Menu
Wolna wola.

Pewnego dnia Dusza powiedziała: nie macie tutaj wolnej woli, a jedynie jej złudzenie. Jak to rozumieć?

Prawo wolnej woli działa na Ziemi dopiero od pewnego poziomu: gdy stajesz się ŚWIADOMY. Prawdziwa świadomość według mojej Duszy, to świadomość z poziomu serca, nie z poziomu umysłu. 

Wolna wola czeka na nas na wyższych piętrach świadomości, czy naszej istoty. Dopóki nie wyjdziemy z własnych ograniczeń (nieświadomości /nawarstwień) nasza kreacja z poziomu źródłowego mogła by być bardzo niebezpieczna/ szkodliwa i (powiedzmy szczerze) jest. 

Na Ziemi mamy ziemski umysł i ego, które nieodpowiednio ustawione/ ukierunkowane robią tutaj wiele niewłaściwego. Ta "niewłaściwość" polega na zaburzaniu i blokowaniu harmonijnego, nieprzerwanego przepływu boskiej energii. Ludzki świat zbudowany na ziemskim umyśle jest tego niezaprzeczalnym przykładem.

Świadomość serca, to przyjęcie kosmicznej ODPOWIEDZIALNOŚCI za myśli i czyny. Zdajmy sobie sprawę z tego, że nasze osobiste decyzje wpływają nie tylko na nasze życie i przestrzeń, ale także na cały Wszechświat, na Wszechświaty innych istnień.

Płaszczyzna wolnej woli otwiera się, gdy żyjesz z poziomu serca. Wówczas kierujesz się miłością i wszystkimi tymi wartościami, które ona w sobie zawiera. Pragniesz dobra swojego, pragniesz dobra ogółu rozumiejąc jednocześnie, że droga innych to jest przede wszystkim prawo do wolności wyboru. Nawet, jeśli oznacza to krzywdy, które wyrządzamy sobie w stanie nieświadomości. Rozumiesz także, że Twoja pomoc, może być jedynie stwarzaniem dla innych okazji uchylających im furtkę do wstąpienia na drogę osobistego wzrastania. Kto gotowy skorzystać, ten skorzysta.

Mądrość serca (Twoją osobistą nawigację) masz w sobie. Ona jest podstawową przyczyną naszego rozwoju. Mądrość serca otwiera płaszczyznę wolnej woli. Wejście i życie w przestrzeni serca czyni nas istotami, które cechuje kosmiczna odpowiedzialność. Od tego momentu otwiera się potencjał kreowania rzeczywistości.

Stajesz się przytomny. Uruchamia się Twoje osobiste duchowe okno na świat. Jesteś gotów do świadomego budowania rzeczywistości z poziomu wolnej woli. Zanurzasz się w nurcie życia, który jest niczym innym jak nieskończonym przepływem boskich energii. Korzystaj do woli. To wszystko jest dla Ciebie.

Na świadomości serca zbudujemy nowy czas.

Wszystkiego dobrego.

Poczytaj także:

Pole serca - nowa świadomość ludzkości.

Globalne pole serca.