Menu
Moja Dusza

Są takie Dusze we Wszechświecie, które pozostawiają po sobie gwiezdne szlaki.

Moja Dusza to samotny wilk. Chodzi swoimi ścieżkami, unika stada i wszelkich powiązań z nim. Krzywi się gdy musi wejść w grupę dla wspólnych działań.

Moja Dusza to samotny wilk. Prosi rzadko. Dusza samowystarczalna. Dusza zadziorna. Dusza dumna. Dusza bezkompromisowa (często także i dla mnie). Dusza, która ma jasno wytyczony cel i podąża ku niemu konsekwentnie, najchętniej nie zważając na okoliczności.

Dusza samotny wilk. Dusza zadzior. Dusza płomień. Dusza, której boskim zadaniem jest przecieranie szlaków. Niesienie NOWEGO. Dusza przełamująca schematy i utarte ramy. Dusza pochodząca z domu duchowego, którego celem jest wznoszenie kreacji Boga na co raz wyższe poziomy. Ona wejdzie w działania grupowe, ale jeśli może działać samotnie, ponad regułami, w bezpośrednim połaczeniu z Bogiem, zaświeci najjaśniej.

Dusze pionierzy. Działają we Wszechświecie pod nadzorem Boga. To posłańcy źródłowi. Podążają zazwyczaj samotną drogą, przynosząc nowe kategorie, wytyczając szlak innym Duszom. Dusze pionierzy przynoszą (wszech)światom nowe jakości, powodując, że one wzrastają. Taka jest ich boska misja w drodze przez doświadczenie. One działają z polecenia Boga i Nadduszy.

Tak jest i w naszym przypadku. Wielokrotnie widzę w sobie dwie drogi. Drogę Duszy i Drogę, która przychodzi od Boga. Dwa dopełniające się prowadzenia. Po to dostałam od Boga drogę serca i serce w darze. Serce kochające. Serce waleczne. Serce, które podbija przeznaczenie i drogę Duszy. Uzupełnia i wspiera ją. I kiedy Dusza czegoś nie mogła, bo ograniczały ją ramy ziemskiego świata, mogłam to ja. Wtedy było/ jest zawsze prowadzenie boskie. Prowadzenie serca. Mam wielki szacunek do życia, ale także silne poczucie osobistej mocy i wielki szacunek do siebie samej, jako do stworzenia boskiego. Dopełniamy się z moją ukochaną Duszą, dlatego udało się nam osiągnąć tak wiele, w tak szybkim czasie, w tak skomplikowanych okolicznościach jakie serwuje ten świat. Prowadzi nas także Bóg. Boska Iskra, Boża Rzeka. Dopiero zaczynam rozumieć jej rolę w moim życiu.

Duch i materia zjednoczone mają boską sprawczość gotową odmieniać bieg rzeczy. Przynoszenie nowego wymaga przełamywania reguł, szczególnie w świecie, gdzie pionierzy są najpierw szaleńcami. 

Dusza jest nieskończoną krainą o wielu przestrzeniach. Wszechświatem w Tobie, Bogiem w Tobie. Wyższym aspektem Ciebie samego. Siłą, która Ciebie stworzyła i wciąż stwarza. Od samego początku, do końca. 

Jakie jest boskie powołane Twojej Duszy? Jaki jest dar Boga dla Ciebie? Rozwijaj się, abyś mógł odczytać z gwiezdnego kodu światła serca, boskie przeznaczenie Twoje i Duszy. Jesteście jednością.

Mam Duszę zadaniową, praktyczną. Bywa - surową. Duszę, która mówi: nie jesteśmy tu by bujać w obłokach duchowości. Jesteśmy tu, by wykonać dla Ziemi konkretne zadania. Ten świat bardzo ich potrzebuje. Nowa rzeczywistość bardzo ich potrzebuje. 

Połączmy siły jako ludzkość. Budujmy przestrzenie szczęśliwości w sobie i na zewnątrz.

Marcin napisał: jako, że pędzisz z Duszą autostradą zatrzymaj się czasem i zaczekaj na nas. 

Nie mogę, Dusza prze do przodu. Wydarłyśmy, ale zostawiamy ślad po sobie. Dusza mówi: przecieramy szlak. To nowa linia czasowa piątego wymiaru. Przestrzeń zasilana światłem źródłowym. Linia, w której Dusze mogą żyć zgodnie z ich wolą i powołaniem. To linia czasowa krystalicznych matryc Ziemi. Powstanie tam świat wolnych, spełnionych, szczęśliwych Dusz. To będzie nasze niebo na Ziemi. Mam nadzieję, że dostępne wszystkim. Proces przenikania Dusz do tego świata już trwa. Budujmy go razem. Bramą jest przestrzeń serca.

Każdy z nas jest w doskonałym miejscu swojego życia. Zarzymaj się na chwilę, rozejrzyj. Zobacz doskonałość chwili.

Akceptacja.

Było, jak miało być. Jest, jak ma być. I będzie, jak ma być.

Budźcie się Gwiezdni Wolontariusze. Boskość przejawiona potrzebna na Ziemi.

Dla wspólnego dobra.

Ps. Teraz, kiedy uaktywniło się świadome połączenie z Duszą Mamą, jeszcze bardziej tęsknię za swoją Duszą. Nie mogę czasem wytrzymać z tęsknoty. Dobrze, że nie czuję tego cały czas. Żyć by nie szło.

Kocham cię moja Duszo. Nie mam już nic innego. 

I tak to jest.

Poczytaj także:

Dusza moja miłość. Zródłowy zapis serca.

Iskry Boga.

Nowa Ziemia: Moc Duszy, czyli przebudzenie Lightworkera.

Droga Duszy: przebudzenie Mocy, czyli dary i talenty Duszy.

Generacje Dusz.

Kryształ Serca, Boże Ziarno w Nas.

Kim są Ziemskie Anioły?