Menu
Jesteś całością. Drzewo życia, stan światła.

Moja siła leży w moim podziemiu. Z uzdrowienia czakr ziemskiego życia (podstawy, sakralnej, splotu słonecznego) i czakr duchowych rodzi się drzewo życia. Rodzi się człowiek boski. Istota kosmiczna, zjednoczona, w pełni świadoma siebie, swojego pochodzenia, możliwości, potencjałów, połączenia z Boskim Stworzeniem.

Z uzdrowienia czakr ziemskiego życia (podstawy, sakralnej, splotu słonecznego) i czakr duchowych rodzi się drzewo życia.

Perspektywa

Twoje drzewo życia ma początek w czakrze sakralnej - tam, gdzie płynie rzeka materialnego życia. Masz tam dwa ziarna: białe i czarne, jin i jang, męskie i żeńskie.

Korzenie drzewa sięgają w dół, do czakry podstawy, do rzeki rodu. Do linii męskiej i żeńskiej, do Matki Ziemi. Pełne połączenie w zjednoczeniu, to podstawa do spełnionego życia. To tu: w twojej miednicy, w doświadczeniach rodu dzieje się i zaczyna podstawa życia. Grunt, żyzna gleba, z której rodzi się istnienie, rodzi się człowiek świadomy. Zjednoczenie w podstawach, zjednoczenie z materią życia, z Ziemią daje solidny grunt pod człowieka duchowego. To stąd wywodzi się istota ludzka będąca mistycznym zjednoczeniem, unią Ducha i Materii. Bóg wcielony w ciebie, doświadcza Istnienia. Dzieje się CUD ŻYCIA. 

Układ energetyczny Ziemi i ludzkości.

Uświadom sobie: Ziemia jest także Dzieckiem Boga. Duszą i ciałem w drodze doświadczenia.

Energetyka człowieka jest odbiciem w skali mikro układu energetycznego zasilającego Ziemię. Struktura energetyczna zasilająca Ziemię to zestaw źródeł w skali wibracyjnej od 10 tysięcy do 100 tysięcy (Wg skali Bovisa. Potraktujmy ją umownie, jako jednostkę porządkującą, mierzącą.) Lub: miarą jest barwa - źródła zasilające Ziemię są jak pryzmat, rozszczepione białe światło, które w przejawieniu możemy oglądać jako tęczę. Lub: miarą jest dźwięk - każde źródło jest jak oktawa porządkująca kolejne stopnie w skali muzycznej.

Nie od początku źródło zasilające Ziemię było podzielone na kolejne piętra/ szczeble. Pierwotnie Ziemia miała jeden scentralizowany układ energetyczny zjednoczony ze światłem boskiego źródła. W wyniku umowy na doświadczenie źródło zasilające zostało rozszczepione na pryzmat wibracji/ barw/ oktaw. Efektem czego lub w konsekwencji czego, tutejszy świat stał się światem wewnętrznego podzielenia, rozdzielenia i niepamięci. To rozszczepienie stało się regułą ziemskiego doświadczenia i przejawia się w ziemskiej drodze Duszy jej energetycznym rozdzieleniem. To z kolei przejawia się w nas systemem czakr, warstwami aury, wewnętrznym wielogłosem i wieloaspektowością. Jesteśmy z Duszą jednością. W tym świecie mamy to zakryte, nieuświadomione. Cel ziemskiej podróży: od rozdzielenia do zjednoczenia. Od zapomnienia do świadomości.

Czas zarządzających ziemskim matriksem dobiegł końca. Przeszliśmy pod rządy światła, efektem czego, prawdopodobnie będzie powrót do zjednoczonego źródła zasilającego połączonego z boskim światłem. 

Czakry ludzkiego ciała odpowiadają systemowi energetycznemu Ziemi, który jest zbiorem źródeł o konkretnych wibracjach. Jesteśmy dziećmi Ziemi, odbijamy ją w sobie.

