Menu
Seksualność i związki człowieka nowych czasów.

Pytanie: czy rozwój duchowy wyklucza seksualność? Oczywiście, że nie. Wręcz przeciwnie: sprowadza ją na nowe, boskie/ kosmiczne poziomy, dając nam możliwość zjednoczenia się z nurtem życia. Energia seksualna jest jedną z podstawowych, boskich sił tworzących matrycę istnienia. We Wszechświecie nieustannie wszystko łączy się, dając NOWE.

Człowiek, jako odbicie boskości posiada w sobie pierwiastek twórczy. Seksualność jest jednym z przejawów boskiej kreacji w nas. Abyśmy stali się całością, potrzebujemy integrować, a nie wykluczać.

Aby mógł nastąpić rozwój człowieka duchowego, oczyszczeniu i zrównoważeniu musi ulec podstawa energetyczna w ciele. Trzy podstawowe czakry – czakra ziemi, sakralna i splotu słonecznego są fundamentem, na którym budujemy świadome człowieczeństwo. Rubinowa sieć Ziemi pięknie wspiera uzdrowienie podstaw energetycznych w nas (trzy dolne czakry i łącząca czakra serca). 

Uziemienie, zakotwiczenie w życiu, energia seksualna, kreacja i wyrażanie siebie, obfitość życia, relacje z innymi są to te obszary, które zdrowy energetyczne człowiek, ma w pełni rozwinięte. Efektem tego jest kompletność, która nie potrzebuje żywić się energią drugiego istnienia. Zaczyna się życie z poziomu osobistej mocy, samoświadomości, współpracy i połączenia z boską ( i ziemską) matrycą (Wszech)istnienia.

Człowiek, który wprowadził swoje życie na wyższe poziomy, wyraża się w nowy, „wyższy” sposób w każdym aspekcie – także w aspekcie seksualności. Seksualność człowieka nowych czasów jest taką sferą, która ma moc wprowadzić, połączyć nas z energiami kosmicznymi, więc boskimi. Energia seksualności na moc uzdrawiania energetycznego, jest dopełnieniem, wzrostem, ewolucją, manifestacją nas samych. Razem z ewolucją świadomości, ewoluuje nasze ciało, a z nim sposób wyrażania go.

Rubinowa sieć Ziemi wspiera wybudzenie świadomej kobiecości i męskości. Podążamy w kierunku zbalansowania, uzdrowienia energii męskiej i żeńskiej w nas. Kobiety odzyskują poczucie własnej mocy. Panowie odnajdują w sobie głęboko skrywaną uczuciowość. Dominacja męskiego umysłu zelżała. Kobieca energia serca wypływa budując nowy świat. Łagodniejemy. Stajemy się emocjonalni, wrażliwsi, empatyczni, nieskorzy do przemocy. Kierujemy się do wewnątrz, zaglądamy do serca i umysłu uzdrawiając to, co potrzebuje oczyszczenia. Wybudzenie i uświadomienie sobie siły energii seksualnej są jednym z aspektów tego procesu.

Seksualność człowieka, generator boskiej energii

Seksualność w nas, to potężny generator energetyczny i przejaw boskiej siły twórczej. W zasadzie, jako kolektyw nie osiągamy na co dzień tak wysokich wibracji, jak przy zbliżeniu. Seksualność jest podstawową przestrzenią pozwalającą przejawić się życiu w materii i jednym z trzech źródeł kreacji w nas. Prawidłowo rozwinięty energetycznie człowiek, kreuje z trzech poziomów: świadomości, serca i seksualności. Tam są ukryte potężne potencjały, które do tej pory były zasłonięte naszą nieświadomością, sprawiając, że nie rozumiemy własnej mocy i siły twórczej. To się zmienia. Seksualność, która została sprowadzona do poziomów zaspakajania żądz i reprodukcyjności, jest w istocie boskim polem energetycznym, w którym przejawia się potężny, kosmiczny nurt życia, twórcza, kosmiczna kreacja. Nasza seksualność, to nasze potencjały, siła twórcza, Boska Życiodajna Kreacja w każdym wymiarze. Czas uwolnić ten potencjał i cieszyć się tym, co dane nam od Boga. 

W praktyce: w energiach nastał czas pracy nad uzdrowieniem i wyzwoleniem energii kobiecej i męskiej. Zharmonizowaniem relacji i odkryciem nowych poziomów w związkach. Dla niektórych będzie to czas rozstań. Będziemy poszukiwać nowych relacji z poziomu Dusz. Będziemy pragnąć bliskości emocjonalnej, ciał i serc, podobnych poziomów świadomości, które pozwolą się nam w pełni wyrażać siebie, także w aspekcie seksualności. Związki uzyskają status relacji partnerskich, poszanowania wzajemnej przestrzeni, akceptacji i wolności, która będzie wynikiem woli serca. Ze związków tych będą rodzić się dzieci na nowy świat. Będą one wychowywane w pamięci źródła, świadomości Duszy, zadań, celów, talentów i darów, które świadomi, wielowymiarowi rodzice będą pielęgnować, pozwalając dzieciom na swobodny rozwój.

