Menu
Wielowymiarowość człowieka, czyli o łączach komunikacyjnych z Duszą.

Jesteśmy istotami energetycznymi. Sięgamy daleko poza czas i przestrzeń. Abyś na powrót przypomniał sobie wielowymiarowego siebie potrzebujesz zjednoczyć się z Duszą.

Na początku człowiek posiadał zdolność wielowymiarowej komunikacji. W prostej linii połączony był z siecią życia Ziemi, ze swoją Duszą, przez nią z Bogiem. To połączenie w wyniku manipulacji utraciliśmy. Jednak niebezpowrotnie. Wciąż mamy możliwość korzystania ze swoich umiejętności. Trzeba sobie o nich przypomnieć, na powrót odkryć wielowymiarowego siebie. Możliwe jest to jedynie na drodze zjednoczenia z Duszą. Ona jest także gwarantem, że podążasz we właściwym kierunku.

Procesami otwierania talentów i wielowymiarowości człowieka kieruje Dusza. Ona jest drogą i prawdą. Ty sam jesteś drogą i prawdą w waszej wspólnej podróży przez istnienie. Ponieważ nie masz pamięci, a ma ją Dusza, potrzebujesz poddać się jej prowadzeniu.

Naturalną konsekwencją waszej wspólnej drogi jest przypominanie sobie o twojej wielowymiarowości i prawdy o zjednoczeniu z Wszechistnieniem, które jest Bogiem przejawionym.

Człowiek jest istotą wielowymiarową. Posiada nie tylko pięć zmysłów fizycznych, ale także (lub przede wszystkim) szereg umiejętności niefizycznych/ duchowych. To one stanowią prawdę o naszej naturze. Jesteś Dzieckiem Gwiazd wcielonym w ciało człowieka. Nasza naturalna zdolność komunikacyjna ma właśnie naturę duchową, a w tym świecie jest bardzo ograniczona. Na tym polega doświadczanie w świecie ziemskim: to droga od zapomnienia do przypomnienia, od ograniczenia do wolności. Kto zaliczył może odejść.

Każdy z nas posiada wewnętrzne duchowe okno na świat. Kiedy osiągniesz odpowiedni poziom rozwoju ono umożliwi ci transcendentalne podróże przez Wszystko Co Jest. Umożliwi kontakt z istotami innych wymiarów. Pozwoli odczuwać energie boskie, pokaże duchowe oblicze Ziemi. To tu zlokalizowana jest inteligencja duchowa/emocjonalna Twojej Istoty. To miejsce do pracy z Duszą. Do naturalnych form niefizycznego kontaktowania się ze światem zewnętrznym należą: przestrzeń serca/emocje serca, jasnowidzenie, jasnoczucie, jasnosłyszenie, zdolność czytania przestrzeni, sny, telepatia, podróże świadomością, mowa ciała i pewnie jeszcze wiele innych. W mojej drodze z Duszą ujawniły się te zdolności. Nie jest to jakieś niezwykłe, otworzyła się wielowymiarowość.

Przestrzeń serca/ czakra serca/ emocje serca.

Mamy w sobie trzy centra zarządzania (kreacji): świadomość, przestrzeń serca i kreacja łona/ materii. Przestrzeń serca jest punktem zero w nas. Jest centrum człowieka jako istoty energetycznej. Zadaniem serca jest spajać w jedno nasze wewnętrzne rozbicie. Z przestrzei serca jesteśmy też bezpośrednio połączeni z energiami Boga/ Wszechświata. W tym cyklu doświadczania Dusz świadomość jest wtórna do źródłowej energii serca. Zadaniem świadomości jest dopełniać nawigację serca. Od przebudzenia przestrzeni serca zaczyna się droga w kierunku odkrywania prawdy o sobie.

Prawidłowo rozwinięta czakra serca przypomina energetyczny kwiat, w którego centrum znajduje się kryształ serca, Boża Iskra w nas. Kwiat czakry serca jest misternie utkaną, wielowymiarową, energetyczną anteną zbiorczo-nadawczą. Jej funkcją jest komunikacja z Wszechświatem. Służy także wzmacnianiu i częściowo ochronie Kryształu Serca. Kwiat czakry serca jest unikalny dla każdego z nas. Coś jak osobisty, kosmiczny odcisk palca. Wyżej rozwinięta czakra serca, posiada koronę, czyli małą czakrę w postaci grasicy stanowiącą gwiezdne wrota do kosmicznej komunikacji. Przestrzeń/ emocje serca są podstawową płaszczyzną weryfikującą i rozpoznającą rzeczywistość. Tu kontaktuje się z nami Dusza. Torus serca wraz ze świadomością, pomaga świadomie istnieć w matriksowej rzeczywistości. Jaka ona jest, wszyscy wiemy.

