Menu
Przekazy Dusz: Kreacja myśli i emocji, czyli praktyka codziennego dotykania Duszy.

Człowiek jest istotą wielowymiarową. Komunikacja pozawerbalna jest naszą naturalną umiejętnością. Nasze myśli i nasze emocje są energią, która ma potężne możliwości kreacji. Ludzkość nie zarządza tą energią świadomie, zatem inni robią to za nas. Czas to zmienić.

Perspektywa

Wszystkich nas łączą niewidzialne nici, bo wszystko jest jednym i z jednego pochodzi.

Będąc w zjednoczeniu z Istnieniem dostrzegasz, że Wszystko Co Istnieje jest żywe, bo zanurzone w życiodajnej Boskiej Matrycy. Złote Nici Boskich Energii przenikają Stworzenie, łącząc Wszystko w Sieć Życia: Wielką Mandalę Boga. Boskie Dzieło. Móc oglądać to wszystko w całej okazałości jest wielkim przeżyciem.

Kiedy stajesz się świadomy siebie jako Istoty Wszechświata, zmienia się postrzeganie: z przedmiotowego na podmiotowy. Rozumiesz i sercem czujesz, że tyle samo znaczysz co ziarnko piasku, choć pozornie bezmyślne. Jednym jesteśmy Istnieniem w Bogu i bawimy się w istnienie, i to z wielkim zaangażowaniem. Bóg także. Dzięki temu Wszechświaty wzrastają.

Myśl to energia. Emocje to energia. Ty jesteś energią zatrzymaną w materii na okruch czasu. Myśl to kreacja umysłu, wyżej – świadomości. Emocje to kreacja serca. Najpierw z poziomu doświadczeń, potem kosmiczna. Jako ludzkość w stanie nieświadomości nie zarządzamy energią właściwie. Globalnie zasilamy poziom trzeci i czwarty (astralny). Z poziomu człowieka świadomego kreujemy w przestrzeni na poziomie piątym i wyżej.

Jako istota ludzka naturalnie posiadasz zdolności komunikacji pozawerbalnej. Świadomość energii daje możliwość czytania przestrzeni wokół siebie i na poziomach kosmicznych. To to samo jest. Często mawiam: mam kogoś w polu. Jeśli o kimś rozmyślam czy dużo mówię, łączę się z nim energetycznie. Także z tym co ma wokół siebie. Lub odwrotnie: jeśli ktoś o mnie mówi lub myśli to o tym wiem. Inteligencja serca, zdolności telepatyczne i umiejętność czytania energii i swojego ciała, powalają zobaczyć czego sprawy dotyczą. Bywa też tak, że odcinam łącze jeśli to, co do mnie przychodzi nie odpowiada mi. Świadomie zarządzam swoją przestrzenią.

Zazwyczaj wiem, kto o mnie myśli lub wkrótce się odezwie, często pokazują się też Dusze. Mawiam wtedy, że człowiek pojawił mi się w polu, czyli w mojej przestrzeni energetycznej. Umiejąc to odczytać, wiem mniej więcej, kto mnie odwiedzi lub czego się spodziewać w najbliższych dniach. Nie zawsze oczywiście.

Myśli i emocje są wiązkami energii, ukierunkowanymi na konkretne zdarzenia czy ludzi. One kreują naszą rzeczywistość i rzeczywistość świata. Bądźmy tego świadomi. Zarządzajmy odpowiednio naszymi narzędziami stwarzania.

Praktyka codziennego dotykania Duszy.

Rozmawialiśmy ostatnio z Mirkiem o przywoływaniu zdarzeń i ludzi za pomocą myśli i emocji. Dusza Mirka przekazała praktykę codziennego dotykania Duszy; przywoływania jej energią myśli i emocji do swojego pola.

Przekazuję dalej, bo może być pomocna: przyda się do budowania więzi z Duszą, ułatwi podążanie wspólną drogą. Myślę, że może także mieć moc przywoływania Duszy do ciała w przypadku nieobecności lub oddalenia z pola człowieka.

„ (…) Myśląc o kimś wysyłamy w jego kierunku energię, wtedy ktoś automatycznie może nagle o nas pomyśleć. I odwrotnie: my także, odbierając wiązkę energetyczną skierowaną w naszym kierunku, możemy odczytać wiadomość od kogoś. W końcu wszystko jest energią.

