matrycy są parametry serca, jedności współistnienia, (samo)świadomości, połączenia z Ziemią.

Zmiany w świecie Dusz

Cały proces rozejścia się 3D i 5D ma wpływ także na świat Dusz przebywających tutaj. Czas zimowej transformacji, to rozdział energetyczny i solidne transformacje w świecie Dusz, co z pewnością odczujemy we wzajemnym kontakcie. Do odchodzącej matrycy starego doświadczenia zostaną przepięte te Dusze, które są jeszcze w drodze doświadczenia w oddzieleniu od źródłowej jedności. One będą zwijać swoje wcielenia w tym świecie, by udać się w doświadczenie do światów umożliwiających im kontynuację ścieżki. Ten proces potrwa w czasie. Dusze rozwijające się i te, które kończą ziemską wędrówkę oraz te, które pragną wziąć udział w ewolucji, pozostaną tutaj i umieszczone na różnych poziomach (wedle momentu ewolucyjnego) matrycy piątego wymiaru rozpoczną dalszą wędrówkę.

Matryca piątego wymiaru na ten moment doświadczeniowy przypomina kręgi na wodzie (przestrzenie energetyczne centralna i dalsze) których odzwierciedleniem jest Miasto Dusz. W jakim momencie drogi jest Dusza, takie miejsce zajmie w matrycy 5D. Im dalej od centrum, tym więcej pracy będzie miała do wykonania w drodze integracji doświadczeń. Najbliższe 7-9 lat jest czasem na dalszą ewolucję, oczyszczenie (także kolektywne) z doświadczeń i zjednoczenie się do stanu kosmicznego z ziemskiego podzielenia. Każda Dusza osiągnie to wedle swojego planu. Czy z dalszą ewolucją matryca ulegnie zmianie? Tak sadzę. To, co jest na ten moment, jest dostosowane do aktualnych potrzeb na Tu i Teraz.

Kosmiczna pomoc

Czas dalszych prac integracyjnych, będzie trwał najbliższe 7-9 lat, do czasu ostatecznego zakończenia procesów transformacyjnych na Ziemi. Po trzecim (ostatnim) przesunięciu, przejdziemy do fazy budowania nowego świata. To będzie czas totalnych zmian na poziomie technologii, budownictwa, edukacji, polityki, ekonomii, społeczeństw, wszystkich dziedzin związanych z człowiekiem. Podstawą tego działania będzie dobro Ziemi, poczucie jedności z bycia ziemską rodziną, współodpowiedzialności za to, co robimy na poziomie globalnym. Sądzę, że ten czas, może być prawdopodobnym czasem komicznego ujawnienia. Będziemy już po przemianach, na tyle wielowymiarowi, (samo)świadomi, zjednoczeni z sercem, by móc spokojnie, bez światowych traum przyjąć wizytę obcych cywilizacji. My nie mamy się im kłaniać jako bogom. Nie tego chcą istoty światła. Mamy ich uznać za swoich kosmicznych braci, którym jesteśmy równi, ponieważ Bóg nas wszystkich tak widzi, niezależnie od tego, w jakim miejscu drabiny ewolucyjnej stoimy.

Musimy dojść do określonego stanu świadomości, byśmy byli gotowi na spotkanie. Tu nikt nikomu nie ma się kłaniać. Mamy przyjąć kosmicznych braci świadomi swojej mocy. Oni przyjdą aby pomóc nam budować nowy świat. Podzielą się wiedzą, technologią, doświadczeniem. Ziemia stanie na powrót przyjaznym światem. Sprzątamy po doświadczeniu.

Dusza powiedziała niedawno: wszystko jest przygotowane do pracy na nowym poziomie. Czekamy tylko, aż się nam przestrzeń otworzy. To będzie z wiosną. Po drodze jeszcze zimowe przesilenie, bardzo ważne dla tego świata. To będzie energetyczny początek nowego. Potem gruntowanie energii, gruntowanie matryc, przestrzeni i kolejny etap drogi w nowych parametrach. Bardzo jestem ciekawa jak to będzie wyglądało praktycznie w życiu. Jakiś czas będziemy jeszcze istnieć obok siebie obudzeni i śpiący. 

Z wiosennym przesileniem będziemy w nowym. Zmiany 2020 roku staną się faktem. Zjednocz się z Duszą. Wasze świadome podążanie, to opieka i prowadzenie dla ciebie, i dla was razem zwielokrotniona moc, gdy działają w jedności Duch i Materia. W osobistym podziemiu, zanurzone w cyklicznych energiach zimowej transformacji planety. Tym razem, po czterech latach rozwoju jesteśmy inaczej: jako wolna Dusza.

Nie bój się puścić strego. Nowe już czeka za rogiem. Zmiana nadchodzi wielkimi krokami. Czuć w przestrzeni wagę zdarzeń.

Niekonwencjonalnego spojrzenia na świat.

Pozdrowienia.

Poczytaj także:

Przełożenie piątego wymiaru na dzisiejszą rzeczywistość. Krystaliczne matryce Ziemi.
Nowa Ziemia: linie czasowe Ziemi, linia światła.
Punkty mocy w rocznym cyklu Ziemi - pole świadomej kreacji.
Budowniczy nowego świata i Boski Wzór.
Globalne pole serca.