Oko w trójkącie w większości z nas wywołuje określone skojarzenia - albo religijne, albo instytucjonalne. Tymczasem jest to symbol jedności w Bogu, symbol podstawowej komórki na poziomie Kosmicznego Istnienia

Z serii obalamy mity: symbol trójcy świętej.

Symbol trójcy świętej to  symbol, którego pierwotne znaczenie zatarło się w czasie i jest przed ludzkością ukryte. Trójkąt i oko oznaczają (w najbardziej podstawowej płaszczyźnie) kompletną Istotę Duchową, zintegrowaną (zharmonizowaną) na planie fizycznym i duchowym. Połączoną ze sobą, z Bogiem, z Wszechświatem, który jest kosmicznym ciałem Boga.

Trzy boki trójkąta symbolizują złączenie trzech aspektów Istoty Ludzkiej. Najogólniej ujmując: Świadomości (umysłu/ ciała/ energii męskiej), Ducha (Duszy/ emocji/ energii żeńskiej) i Boga, który jest Życiem.

Kiedy wszystkie te sfery zostaną zjednoczone w nas, pojawia się scalenie we Wszystkim Co Jest. Następuje połączenie z kosmicznym polem miłości i świadomości, z nurtem Wszechżycia.

Oko i promienie oznaczają Istotę Świadomą. Kompletną. Taką, która osiągnęła wewnętrzne mistrzostwo, czyli boską pełnię w sobie. Efektem tego jest połączenie w Bogu ze sobą i z Wszechświatem. Docierasz do prawdy istnienia. Uruchamia się nadświadomość i widzenie duchowe. Przebudza się świadomość serca i umysłu, siła i moc Dziecka Bożego. Powstaje ciało światła.

Święty trójkąt Ty-Dusza-Bóg jest symbolem jedności we- i ze- Wszystkim Co Jest. To najmniejsza komórka, od której wszystko się zaczyna. Podstawa boskiej geometrii - Kwiatu i Drzewa Życia. 

Święty Graal to Ty. Droga i prawda to Ty.

 

Świadomość to WOLNOŚĆ. Bądźmy świadomi.

 

 

 

Poczytaj także:

Wewnętrzny Mistrz - Boska Pełnia w Tobie.

Matryca Wszechświata: Kreacja Świadomości, Kreacja Serca.

Nowa Ziemia: Moc Duszy, czyli przebudzenie Lightworkera.