Menu
Nowa Ziemia: transmutacja. Ostatnia prosta do Nowego Świata.

Jesteśmy obecnie w intensywnym czasie energetycznym, od trzech/ czterech lat nasze ciała przechodzą proces dogłębnej transformacji. Rok 2020 będzie dla tej części ludzkości, która przeszła przemianę, początkiem nowego etapu: manifestacji źródłowych potencjałów Duszy potrzebnych w procesie budowy Nowego Świata. Słowem: Bóg chce się przejawić przez nas na Ziemi. Czas jest przełożyć energię na działanie w materii. 

Od września 2017 ludzkość jest w przemianach spowodowanych spływami energetycznymi z pierwszej połowy roku. Kolejne lata są/ będą kontynuacją przemian w nas. Transmutacji podlegają nasze ciała fizyczne, DNA, umysł, system energetyczny. Wszystko po to, by ciężkie ciała/ energie trzeciego wymiaru przetransformować do lżejszej postaci i przygotować nas wielowymiarowo do funkcjonowania w piątej rzeczywistości.

Wielu z nas czuje się źle i i fizycznie i psychicznie. Ludzie nie wiedzą co się dzieje. Słyszę rozmowy na ulicach. Wszyscy opowiadają o złym samopoczuciu i częstych wizytach u lekarza. Jeśli jesteś ogólnie zdrowy, nie masz powodu do zmartwień. Wizyta u specjalisty na niewiele się zda, ponieważ przemiany zachodzą na poziomie energii. Choć tabletka przeciwbólowa czasem się bardzo przydaje ;) Mamy teraz czas, kiedy warto się zatrzymać, odpuścić wszystkie duże przedsięwzięcia. Jako ludzkość przechodzimy transformację do nowej rzeczywistości. Bądź dla siebie łagodny.

Dusza mówi: zwolnij

Kilka najpopularniejszych objawów, które prawdopodobnie odczuwacie:

- możliwe rozregulowanie organizmu, zaburzenia funkcji biologicznych, stany grypopodobne: bóle stawów, kości, mięśni, bóle głowy, zatok, katar, bóle kręgosłupa, pleców, bóle nerek (energia życiowa), nadwrażliwość ciała na dotyk. Przechodzimy intensywną przebudowę naszych ciał, z gęstych energetycznie i strukturalnie do lekkich ciał światła.

- Senność, zmęczenie, wewnętrzne rozbicie, brak energii życiowej, brak siły sprawczej. Najprostsze czynności sprawiają trudność. Mamy kłopoty z doprowadzaniem zaczętych spraw do końca. Ciało jest zmęczone, bolące. Ogólny brak formy. Nudności, mdłości, zmniejszenie łaknienia, odrzucenie mięsa, nadwrażliwość na pożywienie zawierające chemię. Żywność naturalna, prosta, nieprzetworzona będzie tą, która posłuży nam do żywienia się w nowym czasie. Będziemy także jeść znacznie mniej. Wiele osób przejdzie na odżywianie energetyczne.

- Zaburzenia widzenia (widzenie rzeczy innymi niż są, widzenie energii, struktur itp.) Wzrok jest przystosowywany do postrzegania wielowymiarowego i sprzężony w trzecim okiem.

- Kłopoty z koncentracją, logicznym myśleniem, wysławianiem się, zaburzenia pamięci, zawroty głowy. Patrzysz na najprostszą rzecz użytku codziennego i nie wiesz do czego ona służy. Nasz mózg jest przestawiany z dominacji lewej półkuli na prawą. W dalszym etapie nastąpi harmonijna współpraca obu półkul w celu zwiększenia wydajności i wykorzystania potencjału ludzkiego umysłu. Na poziomie mózgu dochodzi do wyrównania, a nawet czasowej dominacji prawej półkuli w celu zwiększenia naszej kreatywności, kontaktu z Duszą i światem duchowym. Lewa półkula jest logiczna, analityczna, reprezentuje energię męską, jest odtwórcza. Prawa półkula jest odpowiednikiem energii żeńskiej, jest twórcza. Odpowiada za kreatywność, uzdolnienia, odkrywanie talentów, wspiera widzenie duchowe. Sprawniej funkcjonujący, wielowymiarowy mózg wesprze sferę duchową w nas, tworzenie nowych technologii i nowego porządku na świecie.

- Rozhuśtanie emocjonalne. Część z nas wciąż pracuje nad uporządkowaniem ciała emocjonalnego i umysłu. To jest proces, który dzieje się indywidualnie wedle tempa, które jest inne dla każdego. Jedni mają oczyszczanie za sobą inni zaczną dopiero, a inni są w trakcie. Oczyszczenie i uporządkowanie swojego wnętrza, przejście z umysłu do przestrzeni serca jest podstawą do wejścia w nowy świat. Porządkowanie wnętrza, integrowanie balastu doświadczeń trzeciowymiarowych odbywa się na drodze prowadzenia Duszy. Dlatego tak istotne jest abyśmy przestawili perspektywę z umysłu na przestrzeń serca i poddali się jego prowadzeniu. Przez przestrzeń serca komunikuje się z nami Dusza.

