Menu
Prawa energetyczne

WSZYSTKO JEST ENERGIĄ.

Funkcjonujemy wedle praw świata energii. Kto zna te prawa, ten wie jak się poruszać w przestrzeni i materii życia.

Perspektywa

Materia także jest energią, skondensowaną i zatrzymaną w czasie i przestrzeni. To zatrzymanie jest jednak tylko pozorne. Wystarczy spojrzeć na swoje zdjęcia z dzieciństwa czy młodości lub choćby sprzed kilku lat. Wyglądamy tam inaczej niż obecnie. Energia stale przepływa, a my zmieniamy się z każdą godziną. Wszystko jest w ruchu, ponieważ ruch to życie.

Zrozumienie czy świadomość praw energetycznych kierujących Boską Kreacją przyda się w świadomym podążaniu z Duszą do waszej wolności w tym świecie lub w osobistym podążaniu, jeśli Dusza nie jest zainteresowana kontaktem i wspólnym świadomym podążaniem. Nie musisz być świadomy swojej Duszy (choć warto) by pięknie żyć. Trzymaj się serca, te przestrzenie należą do Niej i do Boga. (Boski wymiar serca. Będzie o tym osobny wpis.)

Dusza przekazała dziś wpis o prawach rządzących światem energii. Dzielimy się swoją wiedzą, ponieważ jesteśmy jednością. Cokolwiek robisz dobrego dla siebie, robisz dla zbiorowości, robisz dla Mamy Ziemi. Ważne jest byśmy wszyscy powrócili do wewnętrznych domów, do zjednoczenia w sobie, z innymi, światem i całym Boskim Stworzeniem.

Trzeba uświadamiać sobie prawa rządzące światem energetycznym, m.in. do świadomego poruszania się w ziemskiem świecie, który, póki co nie jest miejscem suwerenności energetycznej. Znajomość tych praw jest wiedzą o Boskiej Kreacji, jest powrotem do pełni zrozumienia, odczuwania i świadomego zanurzenia w Oceanie Istnienia. Oczywiście warto podążać ku sobie, by teoria stała się praktyką osobistego doświadczenia. Tylko wtedy faktycznie powracasz do Domu, który w istocie rzeczy jest w tobie samym, ponieważ jesteś Dzieckiem Boga. Jego odbiciem i Jego stworzeniem.

Znając prawa energii i stosując je w praktyce (co jest procesem i drogą samorozwoju) masz dostęp do najbardziej podstawowej płaszczyzny Stworzenia/ Istnienia/ Życia. Masz dostęp do Boga w najczystszej (energetycznej) postaci. Wszystko inne jest już przejawieniem, więc jakąś FORMĄ dla podstawowej/ pierwotnej energii. Warto mieć tego świadomość. Prawa energetyczne podaję w kolejności, w której przekazywała Dusza.

1. Prawo różnorodności – uświadom sobie, że różnorodność jest podstawą Boskiej Kreacji. Ta zasada obowiązuje także na najbardziej podstawowym poziomie Stworzenia, czyli poziomie energetycznym. Energie są szerokim spektrum od wysokich wibracyjnie (wibrują szybko/ wysoko, biorąc pod uwagę częstotliwości drgań w określonym przedziale czasu, np. jednej sekundzie) i niskie/ grube. Częstotliwość ich drgań jest niska/ wolna w określonym przedziale czasu. Pomiędzy biegunami energetycznymi wysokie - niskie, jest cały wachlarz energetycznych częstotliwości, czyli energii pośrednich. W świecie energii, jakości energetycznych, rodzaju energii nie wartościuje się, więc nie dzieli na tak zwane dobre i złe. Określone jakości i ich różnorodność mają w Boskim Zamyśle konkretną funkcję w dziele Stworzenia. Np. grube/ niskie energie służą do budowy podstaw dla wymiaru materii. Co to znaczy: że podstawą każdego stworzenia/ istnienia, czy to na poziomie istoty czy Wszechświatów są energie grube – twórcze. Następnie dzieje się ewolucja - czyli każdy byt dąży do wyższej formy, do wysubtelniania energetycznego, czyli wchodzenia na coraz wyższe poziomy energetyczne. To prawo ewolucji. Trzeba mieć też świadomość, że istniejesz jednocześnie na każdym z poziomów: od najgrubszego po najsubtelniejsze/ najwyższe. To trochę tak, jakby widzieć piętra domu w przekroju – od piwnicy, po górne partie. Całość stanowi kompletną budowlę pozwalającą w niej mieszkać, funkcjonować i żyć.

