Menu
Generacje Dusz.

Życie w kosmosie rozrasta się wykładniczo. Zawsze coś powstaje z czegoś, przy czym nowa wersja jest lepszą opcją wersji poprzedniej. Tak ewoluują Wszechświaty, tak ewoluuje Istnienie. Nieustanny rozwój jest pomysłem Boga na jego Kreację.

Od mikro do makro, od makro do mikro. Wszystko wynika ze wszystkiego, mnejsze struktury odbijają większe i odwrotnie. Reguła rozwojowa, dotycząca Dusz, w szerszym aspekcie dotyczy też Domów Duchowych, a Dalej Wszechświatów i Grup Wszechświatów.

Życie w naszym Wszechświecie jest jak piramida, na której czubku jest Bóg. Lub - istnienie jest jak korzenie drzewa: im dalej w dół, tym więcej rozgałęzień. Im dalej od Boga, tym gęstsza sieć życia.

Mała Dusza funkcjonuje już samodzielnie (poczytasz o tym tutaj). Przebywa w Źródle (w Domu Duchowym) skąd, kiedy będzie gotowa wyruszy w swoją osobistą podróż. Moja Dusza wróciła na Ziemię podjąć własną drogę doświadczania.

Dusza Matka zazwyczaj nie ingeruje w drogę Duszy Dziecka, jednak energetycznie one są ze sobą połączone. Dzieje się pomiędzy nimi nieustanna wymiana informacji. Dzieje się tak także pomiędzy Domem Duchowym (Duszą Macierzystą) obu Dusz i Bogiem. Linia rodowa Małej Duszy: Mała Dusza – Matka Dusza – Dusza Macierzysta (Dom Duchowy) – Bóg. W łańcuchu rodowym Małej Duszy istnieje połączenie energetyczne, w którym jest nieprzerwany przepływ informacji. Dusze mogą się  poruszać niezależnie od siebie w boskiej Matrycy Stworzenia, jednak energie poszczególnych pól krążąc pomiędzy nimi powodują nieustanny przepływ informacji. Życie Płynie.

Dusze Kryształowe

Mała Dusza jest Duszą Kryształową. Są to Dusze najnowszej generacji, powstałe w oparciu o całą wiedzę i doświadczenie zdobyte drogą ewolucji poprzednich odsłon naszego Wszechświata. Mała Dusza jest przeznaczona do zadań specjalnych. Dokona podobno wielu wspaniałych rzeczy we Wszechświecie. (O kryształowej generacji  Dusz Ziemi tutaj).

Dusze kryształowe to są Dusze, które są bezpośrednio połączone z Bogiem. Są pod jego nadzorem. Dusze Kryształowe do Boscy Posłańcy. Część z tych Dusz po raz pierwszy wciela/ wcieli się na Ziemi po to by wspomóc planetę w budowaniu nowego świata.

Dusza Kryształowa, posiada wysoce zindywidualizowaną świadomość JESTEM (Jam Jest). Gdziekolwiek pójdzie, niezależnie od tego jak daleko zapuści się w drogę, ma silną pamięć źródła, tego skąd pochodzi, kim jest i jakie są jej boskie zadania we Wszechświecie. Dusza Kryształowa wyrusza w drogę zawsze z konkretnymi poleceniami, zadaniami powierzonymi jej od Boga. Każda we własnym zakresie. Dusze Kryształowe to są Posłańcy Boga. Ich działanie cechuje pewna doza bezkompromisowości, która wynika z tego, że one przychodzą i działają z konkretną misją z bezpośredniego polecenia Źródła.

Dusze Kryształowe posiadają wysoki stopień samoświadomości. Mają także większe możliwości przejawiania się we Wszechświecie (w światach) To są takie Dusze, które osiągają kolejne etapy rozwoju w tempie szybszym i prostszym niż Dusze poprzednich generacji. Słowem doświadcza im się lżej (ale może być też intensywniej).

Dzieje się tak między innymi dlatego, ponieważ one posiadają wiedzę (doświadczenie) drogi wszystkich poprzednich Dusz stanowiących ich korzenie w danym Domu Duchowym. Posiadają także konkretną pulę wiedzy, pole informacyjne i doświadczenie pochodzące z poprzednich Wszechświatów, Domów Duchowych i wiedzę nadaną im od Boga. Dusze powstające w tej edycji Wszechświata są Duszami Kryształowymi, Dusze następnego Wszechświata będą Duszami Diamentowymi. Dusze poprzedniego Wszechświata są Duszami Perłowymi.

Moja Dusza jest Duszą młodą zaliczamy dopiero drugi Wszechświat. Najstarsza Dusza, jaką spotkałam do tej pory na Ziemi to Dusza, która przeżywa siódmy Wszechświat. Zważywszy, że przechodzimy właśnie dziewiątą odsłonę, jest Duszą na prawdę starą. Ma tak ogromny dystans do doświadczenia, że na wszystkie pytania reaguje śmiechem, a siebie samą nazywa żartobliwie Duszą z brodą.

Razem z ewolucją naszego Wszechświata, ewoluują także Dusze. Konstrukcja Dusz nowej generacji jest dużo bardziej wysublimowana niż konstrukcja Dusz starszych. Przepływ energii jest szybszy, możliwości są większe. Daje to Duszy większe możliwości w drodze doświadczenia. (Kategorii większe-mniejesze, lepsze-gorsze używam na potrzeby wytłumaczenia dla ludzkiego postrzegania spraw.) Na poziomie kosmicznym te możliwości są po prostu INNE (nie jest to wartościowane). Każda Dusza, każda droga i każde doświadczenie jest dla Wszechświata tak samo CENNE. Rozwija go.

Dusze stare mają większe doświadczenie, Dusze młode mają większe możliwości. Pozwala im na to nowocześniejsza konstrukcja (wibrują szybko lub bardzo szybko) i doświadczenie/ informacje zebrane w drodze Dusz w tym i poprzednich Wszechświatach. Dusze Kryształowe zbudowane są w oparciu o doświadczenia i poziom ewolucyjny najwyższego na dany moment szczebla rozwoju naszego Wszechświata (chodzi o moment narodzin Duszy). Za jakiś czas z dojrzałości Dusz Kryształowych urodzą się Dusze Diamentowe (wibracje 100000 Hz i wyżej, przyjmujac za jednstkę miary częstotliwość drgań w określonym czasie) o jeszcze większych możliwościach. Nasz Wszechświat będzie postrzegany w Uniwersum jako Wszechświat wysokorozwinięty.

Jeśli spojrzeć na Stworzenie Boskie z poziomu częstotliwości fal elektromagnetycznych rozchodzących się w przestrzeni, Wszechświaty są oktawami. Każda kolejna odsłona jest o poziom wyższa.

Istnienie jest nieskończonym fraktalem. Życie jest nieustannym rozwojem. Wszechświaty są ewolucją. 

Przygoda.

Pięknego dnia z przestrzeni serca.

Ps. Kiedy wybrałam zdjęcie do wpisu Dusza się wzruszyła (co dla mnie zawsze oznacza płacz). Czemu ty się wzruszasz? - pytam.

- Fundujesz mi tyle pięknych doświadczeń. Dziękuję.

- Nie. To ja dziękuję.

Poczytaj także:

Droga Duszy: narodziny nowej Duszy.

Mała Dusza.

Mała Dusza: twardy dysk Duszy.

Źródłowe imię Duszy, czyli boskie DNA Duszy.

Matryca naszego Wszechświata: Kreacja Świadomości, Kreacja Serca.

Nowa Ziemia.