W źródłach o częstotliwościach zasilania 10 do 30 tysięcy przebywają Dusze będące w drodze ziemskiego doświadczenia. (O ziemskiej drabinie ewolucyjnej Dusz poczytasz tutaj.) Do źródła 40 tys. przepinają się Dusze rozpoczynające drogę wyjścia z tego świata. Każde następne źródło (do poziomu 100 tys.) jest drogą ewolucji Duszy do stanu ponownego zjednoczenia, rozświetlenia, połączenia z domem duchowym, z Bogiem. Jest powrotem do stanu kosmicznego. Dusza wspinając się w drodze wyjścia do coraz wyższych źródeł, przeprowadza w sobie proces scalenia ziemskiego rozdzielenia. W drodze wyjścia z tego świata dąży do ponownego zjednoczenia, do stanu kosmicznego, boskiego - stanu światła. To się przejawia w człowieku, gdyż jesteście jednością, tyle że nieuświadomioną w tym świecie.

Ten stan rzeczy się zmienia.

Od źródła o częstotliwościach 80 tysięcy zaczyna się samodzielna droga Duszy. Znaczy to, że Dusza współdziałając w pracy na rzecz świata, w którym przebywa jest samodecyzyjna. Wybiera drogę i zakres pracy w oparciu o jej boskie powołanie. Zakres samodzielności powiększa się wraz z procesem ewolucji Duszy, czyli wspinania się do źródła o coraz wyższych wibracjach. Celem jest osiągnięcie stanu światła, czyli ponownego zjednoczenia z Bogiem. Każda Dusza osiąga to w indywidualnym zakresie. Stan światła, czyli zjednoczenia Duszy/ człowieka z Bogiem pozwala na niezakłócone przejawianie się Boga w człowieku. Dzieje się to poprzez Duszę. Taki człowiek staje się boskim narzędziem i odbiciem Boga w świecie.

Stan światła - boskość przejawiona.

Z punktu widzenia Duszy, tacy ludzie to istoty, których Dusza jest bezpośrednio połączona z Bogiem. Taka Dusza istnieje w świecie ziemskim ponad regułami doświadczania. Człowiek posiadający Duszę zjednoczoną z Bogiem, to człowiek o wielkiej świadomości i mądrości. To istota w Unii z Duszą i Bogiem, przejawiająca ich w sobie; istota o źródłowych wibracjach. To uzdrowiciele, nauczyciele, prowadzący, którzy przynoszą światu najwyższe, boskie energie. Poprzez zjednoczenie ich Duszy ze Stwórcą, są jego emanacją i przejawieniem w świecie.

W czasach wzniesienia Ziemi i ludzkości takich istot ma się ujawnić kilka w różnym czasie i rejonach Ziemi. Trzy są już wcielone, kolejne trzy mają nadejść. One poprowadzą ludzi ku wolności. To czy się rozwiną zależy od drogi ich Duszy. Na tym etapie ewolucyjnym Ziemia jest wciąż światem o sporym stopniu nieprzewidywalności. Takie Dusze są przeznaczone decyzją Boga do spełnienia określonej drogi/ misji na świecie. Są też w drodze realizacji bezpośrednio wspierane przez Boga, objęte jego opieką i nadzorem. Przestrzeń boskiego przeznaczenia ujawnia się po przejściu drogi doświadczenia, jeśli Dusza była tu po naukę. Mogła się także wcielić tylko po to, by wykonać boskie powołanie.

Stan Unii z Bogiem to stan, w którym Dusza i jej wcielenie jako zjednoczona istota, osiągają poziom całkowitego połączenia w Bogu i z Bogiem. Stan zjednoczenia to stan diamentowy. Dusza i człowiek jako istota światła stają się rękoma Boga w świecie. To jest najwyższy szczebel ewolucji na danym poziomie drogi Duszy. Takie Dusze pracują i działają przez Boga i dla Boga. Są jego przejawieniem w danej przestrzeni.

Drzewo życia.

Z uzdrowienia i zrównoważenia czakr ziemskiego życia (podstawy, sakralnej, splotu słonecznego) i czakr duchowych rodzi się drzewo życia. Rodzi się boski człowiek. Istota kosmiczna, zjednoczona i w pełni świadoma siebie, swojego pochodzenia, możliwości potencjałów i połączenia z Boskim Stworzeniem. Połączenia z Bogiem samym.

