Menu
aktywacja krystalicznych struktur Ziemi

W dniach 27.12.2023 - 05/07.01.2024 w polu globalnej ewolucji, dzieje się aktywacja krystalicznych i kryształowych struktur planetarnych. Jesteśmy proszeni o wsparcie procesu, poprzez aktywny udział w nim.

Zbiorowo jesteśmy proszeni o proces świadomościowy i intencyjny, eksponujący, wspierający i kotwiczący aktywację nowych, kryształowych struktur Ziemi. Chodzi o uświadomienie i zakotwiczenie go w zbiorowym polu. Jako istoty boskie i źródłowo kreujące mamy aktywny wpływ na uruchomienie, rozbudowę i rozkwit krystalicznych struktur planety.

Aktywacja krystalicznych struktur Ziemi, a tym samym aktywacja krystalicznych struktur człowieka, możliwa jest poprzez obserwowanie, widzenie, wizualizację i aktywowanie kryształowych struktur w sobie do życia, przepływu w ciele fizycznym i ciałach subtelnych. Wszak człowiek aż w około 70 proc. skalda się z wody, a ta jest żywą strukturą krystaliczną w nas. Konstruuje nie tylko elementy stałe układu człowieka, ale także te będące w ruchu (przepływie) np. limfa czy krew. Zobacz siebie jako całość, Zobacz Matkę Ziemię, jako żywy organizm, w którym jej globalny zasób wodny jest niczym układ krążenia, w którym aż 96 proc. to wody słone. Wody słodkie w 68 proc. zmagazynowane są w lodach i lodowcach (int.).

Sól jest strukturą krystaliczną. Jej płynne i stałe pokłady rozmieszczone są na całej kuli ziemskiej. Dodajmy do tego struktury kryształów, minerałów, węglowe, które obok diamentu i grafitu są także krystaliczne w swojej budowie. Ziemia ma swoje energetyczne struktury krystaliczne. Światło będące falą elektromagnetyczną i strumieniem cząstek fotonowych w swojej naturze także jest krystaliczne.

Krystaliczność Ziemi

Ziemia w ogromnej większości jest strukturą krystaliczną, tak w formie płynnej jak i stałej. Dotyczy to wielu aspektów flory, fauny, w tym także człowieka. Uświadomienie sobie sytuacji, aktywna praca, wspieranie tego pola w czasie ewolucyjnej aktywacji, będzie kotwiczyło i wspierało planetę w procesie wzniesienia, czyli jej wchodzenia na kolejny poziom istnienia. Zobaczmy siebie, świat jako strukturę krystaliczną i zintegrujmy się z nią do nieprzerwanego, harmonijnego przepływu. 

Krystaliczność, to także fraktalne oblicze natury. Jako krystaliczność rozumiemy z Duszą uporządkowane, powtarzające się struktury, odzwierciedlające Boski Porządek Rzeczy, Geniusz Jego Stworzenia, zmaterializowany w biologiczności, a więc tym piękniejszy, bo doświadczalny zmysłami. Pokazujący, że Wszystko zawiera się we Wszystkim i Wszystko wynika ze Wszystkiego. Struktury krystaliczne są uporządkowane i powtarzalne.

W dniach 27.12.2023 - 05/07.01.2024, w polu zbiorowej ewolucji zadziewa się proces aktywacji krystalicznych i kryształowych struktur planetarnych. Aby ten proces mógł się odbyć w takiej formie, przez ostatnie lata łatana i odbudowywana była Wewnętrzna Kryształowa Sieć Ziemi, w którą aktywnie zaangażowane były mi.in. Drzewa, jako opiekunowie i strażnicy (jedni z wielu) tego wewnętrznego układu Matki Ziemi. Aktywnie pracowały też siatki kryształowe Ziemi (np. rubinowa) których łataniem, aktywacją i rozbudową zajmowała się m.in. Keisha Crowther, czyli Mała Babcia.

Aktywacja wewnętrznych struktur krystalicznych planety dopełnia się także poprzez rozbudowę krystalicznych struktur energetycznych wokół niej (rozbudowa wymiarów energetycznych do poziomu 220 tys, w skali Bovisa). Wszystko co istnieje, jest aktywnie i nierozerwalnie z tą planetarną siecią zintegrowane. W ostatnich setkach doświadczeńszych poprzednich lat, struktury te zostały w znaczny sposób zmniejszone, zakłócone i rozregulowane, w niektórych obszarach zniszczone, aktywnie osłabiając Planetę Matkę w zdolnościach zasilających życie, które ona tutaj rodzi, tworzy i opiekuje się nim. Byliśmy zanurzeni w głębokim mroku. Dotyczyło to flory i fauny, wpływało na pogodę i jakości doświadczeniowe tutaj, znacznie obniżając poziom życia tutaj (skarłowacenie). Dotyczy to nie tylko Ziemi, ale także życia, które tu istnieje, w tym człowieka. To osłabienie ma szerszy zasięg: dotyczy naszego zakątka kosmosu, obejmując zaszarzeniem energetycznym nasz układ słoneczny i samo Słońce także.