- Nadwrażliwość na dźwięki, bóle uszu, piski w uszach, które są zakodowanymi kosmicznymi wibracjami, informacjami o twojej drodze przeznaczenia na ten czas. Odkrywając swoją wielowymiarowość i talenty Duszy stopniowo będziesz odkrywał swoje umiejętności, cele i zadania na nowy czas. Każdy z nas będzie się łączyć z określonym polem informacyjnym według talentów, zadań, potrzeb, umiejętności i kręgu zainteresowań, domu duchowego Duszy.

- Bóle w klatce piersiowej związane są z otwieraniem przestrzeni serca, rozbudowywaniem grasicy i torusa serca. W pełni uformowana grasica uzyskuje status dodatkowej mniejszej czakry sprzężonej z przestrzenią serca, szyszynką i czakrą korony. Odpowiada za równowagę wyższej energii, transmutację ciała (także w kierunku odporności), transformację i dalszą ewolucję człowieka na nowych poziomach.

- Czasowe zwiększenie (lub osłabienie) libido. Okresowo przejawiają się w nas nasilone potrzeby seksualne. To jest przejaw boskiej energii twórczej, przejaw siły życiowej, kreacji, która jest jedną z podstawowych energii tworzących Wszechświat. Zablokowane energie czakry sakralnej ulegają oczyszczeniu z blokad i ustabilizowaniu. Moc odzyskuje uśpiony potencjał kobiecy. Panie odzyskują wiarę w siebie, docierają do mistrzyni, prakobiety, pramatki w sobie. Mężczyźni wyrównują i harmonizują dominujący dotychczas pierwiastek męski. Następuje równowaga pomiędzy energią kobiecą i męską uwalniając w nas zablokowane dotychczas potencjały. Będziemy też poszukiwać związków z poziomu Dusz, aby seksualność nowego wymiaru mogła się spełniać i urzeczywistniać. (O tym w osobnym wpisie.)

- Huśtawka energetyczna od bardzo wysokich stanów wibracyjnych, po zejścia w najgłębsze pokłady swojego cienia. To jest też taki czas, kiedy gęsta zasłona energetyczna pomiędzy trzecim, a czwartym wymiarem bardzo zelżała. Świat energii mocno na nas wpływa. Nie mamy wiedzy jak się w tym poruszać (dualizm - dobro/ zło) ponieważ do tej pory było to dla nas zasłonięte. Dopiero się uczymy.

Na ile jesteś tego świadomy? Na ile potrafisz rozpoznać co jest twoje, a co ingerencją/ stymulacją zewnętrzną? Na ile jesteś świadomy swoich wyborów? Potrafisz z oceanu energii wybrać to, co tobie służy? To kwestia samoświadomości i osadzenia się w sobie, dobrego kontaktu ze źródłowym wymiarem serca (z Duszą), uważności i sztuki czytania siebie. Im lepiej wykształcisz te umiejętności, tym łatwiej będzie ci podążać w tych intensywnych czasach. Jesteśmy w procesie.

Dzieci Serca – nowy rozdział w dziejach ludzkości

Portal Serca jest przepustką do nowego świata. To jest ostatni czas na podjęcie decyzji, po której stronie rzeczywistości chcesz się znaleźć. Wchodzimy w taki etap w dziejach Ziemi, że wszystko, co nie harmonizuje z nowymi energiami będzie musiało się dostosować albo obumrzeć. To jest proces. Czas starego systemu przemija. Wszystko to, co w nas niezgodne z nowym Polem Ziemi będzie się wypalać w sposób drastyczny. Dlatego lepiej jest skierować się na drogę Duszy i w przyzwoleniu dać się bezpiecznie poprowadzić przez przemiany ku nowemu. Przestrzeń serca i droga z Duszą są jedynym właściwym kierunkiem.

Energii nie da się oszukać. Wszystko co nieprawdziwe, nieharmonijne z uniwersalnymi prawami Wszechświata będzie odpadać. To przez Serce czuje się i rezonuje z energiami Uniwersum i poziomem Źródłowym. Wszystko, co nie jest zgodne z Boskim Prawem ogólnie pojętej Miłości, wszystko co nie jest autentyczne zostanie ujawnione i przetransformowane wedle Praw Boskich.

To nie umysł jest ważny, ani nawet jaźń, a Serce i Dusza. Przestrzeń serca jest tą przestrzenią, w której obecny jest Bóg. To tu, pomimo różnic jesteśmy w stanie porozumiewać się na płaszczyźnie jedności. W porozumieniu serc i współodpowiedzialności będziemy budować rzeczy nowe, rzeczy piękne.

Stań się swoją najlepszą i jedyną opcją.

Niech na Ziemi ponad wszystko zapanuje uniwersalne Boskie Prawo Miłości. 

Rok 2018 z przejściem planety do piątego wymiaru, stał się początkiem tworzenia nowej rzeczywistości. 

Nowy Świat czas zacząć.

 

 

Poczytaj także:

Nowa Ziemia: komunikacja z przestrzeni serca i kosmiczny dialog.

Globalne pole serca.

Pole serca - nowa świadomość ludzkości.

Nowa Ziemia: zimowe miesiące - czas transformacji.