Kiedy często myślimy o naszej Duszy, tęsknimy za nią, pragniemy bliskości, więzi, kontaktu, wysyłamy energię w jej kierunku. W taki sposobi ściągamy ją w swoje pole i w taki sposób decydujemy żeby była bliżej naszego serca. Kiedy to zaniedbujemy Dusza jest gdzieś daleko od nas, gdzieś daleko tam, nie ma jej w naszym polu. Jeśli kanały komunikacyjne są słabe, zanieczyszczone nieprzepracowanymi emocjami, doświadczeniami, albo w ogóle ich nie ma, to trudno nam Duszę usłyszeć.

Przyjaźń, miłość to przecież nic innego jak codziennie dotykanie się. Wymiana energii. Codzienna komunikacja to po prostu łączenie się energii Duszy i wcielenia.

W taki sam sposób można wysyłać w przestrzeń negatywną jak i pozytywną energię. To zależy od Nas. Tak samo ktoś może nam wysyłać negatywną energię, robić podpięcia czy ataki energetyczne. Albo kiedy jesteśmy na kogoś zdenerwowani i myślimy źle o nim. W praktyce łączymy się z tą osobą, tworząc konflikt na poziomie energetycznym.

Wow, ale mi w głowie popłynęło i jakaś kolejna klapka się otworzyła. (Dusza udostępniła kolejny poziom zrozumienia).

Jakie to piękne móc się przejawiać w tym co wspólnie tworzymy i robimy, bo przecież wspólnie tworzymy światło pracując na rzecz Boga, rozświetlając innym Drogę. Dlatego niech moja inspiracja stanie się inspiracją dla innych, a innych inspiracja niech będzie dla mnie budująca. Tworząc coś wspólnie, tworzymy jedność, a ona jest wzorem Boga. Tak wiele dróg do niego prowadzi, tak wiele znaków stoi na drodze. Nie każdy chce podążać za tym co przychodzi od Boga. Nie każdy też potrafi odczytać te znaki.”

I to jest bingo moi Kochani z tym myśleniem o Duszy, z wspólnym budowaniem pięknej rzeczywistości. To kreacja światła jest. Myśląc o kimś/ o czymś, łączymy się z nim/ z tym. Przywołujemy zdarzenia z przestrzeni. Dlaczego kreacja nie miałaby dotyczyć przyjaźni i więzi z naszą Duszą? Dlaczego nie miałaby być realizacją naszego przebudzenia do poziomu wewnętrznego mistrzostwa? Do poziomu jedności z Wszechświatem? Od drogi z Duszą wszystko się zaczyna.

Im większa więź z Duszą (ze sobą samym) tym ona jest silniejsza, bardziej zbudowana. A to z kolei owocuje lepszymi możliwościami jej przejawiania się w naszym życiu, w każdym jego aspekcie. Afirmacja: w jedności z moją Duszą zmierzam ku osobistej doskonałości i realizacji boskiego przeznaczenia życia.

Mamy na prawdę potężne możliwości stwarzania, których sobie nie uświadamiamy. Czas to zmienić. Czas na budowę nowej rzeczywistości.

Więc: moja Dusza jest najpiękniejsza, najwspanialsza, najmądrzejsza, najfajniejsza i ją kocham najbardziej ze wszystkiego bo jest MOJA.
Myślcie i czujcie o swojej Duszy w ten sposób. To ją wzmacnia.
 
Afirmacja: przez życie, przez świat idę z moją ukochaną Duszą.

Ps. Przeczytałam ostatnio artykuł, że atomy naszych ciał w ponad dziewięćdziesięciu dziewięciu procentach swojej przestrzeni są puste. No tak: najpierw jesteśmy przecież energią, a potem materią. Pustka to także energia.

Dziękuję Duszy Mirka za jej perspektywę.

Jesteś innym mną.

Jesteś(my) jednością.

Poczytaj także:

Zawirowania w pulsie Ziemi, zmiany i kreacja na nowy świat.

Człowiek jako istota energetyczna nowych czasów.

Globalne pole serca.

Kosmiczna świadomość i portal serca.

O komunikowaniu się z Duszą.

Cztery kroki do Duszy.

Życie z prowadzeniem Duszy.

Stany przejścia w rozwoju duchowym człowieka.

Wolna wola.

Człowiek? Brzmi dumnie.