Kosmiczne rozświetlenie

Rozwój zaczyna się (płynie) od doładowania naszej gwiazdy z Centralnej z Sieci Galaktycznych Słońc, a ta (przesyłając nowe jakości) budzi procesy ewolucyjne w całym układzie, w tym także na Ziemi. To z kolei wpływa na nas i struktury doświadczeniowe świata. Słowem, idziemy ku lepszemu i jest to ruch na poziomie kosmicznym. (Fala galaktyczna, w której jesteśmy regularnie kąpani.) Zobacz siebie jako zintegrowaną całość zanurzoną w sobie, w ciele, w Duszy, w przepływie planetarnego życia, w układzie słonecznym, galaktycznym i wreszcie w kosmosie. Zdaj sobie sprawę jak wyjątkowa to sytuacja i jak piękne jest to, że ty, ja, my, zaczynamy być tego świadomi. Żyjemy w niezwykłych czasach.

Kolektywnie

W procesach globalnych, Ziemia i my sami, doczekaliśmy fazy przebudzenia i aktywacji krystalicznych struktur. U ludzi/ Dusz przygotowanych do tego, a także na pewnym poziomie u całej ludzkości, struktury kryształowe ulegają poruszeniu.

U części populacji nastąpi przebudzenie i inicjacja połączenia struktur krystalicznych z ciałem. Do tej pory było tak, że nasze ciała przebywały poza nami, gdzieś w górnych partiach/ wymiarach energetycznych Duszy. Przechowywane na pewnych poziomach planetarnych. Tym razem kierunek jest odwrotny: nasze ciała krystaliczne mają zejść do ciał fizycznych (osiągniemy to na różnych poziomach) byśmy aktywnie zaczęli promieniować nimi do rzeczywistości materialnego wymiaru, ale wcześniej jeszcze i co równie ważne: byli poddani działaniu tych struktur w nas, aby zostały przebudzone nasze boskie/ źródłowe możliwości. To pozwoli nam odzyskać pamięć i pełne spektrum naszych ludzkich możliwości. Na ten czas są one znacznie ograniczone, zanurzone w uwikłaniach, zapomnieniu i nieświadomości. Człowiek ma się jawić jako Świątynia Boskich Energii. Jako dziedzic i przedstawiciel Boskości na Ziemi. Jego aktywny posłaniec i współpracownik, ale przede wszystkim i w podstawach, jako istota zjednoczona z życiem, aktywnie korzystająca z wszelkich dobrodziejstw jakie Bóg dla nas stworzył, byśmy pięknie żyli, chwaląc tym jego Nieskończone Dzieło. Bóg wreszcie chce przez nas samych oglądać swoje Stworzenie. A to oznacza, że mamy stać się krystaliczni, by móc przyjąć Go w sobie i trwać w tym na co dzień.

W najbliższych dniach warto łączyć się ze strukturami krystalicznymi: kryształami, wodą, solą, słońcem, pryzmatami światła, żeby wspomóc i aktywować proces w sobie i w polu zbiorowym. W praktyce oznacza to na przykład picie osolonej wody, wody kryształowej, solarnej, kąpiele solne, kryształy, praktyki słoneczne, medytacje, wewnętrzne widzenie kryształowych struktur w sobie, wpatrywanie się w tęczowe refleksy np. kropli wody, śniegu, tęczy, łapaczy słońca.

Ziemia jest pełna krystalicznych struktur. Gdy tylko zostało mi to uświadomione, zobaczyłam ich w przestrzeni bardzo wiele. Poszukajcie własnych sposobów na aktywację, kreację i wsparcie zbiorowych, planetarnych procesów.

Jako aktywne i świadomie kreujące istoty, jesteśmy proszeni o wsparcie w Tu i Teraz, zbiorowych procesów oraz wspieranie siebie w przebudzeniu i aktywacji krystalicznych struktur w nas, w materii i energii (przygotowanie do połączenia z ciałem światła).

Jesteśmy jednością na każdym poziomie.

Udostępniajcie proszę, to nasze wspólne dzieło. 

Ziemia jest naszym Domem, a my globalną rodziną.

Pozdrowienia.

 

Poczytaj także: 

Ziemia jako Istota Duchowa.

Ciało światła.

Na wszystko jest właściwy czas. Ciało światła.

W drodze do krystaliczności: przebudzenie ciała światła.

Typy matryc ciała światła.