Menu
matryce ciała światła
Shutterstock

W osobistym procesie transformacji, Ziemia rozbudowuje swoje ciała energetyczne i ciało biologiczne, w związku z czym rozwija się wszystko, co tu jest, także świat Dusz.

Pokazuje się nowa wiedza w tym obszarze, którą przekażę o czasie. Tym czasem o rodzajach matryc ciała światła.

Perspektywa

Z letnim przesileniem i przebudzeniem ciała światła, Dusza rozpoczyna wędrówkę po dalszych szczeblach drabiny ewolucyjnej Dusz na Ziemi. Wchodzimy w nowe obszary energetyczne. Znów mam(y) poczucie maleńkości. Znów jest potrzeba i wewnętrzne pragnienie rozwoju, rozbudowy, parcia do przodu, by być na bieżąco z globalną falą ewolucyjną. Razem z własną podróżą i powrotem do pracy, będę dzieliła się zdobytą wiedzą i wieściami przekazanymi ze świata Dusz.

Dziś przekazuję od Duszy wieści o rodzajach matryc światła. Ona uczestniczyła w procesie tworzenia matrycy serca, dlatego ma wiedzę na ten temat. Jest istotne, by świadomość tematu zaistniała w nas, ponieważ wtedy (przez nas samych) utrwala się i zakotwicza w rzeczywistości życia. Z czasem wiedza stanie się naturalna, popularna i powszechna. Będzie o tym mówiło wiele osób, przez swoje własne rozpoznanie i doświadczenia w tym obszarze ewolucji.

Matryce ciała światła - informacje ogólne

Według wiedzy przekazanej mi przez Duszę matryce ciała światła zostały przyniesione na Ziemię w styczniu 2023 przez grupę 160 Dusz uczestniczących w projekcie tworzenia ich osobistego ciała światła (wpis na fb tutaj). To grono wybitnie ewoluujących Dusz w obszarach ich osobistej drogi rozwojowej i osiągniętych w tym aspekcie źródłowych połączeń. Ciało światła jest wynikiem drogi ewolucyjnej danej Duszy w połączeniu z Matką Ziemią, Jaźnią Duszy, Domami Duchowymi, światami, istotami innych cywilizacji zaangażowanymi w procesy i wreszcie Boga samego.

Przyniesione przez te Dusze matryce, w czasie od stycznia do letniego przesilenia, zostały pogrupowane w sześć rodzajów wzorcowych matryc, ułożonych według określonych obszarów, wokół sześciu kręgów tematycznych. Przy grupie 160 Dusz, to jest średnio 26 jednostek na daną grupę. Droga 26 Dusz dla jednego kręgu tematycznego. Jednak nie układało się to tak równo. Niektóre matryce cieszyły się większym, inne mniejszym powodzeniem.

Nasza matyryca została stworzona przez Duszę w 2019 roku (wpis tutaj). Przebywała w kilku innych miejscach poza Ziemią (m.in. w źródle, u Helionów) dla dalszej ewolucji. W styczniu Dusza przyniosła ją do tego świata. Pewien procent od razu został zalogowany w moich/ naszych ciałach subtelnych, by z letnim przesileniem ostatecznie połączyć się z ciałem (wpis tutaj).

Pola energetyczne matryc światła będą się uzupełniały o dalsze osiągnięcia ewolucyjne Dusz (i ich wcieleń) w danych aspektach, a zatem matryce będą ulegały ewolucji, dzięki czemu kolejne roczniki wcielających się Dusz i dalsze pokolenia ludzkości, będą dostawały coraz doskonalsze wersje, aż dojdziemy do czasów absolutnej kontroli, dostępu człowieka i Duszy do ciała (w tej chwili jest ona jeszcze mocno ograniczona) a co za tym idzie, do rzeczywistości świata materii. Wszystko, co istnieje Zamysłem Bożym ulega rozwojowi. To nieuniknione.

Stworzone w ciągu ostatniego pół roku modele ciał światła, są podstawą i początkiem dla dalszego rozwoju matryc. Dążymy do całkowitej jedności i boskości człowieczeństwa, do jego krystaliczności, a ciało światła jest narzędziem danym Duszy/ człowiekowi do ewolucji w tym obszarze. Cel: rozkwit Duszy i człowieka. Cel: bosko zjednoczony człowiek. Cel: przygotowanie do pracy na rzecz zmian w świecie. Cel: budowa świata harmonii i przejawienie boskości w nim, tak na poziomie jednostkowym jak i globalnym.

