Menu
Przekazy Dusz: Wychowanie dzieci na Nowy Świat.

Nadchodzi nowy czas w dziejach ludzkości. Czas nowego, świadomego, w pełni aktywnego w sferze swoich potencjałów człowieka. Nadszedł też czas przewartościowania starych zasad i rozpoczęcia nowego modelu życia. Wymaga to między innymi nowych metod wychowywania dzieci, jako przyszłych budowniczych naszej rzeczywistości.

Dusza dwunastoletniego Wiktora przekazała informacje o tym, jak chciałaby aby on był przez rodziców wychowywany/ poprowadzony/ przygotowany do realizacji zadań Duszy. Dusza jest doświadczona. Chce tu wykonać określoną pracę dla Nowego Świata. Rodzice wyrazili zgodę na opublikowanie przekazu, aby i inni rodzice mogli skorzystać.

Dziecko jest istotą wielowymiarową. Rodzina ma być bezpiecznym polem do rozwoju i wzrastania dziecka w pamięci Boga, prawdy o Istnieniu, mocy Istoty Ludzkiej. Dzieci na Nowy Świat są budowniczymi naszej przyszłości. Mają wielką wrażliwość, pamięć Źródła i naturalne przebywają w przestrzeni serca. Nad wrażliwością dziecka trzeba pracować w kierunku wzmocnienia. 

Podstawą nowego modelu wychowania jest pielęgnowane w dziecku świadomości Duszy, aktywowanie talentów i potencjałów dzieci od samego początku. Efektem będzie niezakłócony rozwój w świadomości źródła, talentów, umiejętności i darów Duszy.

Kochani Rodzice:

Więcej luzu w wychowaniu. Istnienie jest zabawą. Znajdźcie balans pomiędzy dyscypliną, zasadami, normami a wychowaniem w świadomości i radości życia. Ukształtowanie dziecka w duchu świadomości siebie, swojego serca, współistnienia jest istotne w drodze realizacji zadań Duszy w przyszłości.

Dusza chce, aby dziecko od początku było świadome swojej Duszy i jej roli w życiu człowieka. Świadome swojej wielowymiarowości i połączenia z nurtem Wszechżycia. Wiedzę tę trzeba dostosować do wieku dziecka, aby go nie obciążać za bardzo. Radość istnienia jest podstawą.

Dziecko ma mieć wpojone zasady i być wychowywane w świadomości siebie. Pomoże w tym wychowanie oparte na przestrzeni serca.

Dusza prosi o:

- dbanie o rozwój talentów. Dziecko w sposób naturalny pokazuje co je interesuje, co pasjonuje. Obserwujecie, co go pociąga i stwórzcie warunki do rozwoju w tym kierunku.

- Jeśli talenty się nie ujawniają, trzeba dać dziecku przestrzeń; stworzyć warunki do poszukiwań. Zawracajcie uwagę o co dziecko prosi, co chce robić.

- Patrzcie na rozwój, na drogę dziecka w sposób kompleksowy, starając się objąć zrozumieniem jak najszerszą perspektywę predyspozycji i cech dziecka, rodziny, miejsca, w którym się urodziło.

- Dusze nie wcielają się przypadkowo. Rodzice (zasób genetyczny), kraj, społeczność, rodzina, data urodzenia są zaplanowanym i przyjętym przez Duszę konkretnym zestawem danych potencjałów, które mają służyć jak najlepszej realizacji drogi Duszy. W ten sposób spoglądajmy na nasze dzieci, jako na istoty wielowymiarowe i wieloaspektowe. Stwarzajmy im jak najdogodniejsze warunki do wszechstronnego rozwoju zgodnego z ich pragnieniami i potrzebami. Dzieci wyrażają je w sposób naturalny.

Dlatego:

- stwórz dziecku jak najlepsze warunki do wzrastania z poziomu serca.

- Dostosuj środki wychowawcze i poziom uświadomienia do wieku dziecka.

- Pozwól na wszystkie etapy wzrostu istoty ludzkiej. Zanim dziecko ukształtuje się do postaci dorosłej, musi przejść etap dzieciństwa i dorastania, rozwój wewnętrznych aspektów ego, umysłu, ciała mentalnego, emocjonalnego itd.

- Pamiętaj, że twoje dziecko jest istotą wielowymiarową, która ma za sobą konkretną drogę przez istnienie poprzednich wcieleń. Skutki tej drogi przejawiają się w nim, zarówno jako talenty, ale także jako płaszczyzny do przepracowania.

- Wychowuj dziecko z zachowaniem norm i reguł, ale także poczucia własnej mocy i niezależności, w poczuciu współistnienia z życiem. Pozwól się mu czasem poprowadzić.

