Menu
 Rekalibracja ustawień

Nasze potrzeby są ważne. Obecnie na Ziemi kształtuje się nowy model życia bosko zjednoczonego człowieczeństwa. Czego ci potrzeba do spełnionego bycia? 

Co trochę energia się ułoży, to wchodzi nowe, albo z przemian globalnych, albo z ruchów ewolucyjnych Duszy. I znów się wszystko się zmienia. Trzeba cierpliwości.

Przestrzeń intensywnie przebudowuje się i rozwija. Dusze nieustannie podróżują w osobistym rozwoju, zmieniając własne konfiguracje energetyczne. Co jakiś czas jest potrzeba rekalibracji tego co zostało (czy co jest) zbudowane, do zmieniających się okoliczności. Dusza wróciła na drabinę ewolucyjną. Weszła w ziemski system rozwoju i zaczęły się zmiany na kolejnym poziomie. Trzeba tę ścieżkę przejść do końca, zaliczyć i robić swoje z poziomu wolności.

Ziemia wciąż jest światem dusznym, w stosunku do kosmicznej przestrzeni i źródłowych energii. Po wejsciu w grę, jest ponownie poczucie, jakby się podłączyło pod rurę wydechową i zaciągnęło ziemskiego smogu. Najbardziej uwiera ponowne wejście w reguły. Z czasem kontrast kosmicznej wolności przeminie i wszystko się zbalansuje. Można się przyzwyczaić, ale kiedy raz zassało się energii Pierwszego Domu, czyli Boga, wszystko inne będzie już niżej. Jak ciało, serce, świadomość raz sobie to przypomną, to wszystko inne jest (pozornie) w biegunie przeciwstawnym. Energia Źródła staje się miarką, do której nieustannie przystawiasz siebie, swój świat i okoliczności, w których podróżujesz. Boski autopilot włączony. Trzeba integrować, równoważyć lekkie i gęste w sobie; swoją kosmiczność i ziemskość.

Nasze potrzeby są ważne

Dusza w nowym daje poczucie niewygody, informując, że potrzebne są zmiany. Znam te jej stany. Wiem, co trzeba robić, by ułożyć sprawy pomyślnie: poprzełamywać trochę reguł i stworzyć dostosowane miejsce dla nas. W ten sposób dzieje się zmiana kształtująca ścieżki, modele ewolucyjne na Ziemi. Z wrześniowym przeskokiem weszło nowe i kolejny poziom energetyczny. Jak zawsze trzeba się w tym określić - co jest dla ciebie ważne i potrzebne? Nie tylko przestrzeń nasyca się nowymi jakościami. W tych latach buduje się także obszar potrzeb życiowych Bosko Zjednoczonego Człowieka. Czego Ci potrzeba do szczęśliwego życia? Buduje się nowy model człowieczeństwa i życia na Ziemi. My jako bezpośredni wykonawcy tej drogi, mamy realny wpływ na kształtowanie się nowych jakości. Potrzeby są ważne. Kreujemy je z poziomu serca, ciała i świadomości. Serce jest wciąż centrum Domu Ciała. W nim mieszka Uniwersalna Prawda o Wszystkim. Ono promieniuje Wielkim Ogniem Boga, dającym ciepło i życie. Wzniesienie ludzkości jest Drogą Serca, tam mamy prawdę o Wszystkim.

W pierwszych tygodniach wześniowego przejścia, myślałam, że to kwestia przesunięć i przestawień, zanurzenia w cyklu zimowym. Zamuliło mnie energetycznie, odsunęło od naszych krystalicznych źródłowych jakości. Sądziłam, że to kwestia bycia w kwantowej energii Matki Ziemi. Jednak okazało się, że razem z ponownym wejściem Duszy do ziemskich struktur doświadczeniowych, przesunięciu uległ nasz pion energetyczny. Jesteśmy z Duszą trochę kłopotliwe w naszej drodze tutaj. Wyprzedzamy ewolucyjny czas, przynosząc nowe jakości od Boga, a jednocześnie żyjąc tu, podlegamy regułom gry i ewolucyjnym standardom. Nasza droga często wymaga indywidualnego podejścia i dopasowań energetycznych, byśmy mogły w pełni przejawiać się w rzeczywistości ziemskiego tu i teraz. Często czujemy się samotne z tego powodu, jednocześnie jednak, mamy potężną potrzebę wykonania swoich zadań tu.