Na tym etapie matryce ciał światła mają nam pomóc w odrodzeniu człowieczeństwa, wesprzeć Duszę w dość trudnej tutaj ewolucji (turbo wdzianko do rozwoju) wesprzeć odbudowę i transformację ciała fizycznego, jego rozkwit w boskości, otworzenie i odbudowanie zdolności samoregulujących, samouzdrawiających, samoharmonizujących. Wspomóc nas w pracy duchowej nad sobą, szczególnie w kierunku oczyszczania nawarstwień doświadczeniowych ziemskiej drogi Duszy, uporządkowania spraw rodowych, wyjścia z koła karmy, ze zbiorowego doświadczenia, wesprzeć krystaliczność widzenia siebie (rozrzedzać zasłony nieświadomości i zapętleń w nas) pomóc w zjednoczenieu z Matką Ziemią. (Dusze nadal rozliczają ziemską drogę, zdają egzaminy kończące naukę w tym świecie, łączą się z Bogiem z doświadczeniowego oddzielenia.)

Wspólny wzór, unikatowość wypełnienia

160 wybitnie ewoluujących Dusz zaproszonych do współtworzenia nowych matryc ciała światła, będących narzędziem i kluczem do połączenia z boskością. Wspólna praca to wzorcowe (na ten moment ewolucyjny) matryce ciał światła, które są podstawą dla Dusz w sześciu obszarach rozwoju i działań. Dusza może wybrać określoną matrycę wzór, powinna jednak wypełnić ją swoim własnym doświadczeniem, mądrością, drogą, źródłowymi darami talentami, wiedzą ewolucyjną, w efekcie czego powstaje unikatowa dla jednostki matryca światła, charakterystyczna wyłącznie dla niej. Różnorodność matryc stworzy piękny obraz, boską mozaikę przejawionego na Ziemi Boga. Każda ewoluująca Dusza ma w przestrzeni swoje ciało światła. Od letniego przesilenia jest ono dostępne wszystkim rozwijającym się, z tym, że Dusza musi do niego ewolucyjnie dotrzeć. Spełnić warunki rozwojowe do połączenia. To połączenie można uzyskać na różnym poziomie (40, 60, 80, 100%). Takie, jakie połączenie uda się Duszy/ Duszom zrealizować, taka będzie manifestacja osobista i zbiorowa. Dlatego ważne jest, byśmy w tej drodze (najlepiej) wędrowali z Duszą świadomie i wspólnie, by się nawzajem (materia i duch) wspierać do pełni rozwoju.

Jedni na bieżąco połączyli się ze swoim ciałem światła w czasie letniego przeskoku, inni wkrótce dojdą do tego etapu, a jeszcze inni dopiero tę drogę rozpoczynają. To nie jest proces prosty. Im wyżej Dusza celuje, tym większe wymagania musi spełnić, tym bardziej poprzeczka wzrasta. To uzasadnione. Chodzi o najwyższe źródłowe parametry, które tworzą najdoskonalsze wzorce ewolucyjne. Jest czasem niezłą gimnastyką dla Duszy utrzymać się na czele fali ewolucyjnej, by budować i współstanowić o jakościach ewolucyjnych dla ogółu. Napiszę o tym osobny wpis, przedstawiając sprawy od kuchni. Dla pocieszenia powiem, że ciała światła będą się aktualizowały z każdym energetycznym przeskokiem planety (cała planeta się wówczas aktualizuje, Dusze i ziemska drabina ewolucyjna także) w związku z czym, łączący się w późniejszym czasie ze swoimi ciałami światła, będą dostawiali coraz lepsze ich wersje, wypracowane drogą zbiorowej ewolucji.

Podstawowe typy matryc ciał światła

W dniach letniego przeskoku (18-28.06) przeszliśmy masowe logowanie matryc ciała światła w polu energetycznym planety, Duszy, człowieka. W drodze dalszej ewolucji będziemy się zbiorowo z nimi łączyć. Oby jak największej liczbie rozwijających, udało się połączyć z boską wersją siebie.

Aktualnie na Ziemi jest sześć typów matryc ciał światła zorganizowanych wokół sześciu grup, czy kierunków tematycznych/ rozwojowych związanych z planami ewolucyjnymi Dusz i Matki Ziemi. Mają one wesprzeć ludzkość w procesie powrotu do boskości. W podstawach chodzi m.in. o zaprzestanie niszczenia samych siebie (jesteśmy dziełem Boga) i planety. Ziemia ma szereg problemów (dużą część z naszej przyczyny) w które jak Dusza patrzy, popada w ciężki nastrój. Gdzie nie spojrzysz, wszystko wymaga zmiany. Odsunęliśmy się w doświadczeniu znacząco do Światła Boga. Konsekwencje tego mamy w sobie, w relacjach z innymi i w rzeczywistości, jaką stwarzamy. Także tej systemowej.