Dusza moja, kiedy zaczynałam z nią świadomą drogę, była dużo gęstsza. Dziś w wyniku naszej wspólnej drogi/ ewolucji, weszła na dużo wyższe/ lżejsze częstotliwości, co realnie wpłynęło na jakość i formę kontaktów między nami.

2. Prawo większości – energia, której jest więcej dominuje, czyli jest silniejsza. To jest ważne prawo, którego Dusza musi mieć świadomość lub ją nabyć w drodze doświadczenia. Wychodząc z Pierwszego Kręgu – Domu Boga w doświadczenie/ przejawienie czyli w ocean energetyczny (kolektyw) młoda Dusza bardzo szybko zrozumie prawo większości energetycznej. I ty tak samo: bądź świadomy, w co wchodzisz będąc na drodze życia. Weryfikuj przestrzenie energetyczne, z którymi łączysz się w relacjach. Pamiętaj o proporcjach energetycznych kolektywu, czyli zbiorowego doświadczenia ludzkości/ Dusz. W stosunku do Oceanu/ zbiorowości, jesteś ze swoją/ Duszy pojedynczą energią jak ziarnko piasku. Z czym się łączysz, czemu dajesz dostęp do swojej Duszy? Jakie jakości energetyczne do siebie dopuszczasz? To szczególnie ważne, gdy Dusza jest na początku drabiny ewolucyjnej ziemskiego doświadczenia i jej połączenie z wysokimi/ źródłowymi energiami jest jeszcze dość niskie (oddalenie Duszy od Boga w gęstym świecie materii). Z procesami ewolucji Duszy, suwerenność energetyczna w Oceanie Enegii wzrasta. (O ziemskiej drabinie ewolucyjnej Dusz, poczytasz TUTAJ. O Pierwszym Kręgu - Centrum Stworzenia TUTAJ.)

3. Energia nie jest emocjonalna – znaczy to nic innego, jak to, że jest pozbawiona emocji, dlatego działa z chirurgiczną precyzją i bardzo sprawiedliwie. To poziom energetyczny twojego istnienia w Tu i Teraz pokaże ci z całą dokładnością faktyczny stan twojego/ Duszy istnienia w wielkim Teraz. Jaka jest jakość twojego życia? Materia pokaże ci wyraźnie, czy jesteś w przepływie czy w zastoju energetycznym. Wówczas ścieżka życia będzie się opierać na spełnieniu lub na braku (niespełnieniu). Przepływ energetyczny to obfitość życia. Jego brak, to zastoje w różnych obszarach istnienia (miłości, finansach zdrowiu, relacjach, wewnętrznej zgodności itd.) Uświadomić sobie trzeba, że zastoje w człowieku, to najpierw zastoje energetyczne w jego Duszy.

4. Energia idzie zawsze przed materią – czyli materia jest wtórna do energii. To jest prawo, szczególnie istotne w ziemskim doświadczeniu, w którym tak zwana karma, czyli niezintegrowane/ niewyzerowane energetycznie doświadczenia ziemskiej drogi Duszy stanowią istotny element naszego doświadczenia tu. Wyobraź sobie, że karma jest jak energetyczna chmura, która ciebie otacza. To ona kontaktuje się z Oceanem Energetycznym, przyciągając prawem rezonansu to, co zawiera się w niej, czyli w doświadczeniu Duszy. Słowem, to karma układa nam życie dopóki jej nie uwolnimy wewnętrzną pracą nad osobistym cieniem. Jeśli źródłowa jest kreacja serca, to na tyle jesteś w stanie budować z boskich poziomów siebie, na ile energie serca są w stanie przebić się przez chmurę doświadczeniową i wpłynąć na Ocean Energetyczny. Im słabsza chmura nawarstwionych energii wokół nas (lub jej brak) tym większe możliwości tworzenia swojego życia z poziomu źródłowych energii. Dotyczy to także świadomości. Mając tę wiedzę, jasnym staje się, że zanim spotkają się ludzie/ ciała, najpierw spotykają się energie. Jest zupełnie inna jakość, gdy widzimy się z poziomu chmury doświadczeniowej i zupełnie inna, gdy spotykamy się z poziomu światła serca. Docelowo mamy odzyskać jako ludzkość odebraną nam kreację z poziomu osobistej boskości. Aby to było możliwe do stanu wolności musi ewoluować tutaj nasza Dusza.