Jasnowidzenie, jasnoczucie, jasnosłyszenie, zdolność czytania przestrzeni, sny, telepatia, podróże świadomością są wtórne do przestrzeni serca. Ich zadaniem jest dopełniać wielowymiarowość człowieka i źródłową nawigację serca. W przestrzeni serca masz cały Wszechświat. Wszystkie Wszechświaty.

Łącza zewnętrzne z Duszą.

Często zadaje się mi pytanie: dlaczego żyję, skoro nie mam Duszy?

Duszę masz, czasem tylko znikomą jej część. Duszę masz tylko nie przybywa ona bezpośrednio w twoim polu. Jest diametralna różnica pomiędzy obecnością/ bliskością Duszy w naszym życiu, a jej brakiem. Przejawia się to w jakości naszego życia. Dlaczego nie umieramy kiedy nie ma przy nas Duszy? Ponieważ jako istoty ludzkie jesteśmy zasilani z dwóch źródeł: boskiego/ kosmicznego przez Duszę i ziemskiego (zasilanie ciała). Tak to zostało pomyślane abyśmy nie umierali jak tylko Dusza się od nas oddali czy to dobrowolnie, czy pod przymusem. Doświadczenie nie byłoby możliwe. Należy sobie zdać także sprawę z tego, że jesteśmy jednym z wielu aspektów w drodze Duszy przez istnienie. Dusze często się od nas oddalają, jednak my w przeważającej większości nie jesteśmy tego świadomi. Bywa też tak, że Dusza zakończy doświadczanie w danym wcieleniu szybciej, a człowiek żyje jeszcze kilka lat. Jest to możliwe dzięki zasilaniu ciała z pola Ziemi.

Łącza zewnętrzne z Duszą sprawdzają się wtedy, gdy Dusza się oddala od nas w swoich sprawach. Wtedy przestawia kanały komunikacji i następuje kontakt zewnętrzny (odbieram to jakby z oddalenia). Dusza nie przebywa bezpośrednio w ciele a na zewnątrz. W takiej sytuacji przydaje się rozbudzona świadomość, jasnowidzenie, jasnoczucie, podróże świadomości w rzeczywistości i senne. Komunikacja z przestrzeni serca odbywa się nie od środka, a poprzez energetyczną pępowinę, którą z serca jesteś z Duszą połączony. Tą pępowiną/ kanałem energetycznym można podróżować świadomością do miejsca, w którym Dusza przebywa. Rozmawiajcie z Duszą. Na wszystko można się umówić.

Tutaj przy okazji warto wspomnieć o różnicy pomiędzy dobrowolnym oddaleniem się Duszy a nagłym wyrwaniem jej z ciała. Kiedy jest to dobrowolne Dusza może poinformować o oddaleniu (tak się umówiłyśmy) czuć też jak Dusza opuszcza ciało a komunikacja ulega łagodnemu przesunięciu. Kiedy Dusza jest wyrwana z ciała np. przemocą, następuje nagłe zerwanie. Jest to odczuwalne jakby coś ci wyszarpano, siłą odebrano, wczujesz się niepełny. Tu przydaje się uważność, świadomość ciała i energii. Ciało bólem informuje, że coś jest nie tak. Odczuwasz utratę części siebie, dyskomfort somatyczny, energetyczny, wewnętrzną pustkę.

Obecna fala wzniesieniowa na Ziemi umożliwia nam przechodzenie procesów odkrywania naszej prawdziwej natury w sposób dużo szybszy i dużo lżejszy niż jeszcze kilka lat temu. Ta fala się dopiero rozkręca. Rok 2016 służył masowym przebudzeniom, rok 2017 rozrzedził nam zasłonę materii/ zapomnienia, rok 2018 był rokiem docierania do swoich mocy i potencjałów. Ten proces wciąż trwa. Gęste ciało fizyczne przekształca się w lekkie energetycznie, krystaliczne ciało światła. Ciało, które pozwala odkryć i posługiwać się naszą wielowymiarowością.

My z Duszą mamy pięśdziesiąt trzy połączenia komunikacyjne między sobą, z polem Nadduszy i Bogiem. To całkiem spora ilość łączy wielowymiarowych w gęstym świecie materii.

Jesteśmy jak kłosy zboża na Bożym Polu. Nosimy w sobie wielką obfitość. Każde ziarno to talent. Potencjał, który możesz wykorzystać dla pięknego życia. Dotrzyj do swoich mocy.

Życie warto pięknie przeżyć. Dobrego dnia.

Poczytaj także:

O komunikowaniu się z Duszą. Część ICzęść II

Globalne pole serca.

Człowiek? Brzmi dumnie.

Człowiek jako istota energetyczna nowych czasów.

Dzieci Ziemi, Dzieci Gwiazd, czyli o źródłach zasilania istoty ludzkiej.