Matryca drogi (nawigacji) serca – jej ośrodkiem energetycznym jest serce (świadomość serca/ oko serca). Matryca ta jest połączona ze spektrum wibracyjnym Miłości Źródłowej (Miłości Boga). Cechuje ją Unia z Życiem. Poczucie wspólnoty, zanurzenie w Jedności Boga, którą wszyscy jesteśmy. Istotą /Duszą, która przyniosła tę matrycę na Ziemię 2 tys. lat temu był Chrystus. Dzisiaj jesteśmy gotowi kontynuować jego dzieło i sprawiać, że to pole wibracyjne rozrośnie się, rozbłyśnie uzdrawiając nas. Planetę. Badam ten temat: miłość jest chyba jedyną wibracją, która jest w stanie posklejać nasze rozbite człowieczeństwo i świat podziałów jaki tworzymy. Najbliższe dekady to (wydaje mi się) czas dominacji jakości tej matrycy w ewolucji miłości. Z tego modelu korzystają wszystkie Dusze zainteresowane podążaniem, ewolucją, działaniami w nawigacji źródłowego/ boskiego serca - czyli ewolucją miłości/ czucia. Globalne wzniesienie jest drogą z poziomu serca. Kiedy zbiorowo dotrzemy do miłości/ jedności w sobie, wówczas pojawi się miejsce na inne jakości.

Matryca uzdrowicieli (matryca dla Dusz lekarzy). Dotyczy wielu dziedzin od fizyczności, medycyny, po sprawy energii czy ducha. To szerokie pole energetyczne dla Dusz zaangażowanych w procesy uzdrawiania zarówno ludzi jak i świata przyrody. To bardzo aktywne pole ze względu na nasz moment ewolucyjny, w którym oprócz intensywnego rozwoju, nadal podlegamy procesom uzdrawiania na każdym poziomie. Uzdrowienie jednostki jest podstawą rozświetlenia zbiorowości i świata.

Matryca drogi świadomości. (Wszelcy nauczyciele, kierunki ewolucyjne/ rozwoju związane z wysoką świadomością w różnych obszarach.) Matryca ewolucyjna związana z nową wiedzą, technologiami, innowacyjnymi rozwiązaniami w różnych dziedzinach życia ludzkiego od nauki, polityki przez edukację, duchowość, medycynę, rozwiązania systemowe itd.)

Matryca źródłowego ciała. Ewolucja/ specjalizacja w kierunku mistrzostwa ciała. Tu zagadnienia m.in. seksualności, męskie, żeńskie, badanie możliwości ciała, żywienie, wszelkie obszary związane z fizycznością, innowacje, kierunki ewolucyjne związane z materialnym ciałem i poziomami energetycznymi wpływającymi na ciało materialne. (Medycyna, technologia, możliwości ludzkiego ciała itd). To jest matryca ewolucyjna dla Dusz/ jednostek pracujących z ciałem ludzkim.

Matryca mistrzostwa wibracji. (Dla Dusz ewoluujących, czy zajmujących się polem kwantowym i energiami. Tu m.in. muzyka, głos, wibracja, dziedziny nauki itd.)

Matryca jedności z Matką Ziemią. Matryca zjednoczenia Duszy/ człowieka z polem planety. To matryca do pracy m.in. dla Dusz szamanów, ziemskich Dusz (Dusz zrodzonych na Ziemi) badaczy tego świata (Dusze zaangażowane/ badające życie planetarne, jako wielką bibliotekę biologicznej różnorodności). To obrońcy, piewcy natury, nauczyciele, naukowcy przynoszący innowacje lub działania w kierunku dobra planety Ziemi, naszego zjednoczenia z nią, z przyrodą).

Nasze dzieci i wnuki będą wykonywały zawody, których my dzisiaj nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, ani ich nazwać. Na Ziemi pojawi się nowa wiedza, przyniesiona tu przez Dusze (a przejawiona przez człowieka) z ich domów macierzystych lub ze światów, w których doświadczały/ doświadczają lub będzie to wynik współpracy z kosmicznymi cywilizacjami zaangażowanymi w planetarny rozwój. Nie można tu pominąć energii czy wiedzy płynącej prosto ze Źródła Centralnego, czyli od Boga, ale też z sieci Galaktycznych Słońc i wielu innych miejsc.