5. Prawo zgodności energetycznej – prawo lustra, prawo zgodności wibracji, prawo podobieństwa. Czyli: energie przyciągają się z przestrzeni prawem zgodności wibracji. Światło przyciąga światło, ciemność - ciemność. Zależy co masz w dominacji w energiach w danym momencie drogi. Dlatego świat zewnętrzny pokaże ci dokładnie to, co jest w tobie. W których obszarach czujesz się spełniony? W których spełnienia nie ma? Jakie jakości energetyczne są na co dzień dominujące, czyli w większości w twoim doświadczeniu? Pamiętaj o tym, że twoje myśli i emocje są także energią. Jaka jest ich jakość? Najkorzystniej jest być w stanie równowagi pomiędzy wysokim i niskim w sobie, czyli względnie po środku. Uznając nasz dualizm i dualizm świata (czyli podział energetyczny na dobry i zły) ustawiasz się w akceptacji pomiędzy światłem i cieniem w tobie, a to już stan wewnętrznej wolności. Pracujesz ze sobą świadomie. Kreujesz wnętrze i świat zewnętrzny z poziomu osobistej samoświadomości, a to oznacza wyjście poza dualizm, poza niewartościowane, poza podział energetyczny. W drodze do osobistego mistrzostwa/ oświecenia chodzi o to, by przejawić poziom jedni tu (nie ma podziałów i rozróżnień) - w Istocie, w świecianie materii, zapomnienia i podzielnia. Człowiek, który przejawia poziom jedni w sobie, przejawia Boga samego w tym wymiarze doświadczenia.

6. Siła dobrego, czyli wysokich wibracyjnie energii – wysoko/ szybko wibrujące energie mają dużo większe możliwości wpływania na Ocean Istnienia niż nisko/ wolno wibrujące. Przykład? Załóżmy, że miałeś bardzo ciężki dzień, wiele godzin w sytuacji stresowej. Wracasz do domu i wykonujesz 20 minut relaksacji, wyciszenia, zanurzenia w sobie, spaceru w polu Ziemi. 20 minut bycia w wysokich energiach, ma moc zneutralizować wiele godzin pobytu w nisko wibrujących energiach. Wiedząc o tym, możesz realnie kształtować swoje pole energetyczne i dbać o higienę/ równowagę/ czy jakości energetyczne, których doświadczasz. Warto mieć świadomość, że aby było to trwałe, trzeba jednocześnie pracować nad polem wewnętrznego cienia, integrować go/ zerować energetycznie pracą nad sobą, by prawem zgodności nie przyciągało z przestrzeni podobnych energii czyli trudnych w odbiorze ludzi i zdarzeń. Pewnego dnia, stan wysokich/ źródłowych wibracji zaloguje się w tobie na stałe, co nie zaczy, że już nigdy nie doświadczysz trudnego. Póki co, żyjemy w świecie podziału energetycznego. Jesteśmy też jak wahadło (prawo równowagi energetycznej). Wychylamy się od osobistego światła do cienia i tak bez ustanku. Chodzi o świadome bycie i poruszanie się w tym. Życie nadal się zadziewa, tylko już na innym poziomie. Poziomie osobistego rozpoznania i zrozumienia.

7. Dusza jest energią – twoja Dusza jest energią, więc karmi się energią. Bądź świadomy praw energetycznych, a w sposób kreatywny będziesz mógł dbać i wpływać na jej kondycję. Dokarmiona wysokimi energiami, zdrowa i silna Dusza, to Dusza, która może aktywnie działać w życiu człowieka, czyniąc je spełnionym. Masz realny wpływ na drogę twojej Duszy w tym świecie. Cały czas też kreujesz. Dlaczego by nie ukierunkować tej kreacji na wasz wspólny rozwój? Ty także decydujesz.

8. Energia dąży do równowagi (stan zera energetycznego - odbicie Boga) – energia jest jak płyn w naczynku samopoziomującym: będzie robić wszystko, by doprowadzić do równowagi energetycznej, czyli balansu pomiędzy wysokimi i niskimi energiami. One są neutralne w swojej istocie. Różną się jedynie jakościami energetycznymi, stanami emocjonalnymi i umysłowymi, jakie w nas wywołują; wówczas określmy je jako dobre lub złe. Stan balansu pomiędzy kategoriami światła i cienia jest połączeniem w sobie i z Istnieniem, wewnętrzną wolnością i osiągnięciem osobistego mistrzostwa. Poznajesz/ przypominasz sobie prawdę istnienia. Każda będzie unikatowa, ponieważ każdy z nas inaczej/ różnie widzi życie. W podstawach jednak wszystkie prawdy/ pryzmaty są takie samie. Podchodzą od jednego Boga.

