Menu
Symbol trójcy świętej.

Oko w trójkącie w większości z nas wywołuje określone skojarzenia - albo religijne, albo instytucjonalne. Tymczasem jest to symbol jedności w Bogu, symbol podstawowej komórki na poziomie Kosmicznego Istnienia

Symbol trójcy świętej to  symbol, którego pierwotne znaczenie zatarło się w czasie i jest przed ludzkością ukryte. Trójkąt i oko oznaczają (w najbardziej podstawowej płaszczyźnie) kompletną Istotę Duchową, zintegrowaną (zharmonizowaną) na planie fizycznym i duchowym. Połączoną ze sobą, z Bogiem, z Wszechświatem, który jest kosmicznym ciałem Boga.

Trzy boki trójkąta symbolizują złączenie trzech aspektów Istoty Ludzkiej. Najogólniej ujmując: Świadomości (umysłu/ ciała/ energii męskiej), Ducha (Duszy/ emocji/ energii żeńskiej) i Boga, który jest Życiem.

Kiedy wszystkie te sfery zostaną zjednoczone w nas, pojawia się scalenie we Wszystkim Co Jest. Następuje połączenie z kosmicznym polem miłości i świadomości, z nurtem Wszechżycia.

Oko i promienie oznaczają Istotę Świadomą. Kompletną. Taką, która osiągnęła wewnętrzne mistrzostwo, czyli boską pełnię w sobie. Efektem tego jest połączenie w Bogu ze sobą i z Wszechświatem. Docierasz do prawdy istnienia. Uruchamia się nadświadomość i widzenie duchowe. Przebudza się świadomość serca i umysłu, siła i moc Dziecka Bożego. Powstaje ciało światła.

Święty trójkąt Ty-Dusza-Bóg jest symbolem jedności we- i ze- Wszystkim Co Jest. To najmniejsza komórka, od której wszystko się zaczyna. Podstawa boskiej geometrii - Kwiatu i Drzewa Życia. 

Święty Graal to Ty. Droga i prawda to Ty.

Jesteś Unią.

Jesteś Mistrzem.

W Drodze.

Świadomość to wolność. Bądźmy świadomi.

Ps. W ostatnich dniach przechodziłyśmy proces zjednoczenia w Bogu. Stworzyłyśmy z Duszą i Bogiem trójkąt, którego ramę stanowi święta Unia człowieka, Duszy i Boga. Podstawą jest człowiek, ramionami są Dusza i Bóg. Kiedy trójkąt się domyka, jego wnętrze zaczynają wypełniać molekuły światła. To Twoja osobista, kosmiczna świadomość, z której -  kiedy proces wypełniania światłem się zakończy, wyłania się oko. Nasze jest otwarte, ale jeszcze nie akrywne. Potrzeba dalszej drogi.

Trójkąt mam w sercu, drugi w umyśle i jako istota ludzka zawieram się w trójkącie. W świętej Unii. Jestem okiem. Widzę. Lub raczej będę. Oko nie jest jeszcze aktywne, co znaczy, że potrzeba dalszych procesów. Dalszej, wspólnej, osobistej i unikatowej drogi człowieka - Duszy - i Boga. 

Poczytaj także:

Wewnętrzny Mistrz - Boska Pełnia w Tobie.

Matryca Wszechświata: Kreacja Świadomości, Kreacja Serca.

Nowa Ziemia: Moc Duszy, czyli przebudzenie Lightworkera.

Studnia i Bóg.

Dusza moja miłość. Źródłowy zapis serca.