W naszym zakątku Wszechświata Ziema jest w tej chwili centrum przyciągającym uwagę bardzo wielu wymiarów, światów, istot i struktur Boskiej Kreacji. Wielu z nas przybyło tu, by pomóc, czy przejawić w tym świecie mądrość przyniesioną ze swoich Kosmicznych Domów. Jest to tak ekscytujące, ponieważ to wzniesienie jest modelowe, próbne. Stopień i jakość jego realizacji zadecyduje o tym, czy model pójdzie we Wszechświaty. Trzymam kciuki za maksymalną realizację. Za nas i za wszystkich po drugiej stronie. Istoty o czystych intencjach, rozumiejące Jedność Wszystkiego ze Wszystkim w Uniwersalnym Dziele Boskim.

Wszystkie matryce cechuje mistrzostwo równowagi (unii, harmonii) osiągnięte w wybranym, czy dominującym aspekcie. Matryce są narzędziem mającym wesprzeć Duszę w drodze do zespolenia z Bogiem w wybranym aspekcie ewolucyjnym, a dalej w wykonywaniu pracy na rzecz świata, w ścisłej współpracy z energiami źródłowymi. To pewien zasób energetyczny, narzędzie, droga, którą Dusza może wybrać w opcji jednej lub kilku matryc do ewolucji albo zastosować połączenie elementów, ewoluując w kilku kierunkach. Sądzę, że będą powstawały niezliczone, unikatowe kombinacje matryc, zawsze jednak któraś jakość będzie podstawowa (dominująca) zgodnie z darami i źródłowymi talentami Duszy oraz celem i kierunkiem ewolucyjnym. Przykładowa matryca mieszana Duszy pracownika na rzecz Matki Ziemi: matryca zjednoczenia z planetą 70% energii (podstawa), matryca serca 15% udziału energetycznego, matryca świadomości 10 % udziału, matryca uzdrowiciela 5%. Kształt matrycy i procentowy udział poszczególnych wzorców energetycznych reguluje Dusza, adekwatnie do planów swoich działań. W tym procesie nie idzie ona sama. Jest w ścisłej wsólpracy z Ziemią, swoim Domem Duchowym, istotami wspierającymi i z Bogiem. (Ujęcie bardzo uproszczone). Proporcje udziałów energetycznych w matrycach mogą się zmieniać lub po wykonaniu zadania, Dusza może zmienić kierunek i wybrać nowy wzrór energetyczny.

Pamiętamy o tym, że podstawą jest zawsze rozwój, ewolucja, nowe umiejętności, osiągnięcia i działania, które Dusza może sobie dopisać do ewolucyjnego CV. Dlatego Dusze tak chętnie podróżują za Kosmiczną Falą Wzrostu. Odwiedzają kolejne światy, zdobywając nowe umiejętności. Wszystko to razem tworzy zbiór danych ewolucyjnych, które są podstawą dla kolejnych szczebli rozwoju Uniwersalnej Boskiej Kreacji. Bóg ma na nas i na ten świat plan ewolucyjny, jako że On Sam rozwija się w ścieżkach doświadczeń naszych Dusz.

Zjednoczenie się z ciałem światła, oznacza dostanie do niego dostępu, możliwość korzystania z jego działania w nas i na nas. Jest kwestią dalszej, indywidualnej drogi rozwoju Duszy/ człowieka, by się zjednoczyć ze swoim ciałem światła i pod jego wpływem wyruszyć w dalszy osobisty rozwój. Niektórzy już się z tym obszarem siebie połączyli (łączą), inni dopiero będą. To proces rozłożony na najbliższe lata. Połączeni z osobistą boskością, razem tworzymy globalną sieć współpracującą z planetą i energiami źródłowymi, na rzecz świata, ludzkości. Ważne jest, by ta sieć, byśmy my sami osiągali jak najwyższe parametry ewolucyjne, także dlatego, że obecna ewolucja jest eksperymentem, którego efekty zadecydują o zastosowaniu podobnej ścieżki wzniesienia w innych światach o podobnym modelu/ etapie doświadczenia.