- Poszukaj złotego środka pomiędzy miłością a regułami wychowawczymi.

- Znajdź równowagę pomiędzy dyscypliną a realizacją i rozwojem dziecka. Prowadzenie masz w sercu.

- Kształć w dziecku stelaż moralny.

- Kształć w dziecku świadomość energii.

- Kształć w dziecku świadomość wielowymiarowości. Materia jest tylko jedną z płaszczyzn stworzenia.

- Kształć w dziecku świadomość Ziemi, szacunku i miłości do przyrody, do życia we wszelkich jego przejawach.

- Zachowaj balans pomiędzy życiem w realności a światem wirtualnym.

- Wyznaczaj dziecku zdrowe granice, wpajaj reguły współistnienia z poziomu serca.

- Kształtuj w dziecku siłę wewnętrzną, poczucie mocy i własnej wartości.

- Uwrażliwiaj na inne istnienie.

- Ucz szacunku do życia, przyrody, człowieka

- Kształć poczucie dobra wspólnego. Ziemia jest naszym domem.

- Kształć postawy prospołeczne.

- Umacniaj dziecko wewnętrznie.

- Ucz dziecko płakać. Łzy oczyszczają chroniąc przed zatorami energetycznymi (np. w ciele emocjonalnym)/ dbałość o higienę umysłu i emocji.

- Ucz dziecko wyrażać siebie.

- Unikaj wychowywania dzieci zombie uzależnionych od świata wirtualnego.

- Dbaj o kontakty w obrębie członków rodziny.

- Dbaj o kontakt z naturą.

- Dbaj o ruch ciała. Aktywność fizyczna jest kluczowa w prawidłowym wzrastaniu dziecka.

- Dbaj o zdrowe, zharmonizowane odżywianie. Uszanuj niechęć dziecka do mięsa (jeśli jest), poszukaj innych źródeł białka.

- Farmaceutyki tylko jeśli jest konkretna potrzeba.

- Suplementacja wskazana.

- Ograniczaj chemię.

- Ucz dziecko wyrażania własnej woli.

- Tłumacz dziecku reguły życia rodzinnego, społecznego.

- Dbaj o to czym karmiony jest umysł dziecka.

- Ustal zasady korzystania z mediów, zdobyczy technologicznych. Ogranicz telewizję i komputer. One ograniczają kreatywność i wyobraźnię dziecka.

- Jeśli uznasz, że dziecko czegoś nie powinno robić, nie bój się wyznaczyć mu granic.

- Pracujcie z nadwrażliwością dzieci.

- Znajdźcie radość dnia codziennego.

- Znajdźcie czas na wspólne, rodzinne bycie.

- Uczcie pokonywania życiowych trudności z przestrzeni serca.

- Pamiętajcie: rozmowa potrafi rozwiązać niejeden problem.

- Uczcie uważności życiowej i świadomego obserwowania rzeczywistości.

- Pokazujcie nieprawidłowości rzeczywistości.

- Kształtujcie świadomość jedności ze wszystkim.

- Tłumaczcie reguły tego świata.

- Kształćcie w dziecku poczucie obowiązku.

- Kształćcie poczucie odpowiedzialności i konsekwencji za czyny i słowa.

Najważniejsze jest by w wychowaniu dziecka starać się znaleźć złoty środek. Zaufajcie swojemu rodzicielskiemu instynktowi i prowadzeniu serca. Stójcie po stronie swoich dzieci, ale wychowujcie je w duchu zasad współistnienia i szacunku do życia.

Zanim dziecko ukształtuje się w świadomego siebie człowieka, musi przejść wszystkie etapy dorastania, a one mają swoje prawa.

Poziom uświadamiania dziecka dostosuj do jego wieku.

Istotne jest by kształcić kreatywność i wyobraźnię dziecka według talentów, które się w nim przejawiają.

Nie bądźcie nadopiekuńczy. Pozwólcie dziecku na niezależność dostosowaną do jego wieku i możliwości.

Dbajmy o relacje z rzeczywistością tu i teraz. Świat wirtualny jest iluzją. Dąży do zdominowania i zaprogramowania istoty ludzkiej.

Pole Ziemi doskonale neutralizuje wpływy świata wirtualnego i technologicznego, dlatego tak ważne są kontakty z naturą.

Rodzicu. Wybrałam Ciebie, ponieważ jesteś najlepszy. Uwierz, że mądrość i wskazówki do dobrego, świadomego wychowania swojego dziecka masz w sercu.

Poczytaj także:

Wewnętrzne dziecko.

Kultura płaczu.

Nowa Ziemia.