Dusza da znać, kiedy czegoś jej potrzeba

Dusza usiadła na drabinie ewolucyjnej, gdzie panują konkretne zasady. Jedną z nich jest niemożność schodzenia Duszy do gęstości, w których żyje i bytuje ciało. Chodzi główinie o jej bezpieczeństwo. Z upływem kolejnych dni Dusza coraz bardziej się wierci w tym, co jest. Nie pasuje jej przede wszystkim stan oddzielania od człowieka i stan przycięcia źródłowych łączy. Uświadommy sobie, że ten fakt istnieje jedynie na pewnych piętrach energetycznych matriksa/ gry. Wyżej wszystko jest bez zmian. Chodzi o to, by wyrównać wszelkie przesunięcia (niezgodności) do zbalansowanego przepływu źródłowych jakości rzeki życia.

Jesteś siłą sprawczą Duszy. Rekalibracja ustawień energetycznych

Co ci Duszo jest? Czuję przymulenie, smutek, niewygodę. Widzę, że Dusza się kręci. Siedzi na drabinie i nie wykorzystuje swoich możliwości. Ten stan akurat dobrze znam. To się cyklicznie powtarza, wszędzie tam, gdzie ona wejdzie, a energie są niższe, niż źródłowe. Trzeba wtedy ustawiać i wyrównywać przepływy do harmonijnego stanu. Ostatnio też (co się już nie zdarzało) do ciała mentalnego przykleiło nam się nieprzyjazne pole. Co oznacza, że jesteśmy zanurzone w kolektywnym i mamy jakieś nieszczelności energetyczne. Wynikają one właśnie między innymi z przesunięcia, czy niezgodności pól energetycznych w pionie przepływu Bóg-Dusza-Człowiek-Ziemia.

Ustawiamy nowe, kreujemy przestrzeń Duszy. Tak mamy ustawione przez Boga, że musimy być razem i w ścisłej współpracy. W tern sposób, Jego zamysłem, nasza droga realizuje się najlepiej i jest najskuteczniejsza. Wchodzę w uważność, analizę faktów, stanu bieżącego. Nastawiam się na źródłowe parametry kreacyjne w połączeniu z najczystszymi i najmocarniejszymi energiami Matki Ziemi, jakie są nam dostępne na ten moment. Zanurzam się w czystym, niczym nie zmąconym przepływie Rzeki Życia, jej siły, mocy i niezniszczalności. To potężna wola, w której przejawia się sam Bóg. Rekalibruję moje łącze energetyczne (przekaźnik energetyczny) z poziomu potrzeb serca, ciała i świadomości. Kreuję z osi wewnętrznego królestwa. Czego mi potrzeba?

Proces kreacji

Aspekt: Obszar jedności z Duszą

 • wyrównania nieszczelności energetycznych
 • doskonałej, źródłowej harmonii
 • kosmicznej szerokości i nieskończoności
 • gwiezdnych szerokości
 • połączenia i zanurzenia w Bogu
 • najwyższych dostępnych Duszy i mi wibracji
 • kosmicznego połączenia przez wymiary i Wszechświaty
 • niezakłóconej komunikacji.