Niosący Klucze, Promieniujący Boskością

Wydaje się że wibracją spinającą globalne procesy, jest energia źródłowej miłości Boga. Ona ma moc zjednoczenia w całość wielości pokręconych ścieżek ludzkości i Ziemi. Nawigacja serca nadal prowadzi, zabierając ze sobą w podróż świadomość i ciało. Inne ważne na ten moment ewolucyjny jakości, to równowaga, harmonia, balans pomiędzy tym, co boskie i ziemskie. Jesteś punktem zero w tu i teraz. Centrum osobistego tworzenia. W człowieczeństwie rozrastasz się w górę do Boga, do świata energii i w dół do Ziemi, życia, materii. Musi nastąpić wyrównanie (balans) pomiędzy tymi aspektami istoty ludzkiej/ Duszy, by boskość mogla zamieszkać w nas. Trzeba dbać o zrównoważony rozwój do stanu unii. Kiedy nastawią się wszystkie sfery Duszy/ człowieczeństwa, boskość jest gotowa zamieszkać w nas. To proces wielopiętrowy i skomplikowany, ale jednoczęsnie bardzo prosty, kiedy załapie się w świecie labityntów o co chodzi: Centrum ZAWSZE jesteś Ty. W drodze dążysz to tego, by zapanowała w nim zjednoczona harmonia, która jest Ciszą Pierwszego Kręgu. Wówczas stajesz się naczyniem, świątynią, w której zamieszkuje Bóg na poziomie ciała, serca, świadomości i energii.

Wszyscy wzniesieni, czyli zjednoczeni w Duszy i w sobie z energiami źródła; wszyscy, którzy z ziemskiej gry oddzielania powrócili do Wewnętrznego Domu, są promieniujący boskością. Światło Boga w sposób naturalny przejawia się w nich, przenikając do rzeczywistości życia. Takie osoby zostawiają w przestrzeni energetyczny ślad, przy którym inni mogą doświadczać dotyku energii źródłowej. To osoby ściśle wsółpracujące z Matką Ziemią. Rozświetlone Dzieci Świata, które swoim życiem i byciem harmonizują przestrzeń. Nie wymaga to żadnej świadmości, czy konkretnych działań, ponieważ dzieje się w sposób naturalny. A jeśli dołożą do tego świadomą kreację czy ukierunkowane działania, ich moc wpływania na rzeczywistość wzrasta.

Jest taka grupa osób, Dusz, która opócz promieniowania boskością, podejmuje się współpracy z Bogiem i Matką Ziemią w celu wykonania dodatkowej pracy na rzecz zbiorowości. Nazwani są oni niosącymi klucze. To Dusze/ osoby, kóre wysoko rozwijając się, dostają ze źródła konkretne możliwości, dary, talenty – narzędzia do wykonywania zadań z pozimu powołania Duszy. Ich Dusze ściśle współpracują z Boskim Planem rozwoju świata i ludzkości. Nazwałam ich Ziemskimi Aniołami, a ich Dusze Anielskimi, ponieważ anioły kojarzą nam się z pomocą, opieką, miłością, poświęceniem, współodczuwaniem, troską o innych. Każdy niosący klucze jest promieniującym boskością. Nie każdy promieniujący boskością jest niosącym klucze. Jakkolwiek jest, wszyscy jesteśmy potrzebni. Dopłeniamy się w działaniach na rzecz globalnegoi wzniesienia.

Czas zaprosić Boga do swojego życia i niech to pole wciąż wzrasta. W większości drogi nie jesteśmy świadomi Jego obecności w sobie. Potrzebujemy rozpoznać, nauczyć się w jaki sposób Bóg chce się w nas przejawiać. Potrzebujemy nauczyć się świadomego posługiwania i zarządzania energią, która przychodzi od Niego. To potężna moc płynąca zarówno przez nasze światło, jak i przez ciemność. Trzeba nauczyć się świadomie tym zarządzać. Potrzeba jest krystalicznego serca i nieskazitelnych intencji. Potrzeba świadomości, ewolucji Duszy, by móc wejść w ścisłą współpracę z tym obszarem. Poprzeczka jest wysoko ustawiona, ale my sami ją podnosimy naszymi ewolucyjnymi osiągnięciami. Chodzi o najwyższe parametry. One staną się wzorcowe dla podążających za falą.

Rodzi się Boski Człowiek. Zjednoczone Dziecko Ziemi. Rodzi się Boski Świat. Myślę, że nie przesadzę, kiedy powiem, że możemy go już witać.

W sobie najpierw.

Pozdrowienia.

80% drogi bloga się wypełniło. Pozostaje 20. Co przyniesie nowe? Czas pokaże.

Poczytaj także:

Przebudzenie Lightworkera.

Fala pracowników światła wykrystalizowała się.

Nowa Ziemia: trzy grupy pracowników światła.

Jak rozpoznać czy jesteśmy tzw. "pracownikiem światła"?

Ścieżka posłańca światła.