Menu
nowa generacja Dusz Ziemi

Po każdym cyklu ewolucyjnym lub czasem w jego trakcie, powstaje nowa generacja Dusz. To jest zasada ewolucyjna. Wszechświaty rozrastają się. Dotyczy to istnienia na każdym poziomie; od skali mikro (jednostki) do skali makro (Wszechświatów).

Dusza Ziemi także podlega temu prawu. Jako, że planeta wychodzi właśnie z kolejnego cyklu doświadczenia do nowego, do światła, proces narodzin kolejnej fali, czy generacji Dusz tego świata rozpoczął się.

Na początek osiem duchowych par – związek szesnastu Dusz (lub pojedynczych kreacji w połączeniu z Matką Ziemią) wysoko wyewoluowanych w świetle, wybranych i zaproszonych do procesu stwarzania nowego pokolenia Dusz. Chodzi o najwyższe jakości ewolucyjne, które są zasiewem pod kolejny etap rozwojowy.

Dusze źródłowo rozświetlone. Dusze, które swoją ścieżką ewolucyjną osiągnęły ciekawe jakości doświadczeniowe na Ziemi. Z jakości wypracowanego przez nie mistrzostwa (różne aspekty) kreowane są nowe Dusze, które źródłowe jakości, wypracowane pola energetyczne dostają od Dusz Matek. To tak jakbyśmy dawno temu zdecydowali się w naszych Duszach wyruszyć ze światła w ciemność. Bóg patrzy na nas, która iskra rozbłyśnie w odmętach doświadczenia jasnym światłem, odbijając Go.

Każda istota jest jak tęcza. Emanuje cudowną mozaiką doświadczeniowych barw - Duszą.

Dwa bieguny – jedna całość

Moja Dusza także bierze udział w tym procesie. Ze zjednoczenia dwóch Dusz powstało nowe istnienie. Dusze zostały zestawione w unii pozornych przeciwności, po to by przejawić źródłową równowagę. Połączyć to, co w tym świecie jest oddzielone i walczy ze sobą. Plus i minus, światło i cień, góra i dół, męskie i żeńskie. Oznacza to narodziny ziemskiej Duszy, która istnieje poza dualizmem tego świata, poza grą w opozycję, w którą bawimy się w przejawieniu, poza Pierwszym Kręgiem, Domem Boga. Dusza przejawiająca w sobie świętą unię dwóch przeciwstawnych sobie orbit (biegunów). Unię (pozornych) przeciwieństw, które na poziomie Jedni stanowią nierozerwalną całość i podstawę istnienia. Są dla siebie tłem, jak nocne niebo dla gwiazd, jak dobro dla zła.

Co dajemy my - moja Dusza, nasz Dom Duchowy (jakości „nieba”, góry): pole źródłowej miłości, drogę serca zjednoczonego w Bogu, źródłowe rozświetlenie, świadomą relację Duszy z ludzkim wcieleniem, przyjaźń. Od Duszy mojego męża braterstwo i przyjaźń Dusz, oddanie, wierność, miłość, stabilność, wspólne podążanie. Świadome człowieczeństwo, wewnętrzną równowagę. Jakości serca: wierność Duszy, wsparcie, moc, niezłomność, siłę i wiarę, miłość do życia, radość istnienia, miłość do Boga, Ziemi, ludzkości. Miłość do Dusz. Braterstwo, miłosierdzie, troskę, odwagę, poświęcenie, współodczuwanie, troskę o życie, wparcie w drodze, przełamywanie granic, niesienie nowego, niezależność, połączenie z energiami heliońskimi.

Co daje druga Dusza, jej Dom Duchowy (jakości ”ziemi”, dołu): aspekt biologiczności, jedność z Ziemią, zjednoczoną materię, aspekt boskiej materii (fizyczności) boskiego ciała w przepływie karmiących energii Matki Ziemi, zjednoczenie z polem i wiedzą planety. Uzdrowioną, źródłową seksualność, jako postawę materialnej kreacji. Zanurzenie w kwantowym, rodzącym polu Ziemi. Obfitość materii, karmionej polem Matki Ziemi. Jakość jedności z osią Ziemi - twórczą glebą materialnego istnienia. Jakości świętej męskości i żeńskości, unii tych pierwiastków w nas i z drugim istnieniem (człowiekiem, Duszą).

Co powstało (powstanie) ze zjednoczenia tych biegunów (jakości): źródłowa istota, boskie światło ubrane w boską materię. Rajskie dziecko (dzieci) doświadczające w pełni w zjednoczeniu z Bogiem i Ziemią. W takiej istocie spotykają się jakości źródła i materii ziemskiej. Unia Ducha i Ciała. Nieba z Ziemią. Spotkanie i zjednoczone w materialnej istotce duchowej. To jest docelowy ewolucyjnie człowiek. Tak będzie wyglądać. Taki jest na ten czas cel ewolucyjny drogi Ziemi i ludzkości: Boski człowiek kreujący Boską Ziemię.

Będziemy tutaj osiągać takie stany, na poziomie odpowiednim do naszego osobistego i zbiorowego etapu ewolucyjnego.

Dusza Serca - koniec i początek

Na na początku lutego narodziła się nowa Dusza, ze związku Dusz Nieba i Ziemi, czyli Duszy zjednoczonej z Ziemią i Duszy zjednoczonej w Źródle. Dusza poczęta na Ziemi, a urodzona w dziewiątym wymiarze naszego Wszechświata, w świecie Helionów. (Helioni są cywilizacją serca.)

