Menu
czas mocy

Jesteś nieskończoną istotą energetyczną zmaterializowaną, skondensowaną w fizycznym ciele. Żyjesz zanurzony w Oceanie Energii. Jesteś tego świadom?

Wszystko co istnieje, jest energią. Wszystko, co istnieje ma Ducha. Cokolwiek robisz, cokolwiek myślisz, czujesz, cokolwiek śnisz, poruszasz struktury rzeczywistości. Wykorzystaj swoje nieograniczone możliwości do czynienia rzeczy pięknych, zwłaszcza teraz w tym czasie, w tym momencie Boskich Dziejów, w tym momencie drogi ludzkości, ewolucji Ziemi, czy tej części Boskiego Stworzenia. Jesteś Kreatorem. W Tobie Bóg pragnie przejawiać swoją Wolę.

Natura czasu

Czas jest strukturą płynną, elastyczną. Czas jest jednym z wymiarów Istnienia. Spleciony z przestrzenią, stwarza podstawy dla Matrycy Istnienia. Tak Bóg zaplanował Stworzenie.

Czas ma trojaką naturę: - linową w przypadku życia (jest zmierzaniem od punktu A do punktu B, od narodzin do śmierci);

- cykliczną, opartą na kole. W tym modelu czasu zanurzona jest Ziemia, jako struktura geometryczna, obracająca się wokół własnej osi i osi układu słonecznego.

- I czas Wszechświatów, który jest płaszczyzną, a raczej zbiorem płaszczyzn przenikających się wzajemnie. Te płaszczyzny nazywamy tu wymiarami.

Jest jeszcze czas Boga, który jest fraktalny, wielowymiarowy, nieumieszczony w strukturach, rozwijający się wykładniczo i podążający w ukierunkowaniu Boską Myślą/ Świadomością. Ten czas istnieje i nie istnieje jednocześnie.

Czas mocy w rocznym cyklu Ziemi

Czas ziemski oparty jest na kole. Ewoluuje spiralnie, wznosząco. Jednocześnie też, czas Ziemi jest liniowy. Ona także narodziła się i kiedyś umrze, zmieni swoją formę. Dusza planety uda się w dalszy etap doświadczania.

W jednym cyklu życia Ziemi (nazwijmy go umownie rocznym) istnieją dwa zasadnicze punkty mocy, które dzielą życie Ziemi na czas jasności i czas ciemności (nasłonecznienie planety). Jest to uwarunkowane pozycją Ziemi wobec Słońca i jej kolistego (wirowego) ruchu w stosunku do centrum naszego układu słonecznego, a także wobec własnej osi. Przekłada się to na czas przyrody/ natury, którą określa pora ciepła - pora rozkwitu życia (wiosna, lato) i pora chłodna - pora spoczynku (jesień, zima).

Cykl wiosenny i letni określają zimowe i letnie przesilenie związane z przechodzeniem/ obrotem planety i nachyleniem jej osi wobec Słońca. Jest czas naświetleń słonecznych malejący/ skracający się - krótkie okresy jasności/ dni i rosnący długie okresy jasności/ dni. Każdy z tych cyklów zimowy i letni podzielony jest jeszcze na pomniejsze cykle czasu.

Najłatwiej opisać to na kole: zimowe przesilenie, swój biegun przeciwny ma w przesileniu wiosennym. To jest główny podział związany z ruchem i nachyleniem osi Ziemi wobec Słońca w kosmicznej wędrówce. (Nasz układ słoneczny przemieszcza się, Wszechświat się rozrasta.)

W czasie letniej mocy ważnym puntem energetycznym jest brama lwa będąca zjawiskiem astronomicznio- astrologicznym, którego kulminacja następuje w portalu 08.08. Tego dnia Słońce, Ziemia i Syriusz ustawiają się w konfiguracji, która ma na nas szczególny wpływ. Energetyczne oddziaływanie Bramy Lwa (znanej już w starożytności) przypada na 21-23.07 do 21-23.08. To jest czas letnich zaćmień słońca i księżyca. Przeciwnym biegunem bramy lwa jest czas styczniowo-lutowego przechodzenia ciemności do światła, który staje się zauważalnym ruchem do życia w przyrodzie (początek lutego, czas przedwiośnia, do wiosennego przesilenia 21-22.03) i astrologicznego początku roku - czasu zimowych zaćmień. (Odzwierciedleniem tego czasu są/ były m.in. celtyckie święto Imbolc, słowiańskie Jare Gody, hiszpańskie Święto Ognia, irańskie Nouruz, germańskie/ wiccańskie Ostara i wiele innych. /źródło Wikipedia.

