Menu
Komunikacja serca i kosmiczny dialog.
zdjęcie: Google

Zjednoczone z Bogiem Serce obejmuje Wszechświaty.

- Istnienie w przestrzeni serca jest jakością, której poszukuje się we Wszechświecie w ogóle. Rozświetlone serce widoczne jest w energiach na wielką odległość. Dlaczego? Bo jest światłem Boga.

- Rozświetlone iskry lubią zbierać się w grupy, by świecić jeszcze jaśniej. Na mocy wspólnego porozumienia budują nowe, piękne rzeczy, od których Wszechświaty wzrastają.

- Rozświetlone serce ma ogromną moc. Swoim blaskiem potrafi rozświetlać iskry innych serc.

- Rozświetlone serce ma moc wzniecić wielki pożar drugich serc, nie tylko tu, na Ziemi, ale w całym Uniwersum.

- Przestrzeń serca to cząstka boskiej świadomości w nas. Łączy różnorodność Wszechstworzenia w jedno. Każdy z nas jest inny, przestrzeń serca jest tą płaszczyzną, w której jesteśmy jednością. Każda świadomość ma swoją prawdę. I to jest doskonałe. Różnorodność tworzy najpiękniejsze obrazy. Płaszczyzna serca ma moc łączenia wszystkich dróg. Prawda serca jest jedna i jest bardzo prosta: to obecność Boga, z którego wszyscy się wyłoniliśmy. Całe Istnienie. 

- Każdy z nas ma różną świadomość, jednak prawda serca łączy wszystko. W duchowym sercu rozwija się uczucie jedności ze Wszystkim Co Jest. Odczuwamy ją jako radość, akceptację i światło istnienia. Będąc w przestrzeni serca czujemy się częścią Boskiego Stworzenia.

- Bóg dał nam przestrzeń serca byśmy mogli, pomimo różnic porozumiewać się na płaszczyźnie jedności.

- Energia serca jest źródłem bezinteresowności i poczucia współistnienia. Otwarte serce jest podstawą do budowania nowej rzeczywistości, w której ludzkość jest jedną, wielką, Ziemską Rodziną. Czujemy się współodpowiedzialni za rzeczywistość, którą tworzymy.

- Kiedy osiągniemy ten stan, będziemy przygotowani na kosmiczne zjednoczenie. Kosmiczny dialog polega na komunikacji z poziomu serca właśnie. Tylko tak, pomimo ogromnych różnic ewolucyjnych czy gatunkowych jesteśmy w stanie porozumiewać się i tworzyć na wspólnej płaszczyźnie rzeczy piękne.

- W przestrzeni serca nic nie jest lepsze i nic nie jest gorsze. Wszystko po prostu istnieje w wielkiej harmonii i prostocie. To boskie piękno nasze Kryształy Serca widzą i rozpoznają, stwarzając nam wspólną przestrzeń do komunikacji.

- Komunikacja piątego wymiaru jest dialogiem z przestrzeni serca. Do tego dążymy.

Domy Duchowe jednoczą Dusze do wspólnej pracy na rzecz nowej rzeczywistości.

Z rozświetlonych Dusz/ Serc powstaje Mandala Światła. Jej siła jest ogromna, ponieważ zasila ją Bóg.

Rodzi się Cywilizacja Serca.

 

 

Poczytaj także: 

Globalne Pole Serca.

Pole serca - nowa świadomość ludzkości.

Kryształ serca. Boże Ziarno w nas.

W przestrzeni serca.

Ziemia jako Istota Duchowa.