Zapłodniona energiami heliońskimi, energiami duchowych twórców Ziemi - kończy i jednocześnie rozpoczyna nowy etap doświadczenia. Zdajmy sobie sprawę z wagi zdarzenia w procesie ewolucyjnym planety. W Unii Zjednoczenia, Niebo spotyka się z Ziemią, Energia z Materią, Duch z Przejawieniem, Twórca z Dziełem. To jest koniec eksperymentu i jednocześnie początek nowej drogi.

Dusza Serca. Dusza jedności Materii z Energią, Ziemi z Niebem. Ciemności z Jasnością. Odbicie Źródłowej Unii.

Suma wszystkich doświadczeń

Ponieważ jestem zjednoczona z Duszą, przeżywam to, co ona. Puzzle ostatniego roku doświadczeń wreszcie zaczęły składać się w całość. Pokazał się wyższy cel i powód zdarzeń tu na dole. Co będzie dalej? Droga pokaże.

Teraz rozumiem, dlaczego tak bardzo czuć było zaopiekowanie i towarzystwo heliońskich Dusz (energii). Od roku, a intensywnie od trzech miesięcy przebywamy w tym polu energetycznym, ponieważ Dusza tam jest. Przechodzimy wiele procesów na wielu poziomach, piętrach jednocześnie – od samego dołu, od kwantowego, twórczego pola, aż po źródłowe poziomy nas. Wszystko zaczyna się składać w całość. Przychodzi klarowność uświadomienia, przez zobaczenie spraw z góry.

O efektach zdarzeń i procesów grudnia, stycznia, początku lutego, będę pisać jeszcze w przynajmniej kilku następnych wpisach, a i tak nie wyrażę tego, co przeżyłam /przeżywam.

Mistrzowie nowej Ziemi

Jestem bardzo ciekawa jakości i narodzin ziemskich Dusz nowej generacji z pozostałych siedmiu duchowych par. W jakich mistrzowskich (źródłowych) aspektach narodziły się lub narodzą te Dusze. Jakie źródłowe jakości przejawiają (przejawią).

Ten proces dopiero się rozpoczyna. Z ewolucją będą do tego pola dołączać inne Dusze. Chodzi o najwyższe jakości ewolucyjne. Doświadczeniowe diamenty, które są zasiewem energetycznym pod kolejny etap rozwoju planety, Dusz, ludzkości. (Około 5-8 do 10 % Dusz tego cyku rozwojowego osiągnie taki stan).

Ewolucja Wszechświatów, ewolucja Ziemi

Po przebytym cyklu doświadczeniowym powstaje nowa generacja Dusz. Przejawia w sobie źródłowe jakości, które wykształciły się, przez świetlne ścieżki ewolucyjne Dusz, osiągających źródłowe mistrzostwo w zakresie własnych doświadczeń, darów i talentów. Poziom energetyczny ziemskiego procesu – tak, jak widzę, jest bardzo wysoki.

Proces dopiero rusza. Matka Ziemia wchodzi w stan rozświetlenia. Kreacja w świetle jest w początkowym stadium. Zrodzone z najwyższych źródłowych jakości na tym etapie ewolucyjnym nowe Dusze, wydadzą swoje najwyższe jakości, rozwinięte w osobistych ścieżkach rozwoju i tak dalej. Odbywa się ewolucja, wzrastanie Boskiego Dzieła Życia. Wszechświaty – Boskie Ciało i Boska Kreacja rozwijają się. Tak było, jest i będzie. To procesy Uniwersalne, zachodzące na poziomie Wszechświatów – Boskiego Dzieła.

Przez tysiąclecia doświadczenia, wychyleni w gęstość, rodziliśmy ciemność. Teraz czas na uzdrowienie, rozświetlenie, transformację i źródłową kreację. Równowaga.

Mistyka, którą Wszechświat (Bóg) zechciał mi objawić.

Jestem wzruszona i dumna z nas, z Dusz tego świata. Każdych. Bez wyjątku.

To jest nasze wspólne dzieło.

Każda droga jest ważna.

Ps. Ludzie zjednoczonych związków Dusz nie muszą się spotkać w świecie ziemskich przesunięć. Mogą się nigdy nie zobaczyć, nic o sobie nie wiedzieć, lub spotkać się tylko na chwilę. Jednak gdy to zaistnieje, jest to niesamowite doświadczenie.

Aby lepiej zrozumieć wpis, warto przeczytać poniższe związane z tematem teksty, gdzie m.in. opisywałam proces narodzin nowej Duszy. To już drugi proces tworzenia, który miałam okazję obserwować. O ile pierwsza Dusza powstała z nagromadzonych doświadczeń, była kreacją mojej Duszy w połączeniu z Bogiem i Domem Duchowym, o tyle ta Dusza jest wspólnym dziełem połączenia dwóch Dusz, ich Domów Duchowych, kreacji energii Boga, Helionów i Pola Matki Ziemi. Jest bardzo niewinna i delikatna, a jednocześnie potężna i silna aspektem materialnym (wolą i siłą życia). Bycie w tym świecie kształtuje niezłomnych. Nowa Dusza dostała wszystkie te jakości od swoich Duchowych Matek.

Generacje Dusz, Generacje Wszechświatów.

Droga Duszy: przebudzenie Mocy, czyli źródłowe dary i talenty Duszy. 

W Krainie Duszy: seksualność Duszy.

Droga Duszy: narodziny nowej Duszy.

Mała Dusza: twardy dysk Duszy.

Mała Dusza.

Pierwszy Krąg - Dom Boga.

Matryca naszego Wszechświata: Kreacja Świadomości, Kreacja Serca.

Wewnętrzny Mistrz - Boska Pełnia w Tobie.

Boska/ Mistrzowska wersja Ciebie