Jesienna równonoc 22/23.09- będąca biegunem przeciwnym do przedwiośnia (początek astronomicznej jesieni) energetycznie początkuje drogę, w dół, do podziemi, do cyklu zimowego. Jego szczytem energetycznym jest moment tuż przed zimowym przesileniem (najdłuższe noce). Trwa on aż do czasu lutowego święta światła (początek lutego), czyli momentu energetycznego przesilenia, gdzie wyczuwalny jest w energiach ruch ku życiu do wiosennego przebudzenia. Jego szczytem jest czerwcowe przesilenie, które jest energetycznym wyjściem ku światłu, życiu, obfitości letnich miesięcy.

Kiedyś ludzie żyli z tymi cyklami w zgodzie i w sposób naturalny. Byli ich świadomi. Naturalnie z cyklem słońca, rytmem nocy i dnia wstawano o wschodzie słońca, kładziono się spać z zachodem. Lato było czasem zwiększonej aktywności (chodziło także o gromadzenie żywności na czas snu przyrody). Zima była odpoczynkiem, schodzeniem do głębin, do wnętrza, czasem snu, czasem zacieśniania więzi międzyludzkich. To był także czas wewnętrznych transformacji. Człowiek rozwijał się i wrastał sposób cykliczny, zgodny z rytmem życia planety. Byliśmy/ jesteśmy w sposób nieświadomy nadal w tym zanurzeni jako Dzieci Ziemi. Trzeba wrócić do pamięci.

Dziś nie musimy walczyć o przetrwanie. Standard naszego życia wzrósł. Ewoluowaliśmy cywilizacyjnie. Mamy drogocenny czas, by kreować w połączeniu przestrzenie energetyczne, które są podstawą materii.

W skali miesiąca małym portalami energetycznymi są synchroniczne daty, zwane imieninami miesiąca 01.01, 02.02, 03.03 itd.

Urodzeniowy czas mocy

Corocznie każdy z nas obchodzi także swój indywidualny czas mocy związany z datą urodzenia. To jest taki czas, gdy układ planet i energii jest taki sam lub zbliżony (bo wszystko ewoluuje) do czasu, w którym przyszliśmy do tego świata. Określaniem tego zajmuje się astrologia i numerologia.

Urodzeniowy czas mocy obejmuje dwa tygodnie przed datą urodzin i dwa tygodnie po tej dacie, czyli około miesiąc.

Jakoś tak dwa lata temu Dusza uświadomiła mi znaczenie urodzinowego czasu mocy, jako czasu, w którym nasze energie wchodzą na wysokie poziomy. W dzień urodzin, krótko przed i krótko po, Dusza prosi wychodzić do gwiazd, by nasycić się, połączyć z energiami Wszechświata, wyrażając swoją wolę (pragnienia, potrzeby, kreacja). To jest taki czas - wzmocniony przez układ planet z dnia naszych narodzin - gdy można porozmawiać z Wszechświatem bardziej. To jest czas wzmożonej kreacji, zwiększonej świadomości, wyżów energetycznych. Teraz, gdy mamy czas wzniesienia i gdy kreacja przyspiesza, warto jest być świadomym swojego indywidualnego czasu mocy, by kreować dla siebie dla świata, dla ludzkości. W czasie urodzeniowego czasu mocy, przestrzeń słucha ciebie ze zdwojoną uwagą, a planety wzmacniają siłę twojej woli świadomości i serca.

Wato jest kochani być świadomym praw energetycznych. Warto jest być świadomym cyklów życia Ziemi, by być w nich zanurzonym i kreować swoją/ świata rzeczywistość zgodnie z pływami energetycznymi.

Żyjemy w Oceanie Energetycznym i jesteśmy w tym razem. Jeśli świat, który zbudowaliśmy nam nie odpowiada, stwórzmy sobie nową jakość. Teraz jest czas na to by robić to świadomie, odpowiedzialnie i w połączeniu z cyklami mocy, ponieważ jakość tego stwarzania będzie nieporównywalnie silniejsza. Dodajmy do tego moc źródłowej kreacji serca w połączeniu z Duszą, moc świadomości, krystaliczne intencje, poczucie jedności ze Wszystkim, poczucie bycia ziemską rodziną i przepis na sukces murowany. Pomożemy sobie na wzajem - pomożemy temu światu.

Bądź świadomy swojej mocy kreacji człowieku. Naucz się zwiększać jej siły w połączeniu z przepływem Oceanu Energii.

Czas na nowe.

Urodziłam się w czasie bramy lwa. Swoją podwojoną moc wykorzystuję kreatywnie dla siebie, dla świata. Nie byłabym tego świadoma, gdyby nie Dusza. Mistrz mój Boski i miłość życia.

 

 

Poczytaj także: 

Prawa energetyczne.

Brama Lwa, portal Słońca i krystaliczna energia Nowej Ziemi.

Nowa Ziemia: budowniczy nowego świata i Boski Wzór.

Nowa Ziemia: zimowe miesiące - czas transformancji.

Wykorzystaj kreatywnie czas zmian.