Energia żeńska znajduje ujście przez czakrę sakralną, wyżej przez serce i jego emocjonalność. W szerszej perspektywie jest boskim polem kreacji. Reprezentuje linię rodową kobiet. Energia męska ujście znajduje przez czakrę splotu słonecznego, wyżej przez umysł (myśli), poziom boski - świadomość. W niej zawiera się pierwiastek męski w nas, czyli siła do przejawiania się. Tu wibruje pole rodowe doświadczeń linii męskiej. Czakra podstawy, to czakra jednocząca nas z polem Ziemi. To jest czakra Ziemskiej Matki w nas, czakra planety. Czakra naszego zjednoczenia z polem materii.

Kiedy oczyszczamy osobistą karmę, karmę rodziny, rodu, dokładamy swoje ziarno do pola zbiorowego. Kiedy uzdrowisz, przepracujesz w sobie trzy dolne czakry, uzdrowisz linię rodową męską i żeńską, zrównoważysz pierwiastki męski i żeński w sobie; kiedy w sposób świadomy połączysz się z Ziemią, zrodzi się w Tobie drzewo życia, którym jesteś Ty sam.

Kiedy to uczynisz, staniesz się człowiekiem w pełni świadomym siebie, swojej drogi, miejsca we Wszechświecie. Istotą kompletną, rozwiniętą i zharmonizowaną energetycznie.

Drzewo życia rodzi się ze zjednoczenia i zrównoważenia pierwiastka męskiego i żeńskiego w nas. Jego podstawa tkwi w czakrze sakralnej, która jest jak fundament, żyzna gleba w nas. Drzewo życia rozrasta się z tego miejsca. Jego korzenie przez czakrę podstawy sięgają w dół, reprezentując nasze świadome zjednoczenie z planetą, ziemią, życiem, materią. Korzenie drzewa są także symbolem rodu. Kiedy drzewo życia powstaje, znaczy, że pole rodowe, przeszłość została uzdrowiona. Znaczy to także, że jesteś zjednoczony z matką Ziemią. Twoje korzenie/ energetyka jest zanurzona, osadzona w materii i energii Ziemi, stwarzając solidny fundament życia istoty. Dzieje się tak, ponieważ korzenie drzewa życia sięgają do jądra Ziemi, które jest krystaliczne i źródłowe. Stamtąd jesteś zasilany i wspierany przez karmiące energie planety.

Gdy drzewo wzrasta w dół, jednocześnie wzrasta w górę. Następuje uzdrowienie i krystalizacja czakr. W każdej z nich istnieje stan jing-jang. Stan równowagi. Czakra serca jest miejscem przejścia, portalem, bramą, momentem, w którym zaczyna formować się korona, czyli człowiek duchowy. Korona drzewa to potężna wielowymiarowa antena zjednoczona z wszechświatem, karmiąca i wymieniająca energię materii z duchową. Stajesz się przekaźnikiem energii kosmicznych do tego świata. Ukształtował się człowiek kosmiczny, wielowymiarowy, nieskończony.

Drzewo życia jest krystaliczne. Wewnątrz ma świetlne DNA, przez które nieprzerwanie przepływa energetyczna rzeka życia, źródłowe kody/ informacje. Jesteś zjednoczony. Stałeś się całością. Łączysz w sobie to co materialne i to, co duchowe. Łączysz ziemskie z boskim. Kształtuje się energetyczny znak nieskończoności, którego centrum przebiega przez czakrę serca, jednocząc górę z dołem, materię z duchem. Stajesz się całością. Istotą światła zjednoczoną przez Duszę z Bogiem i w Bogu, zjednoczoną ciałem z planetą, z materią ziemskiego świata.

Moja siła leży w moim podziemiu. Z uzdrowienia podświadomości rodzi się stan światła. 

Jesteś nieograniczonym przepływem.

Jesteś UNIĄ.

Poczytaj także:

W Oceanie PraEnergii.

Na dnie podświadomości.

Jedność w Bogu.

Wewnętrzny Mistrz - Boska Pełnia w Tobie.

W przestrzeni serca.