Miłość z poziomu Duszy, tworzy związki świadome, oparte na relacjach współistnienia. Nasze Dusze lubią seks. Podczas zbliżenia cielesnego i emocjonalnego dwojga ludzi, wytwarza się potężne pole energetyczne, które umożliwia działanie na wielu płaszczyznach: od, na przykład, uzdrawiania, harmonizowania energetycznego, zapłodnienia, czyli tworzenia, sprowadzania nowego życia (przechodzenie Dusz do wymiaru materialnego), po wymianę energetyczną pomiędzy Duszami i to na wielu poziomach, na przykład na poziomie żywiołów. Dusze dobierają się w pary bardzo świadomie, m.in. w celu stworzenia jak najlepszej konfiguracji dla realizacji drogi i zadań Dusz. Często jest tak, że na zasadzie uzupełnienia przeciwieństw. Moja Dusza, to żywioł przestrzeni. Dusza mojego męża, to żywioł ziemi. Wzajemne współistnienie pozwala naszym Duszom uzupełniać się w kierunku uziemienia mojej i wzniesienia Duszy męża.

Proces narodzin nowego człowieka, nowego świata, odnowienie jakości uczuć, związki z poziomu Dusz dzieją się już. Czas wyjść ze starych, karmicznych, systemowych relacji w spokojniejsze, udoskonalone, harmonijne związki oparte na świadomym współistnieniu z przestrzeni serca.

Nie bójmy się krain swojego serca. Nie bójmy się naszej seksualności. Niech stworzy się przestrzeń w nas. Przestrzeń do narodzin nowych jakości. Jesteśmy jak żyzna gleba, w której Bóg zasiewa swoje ziarno na wszystkich płaszczyznach. Niech rodzi się NOWE. Nasza seksualność, odkryta na nowo i sprowadzona do boskich poziomów, ma moc łączenia nas z Wszechistnieniem, z Ziemią, której materia życia przesycona jest w sposób radosny i beztroski energią seksualności - energią życia. Zjednoczmy się z i w tym. Człowiek jest istotą biologiczną. Dzieckiem Ziemi.

Obecne czasy, przy zasilaniu energią z pola rubinowego, silnie pobudzają w nas rozwój świadomej męskości i kobiecości. 

Mężczyzno, masz piękne serce. Pozwól sobie na wrażliwość. Nie musisz o niej mówić, jeśli sprawia ci to trudność, ale pozwól sobie ją CZUĆ. Tyle wystarczy abyś poczuł się szczęśliwszy sam ze sobą. Od tego wszystko się zaczyna: odnajdziesz w sobie - dasz innym. Blokada na odczuwaniu została zdjęta. Potencjał dotarcia do pola serca jest otwarty. Potencjał odkrycia wspierającej się i dopełniającej męskości i żeńskości także. Trzeba wykonać pracę oczyszczenia aby w sobie to obudzić.

Ukochana kobieto. Rozpuść swoje włosy, przypomnij sobie o Twoim zjednoczeniu z Ziemią, z energią ŻYCIA. Przypomnij i niech rodzą się Wszechświaty.

Pozwólmy sobie na nową, lepszą jakość życia. Pozwólmy sobie na spełnienie. Pozwólmy sobie na szczęśliwe, dobre życie.

Ps. W kwestii miłości i płci. Dla Dusz jest ona jednym z wielu aspektów doświadczania. Płeć jest istotna w naszym świecie ze względów prokreacyjnych i dopełnienia, czy określonych jakości energetycznych: męskiej lub żeńskiej. Jeśli konfiguracja związku jest inna, także jest ok. Wyjdźmy poza ramy przekonań i konwencji, które są (tylko i aż) umową porządkującą życie Tu. Najpierw jesteś istotą, człowiekiem, dopiero potem mężczyzną lub kobietą. Płeć jest także nakładką doświadczeniową, z którą się można identyfikować lub nie. Wybór należy do Ciebie.

Uświadom sobie: jesteś męskością i kobiecością przejawioną w kobiecości, jeśli jesteś kobietą. Jesteś męskością i kobiecością przejawioną w męskości, jeśli jesteś mężczyzną. To kwestia płci.

Jesteś całością Dziecko Boga.

Poczytaj także:

Rubinowa sieć Ziemi: nowa jakość w drodze rozwoju ludzkości. 

Kultura płaczu.

Marcowe energie.

Seks – energia życia.

Człowiek, jako istota energetyczna nowych czasów.

Wychowanie dzieci na Nowy Świat.