Aspekt: Matka Ziemia

 • zjednoczenia z planetą
 • połączenia i dostępu do jej twórczych mocy,
 • połączenia do przepływu życia.
 • zanurzenia w polu ochronnym.
 • stanu równowagi z jej energiami,

Aspekt: Człowiek, Ciało

 • harmonii doskonałych proporcji pierwiastka męskiego i żeńskiego, duchowego i materialnego, światła i cienia, które dają balans
 • źródłowy i ziemski balans w ciele
 • zjednoczenie w ciele najwyższych energii źródłowych i najbardziej twórczych, życiodajnych energii planety, w celu uzyskania rozwoju, karmienia, ochrony ciała, Duszy, pól energetycznych, łącza bóg-człowiek-ziemia.
 • Maksymalnej osobistej mocy, zanurzonej w świetle życia.
 • Równowagi w cykliczności narodzin i śmierci.
 • Nawigacji serca
 • świadomego, zanurzonego w przepływie ciała, które ma obudzone i uruchomione boskie wzorce w sobie
 • siły /mocy energetycznej
 • witalności i lekkości
 • szacunku do życia
 • pokory, uczciwości, wewnętrznej mocy
 • przychylności świata.
 • Jedności z Duszą w ludzkim ciele.
 • Dobre, spełnione życie w harmonii z bliskimi.
 • Balans pomiędzy pracą na rzecz świata, a osobistą drogą i życiem.
 • Otwartości na dalsze zmiany, naukę, rozbudowę i ewolucję, do jak najwyższych parametrów źródłowych tu. Cel: maksymalne osiągnięta boskość na Ziemi w człowieczeństwie, zgodnie z drogą, ewolucją i możliwościami Duszy.

Aspekt: Dla Duszy

 • nieskrępowanego rozwoju i dalszej rozbudowy na ziemskiej drabinie ewolucyjnej
 • wypełnienia jej celów i powołania dogi, w jak najwyższych parametrach
 • dalszego wspólnego rozwoju, przyjaźni, miłości
 • radości istnienia, dobrej zabawy, przygody odkrywców życia
 • bezpieczeństwa i zbalansowanego jej bycia tu
 • źródłowej nawigacji, obecności Boga.

Wyraziłam czego jestem świadoma. Resztę pozostawiam mądrości Boga i Matki Ziemi. Niech oni to poukładają jak najlepiej dla nas i dla ich ewolucyjnych planów.

Dzieją się procesy energetyczne. Czuję, że pracuje nasz energetyczny pion. Dusza bierze oddech ulgi. Teraz dokładne widać, że była przytłamszona. My musimy mieć wolność i nieograniczoność, czuć obecność Boga, nieskrepowany przepływ Jego energii. To są nasze rdzenne jakości, bez których nie jest nam dobrze. Z tego powodu, od samego początku naszej drogi w świecie uwikłań i ograniczeńm robimy sporo zamieszania w strukturach doświadczeniowych. Wychodzimy poza ramy i mamy na to zielone światło od Boga, często też od Matki Ziemi. Nie zgadzam się na odcinanie (Duszy i mi) jakości, które już zdobyłyśmy. Pamiętam jak Dusza uczyła mnie, że potrzeby kreują rzeczywistość. Jesteśmy siłą sprawczą Duszy. Nasze ukierunkowanie na prawdę źródła, przepływ życia, balans pomiędzy ziemskim i boskim, otwartość na osobisty rozwój i wewnętrzną pracę, szeroko otwierają jej drzwi do rozwoju.

Na Ziemi wiele jest teraz możliwe, choć jednocześnie wciąż obowiązują twarde reguły gry i ustalone zasady globalnego wzniesienia. Możesz tu jednocześnie utknąć i doświadczyć źródłowej kasacji karmicznych/ astralnych powiązań.

Moc człowieka dzieje się teraz.

Pozdrowienia.

Ps. Opisałam, żeby było wiadomo, że tak można, a nawet trzeba. Siła sprawcza wzrasta, wraz z obecnością Boga w nas. W nowym trzeba się określić z własnymi potrzebami. To bardzo ważny moment kreacji, ustawiający nas w danej przestrzeni. Obyśmy byli świadomi potrzeb naszych Dusz.