9. Wszystko wynika z czegoś, czyli prawo jedności (połączenia) – Wszystko zawiera się w Bogu. Pochodzimy z jednego domu, czyli jesteśmy kreacją Boga i istniejemy w Nim, zatem wszyscy w podstawach jesteśmy jednością. Tę jedność pozwala nam poczuć/ rozpoznać energia miłości, której ziarno mamy w boskim wymiarze serca. To na tej płaszczyźnie pomimo różnic doświadczeniowych jesteśmy w stanie porozumieć się w prawdzie i jedności. Mając świadomość, że jesteśmy całością tworzącą Boskie Dzieło Kreacji i połączoną ze sobą, rozumiemy, że każde nasze działanie wpływa na całość, a każda akcja wywołuje reakcję w Oceanie Energetycznym. Czas nie jest liniowy, przestrzeń nie jest płaszczyzną, a głębią/ wielowymiarem. Potrzebujemy otworzyć umysły i serca by to zrozumieć. Za procesy otwierania/ wyprowadzania człowieka do stanu pamięci na najbardziej podstawowym poziomie odpowiada Dusza.

W kategoriach jedności zawiera się Wszystko Co Jest. Całość rozdziela się poza poziomem jedni/ Pierwszego Kręgu/ Centrum Stworzenia/ Boga. Ten podział, oddzielenie jest podstawą doświadczenia i bardzo mocno akcentuje się w niższych wymiarach (stworzenie jest wielopoziomowe). Im niżej, tym bardziej. Wychodząc z poziomu jedni wyruszamy w rozdzielenie. Wracając do poziomu jedni, wracamy do jedności w sobie najpierw, potem ze wszystkim. W poziomie jedni, energii nie dzieli się na wysokie i niskie. One po prostu SĄ jako element, materiał twórczy i podstawa Boskiej Kreacji.

10. Energia jest w ciągłym ruchu – musi być, ponieważ ruch/ przepływ jest najbardziej podstawowym prawem życia. Dzięki ruchowi na poziomie Boskiej Świadomości i Boskiego Serca rozpoczęła się ewolucja. Mając tego zrozumienie, można odnieść to prawo do przepływu osobistej rzeki życia. Tam gdzie jest zastój, są niespełnienia życiowe. Tam gdzie energia płynie nieprzerwanie, jest obfitość. Stań się jak otwarte drzwi, mając świadomość tego, że w rzece życia płynie wszystko - i piękne, i trudne, więc energie wibrujące wysoko i nisko. One są składową Istnienia. Nie może być inaczej. Brak ruchu jest także elementem życia i doświadczeniem zaprzeczenia przepływu. Ani to dobre, ani to złe. Fakt.

Dusze przychodzą na Ziemię, by doświadczać oddzielenia i zastoju Boskiego Przepływu. Dusza jest zanurzona w przepływie energii i sama jest przepływem. Bóg jest wielkim sercem w obiegu życia. Jest wielką świadomością w Oceanie Energii.

11. Energia jest najszybszą i podstawową/ pierwotną formą komunikacji – wszystko jest energią. Będąc uważnym i wyczulonym na pola energetyczne wokół nas, można o wielu rzeczach wiedzieć z wyprzedzeniem. To kwestia wyuczenia/ przypomnienia sobie kontaktu na poziomie energetycznym i otworzenia przez Duszę wielowymiarowości człowieka. Energia jest informacją. Skoro wszystko jest energią, to wszystko jest informacją. Czytaj siebie, czytaj świat.

Powodzenia w drodze świadomego życia.

Ps. Jedyną rzeczą, z której będę musiała się rozliczyć schodząc z Ziemi, będzie to, na ile pozwoliłam swojej Duszy przejawić się w tym świecie, by mogła (razem z Duszą Mamą/ Nadduszą i Bogiem) wykonać swoje źródłowe powołanie.

Dziękuję ci Duszo za wszystko. Dziękuję, że uczyniłaś moje życie (nudne i pozbawione sensu jak sądziłam w swojej życiowej nieświadomości) przygodą.

Wszystko jest po coś. Ani jeden twój życiowy krok, ani jeden oddech nie jest bez znaczenia. Zawsze tak było, jest i będzie. Pamiętaj też, że każda akcja wywołuje reakcję, ponieważ porusza energię. Z jakiego poziomu tworzysz? Pomyśl/ poczuj, bo energia wraca.

Byłeś. Jesteś. Będziesz Mistrzu w drodze.

Źródło grafiki: stephenlow.com 

Poczytaj także: 

W świecie energii: etyka energetyczna.