Menu
Dzieci Ziemi, Dzieci Gwiazd, czyli o źródłach zasilania istoty ludzkiej.

Twoja Dusza przychodzi od Boga. Twoje Ciało pochodzi od Ziemi. Jako istota ludzka jesteś unią tego co kosmiczne i tego co materialne. W nieskończoności jesteś Dzieckiem Wszechświata, w fizyczności jesteś Dzieckiem Ziemi, nierozerwalnie zjednoczonym z tym, co wieczne i z tym, co skończone w Tu i Teraz. Doskonała Pełnia.

Wiesz, że jesteś Dzieckiem Ziemi? Ziemia jest Twoim Ciałem, Woda jest Twoją Krwią. Powietrze jest Twoim Oddechem, Ogień jest Twoim Duchem. Przestrzenią jesteś Ty. Mistyka.

Każdy z Nas zawiera w swojej Duszy część Duszy Ziemi, a w swoim ciele, Ciało Ziemi. Z Niej się zrodziłeś i w Niej istniejesz Tu i Teraz w procesie ziemskiego doświadczenia. Oddasz to, co zostać tu musi, zanim pójdziesz dalej.

Kiedy Dusza przybywa do danego świata, przechodzi najpierw przez Jego Duszę. Zostaje w nią wpięty określony pakiet energetyczny, który pozwala na doświadczenie w warunkach danego świata. Na Ziemi nie jest inaczej.

Ziemia w czystej postaci to świat przyrody. Matriks jest programem energetycznym nałożonym na Nią, po to byśmy jako ludzkość mogli tutaj istnieć, rozwijać się, tworzyć. Matriks jest też określonym polem, pakietem energetycznym, systemem konkretnych reguł, w którym Dusze mogą bawić się w doświadczenie, celem rozwoju i realizacji osobistej drogi doświadczenia, rozwoju, nauki.

Więc kiedy Dusza, w drodze doświadczania przybywa na Ziemię, najpierw przechodzi przez Duszę Ziemi. Tam zostaje wpięty w nią określony pakiet energetyczny, który jest niczym innym, jak zbiorem konkretnych reguł, które pozwolą Duszy na doświadczenie w tutejszym świecie. Dzięki temu ciało, które Dusza wytworzy w okresie płodowym, będzie się mogło utrzymać w ziemskiej rzeczywistości. Mamy potrzebę jedzenia, czyli energetycznego zasilania ziemskiego ciała. Lub mamy potrzebę tworzenia systemów i reguł politycznych, religijnych, porządkujących istnienie ludzkości w rzeczywistości ziemskiej. Mamy potrzebę rozwoju, uczenia się, udoskonalania rzeczywistości. Chcemy coraz bardziej komfortowo i łatwiej żyć tu. Pęd do rozwoju pozwala na ewolucję ludzkości. Mamy także potrzebę uprzyjemniania sobie ziemskiej rzeczywistości, tworząc muzykę, sztukę. Mamy w sobie potrzebę stwarzania i odkrywania (nieuświadomione odbicie boskiej kreacji).

Ziemskie potrzeby są niczym innym, jak przejawianiem się w nas systemowych pakietów energetycznych. Część z nich jest podstawowa (instynktowna) - dotyczy przetrwania. Są one potrzebne do utrzymania ciała fizycznego w rzeczywistości materialnej. Część pakietów służy porządkowaniu i organizowaniu rzeczywistości doświadczania. Część jest natury wyższej i służy uprzyjemnianiu istnienia np. potrzeba rozrywek kulturalnych. Zadaniem pakietów matriksowych jest stwarzanie przestrzeni do DOŚWIADCZENIA i ROZWOJU, które są podstawowymi celami każdej Duszy. Aktywacją i ukierunkowaniem energii programów systemowych na poziomie jednostki kieruje Dusza, zgodnie z drogą obraną na dane życie.

W procesie budowy ciała ludzkiego aktywnie uczestniczy Dusza Ziemi. Do szóstego miesiąca ciąży, głównie ona kieruje rozwojem płodu, stwarzając materię. W siódmym miesiącu kontrolę nad procesami przejmuje Dusza. Zatem jako istota ludzka, jesteś owocem wspólnych działań Twojej Duszy, Duszy Ziemi i pola rodziców. Należysz jednocześnie do dwóch światów. W duchowym do Duszy, w materii do Ziemi. Jesteś w tym świecie zanurzony, a Twoje ciało jest z Ziemią nierozerwalnie zjednoczone. Jesteś Dzieckiem Ziemi, z Niej się zrodziłeś. Pole planety jest też najdoskonalszym uzdrowicielem dla materii w Tobie.

Ziemia mówi: przyjdźcie do mnie moje dzieci, a ja was uleczę.

Twoje ciało pochodzi stąd. Twoja Dusza pochodzi z wieczności. Na chwilę jesteś Dzieckiem Ziemi. Przez wieczność jesteś Dzieckiem Gwiazd. Aby istnienie było pełnią, potrzebna jest harmonia pomiędzy tym co duchowe i tym, co materialne. Im wyżej wzrastasz w górę, tym bardziej zakorzeniaj się w życiu. Energetycznie jesteś zasilany z dwóch źródeł: boskiego, dzięki Duszy i ziemskiego dzięki ciału i energii planety. A wszystko to razem zawiera się w Boskiej Matrycy Istnienia.

Kiedy doświadczasz pełni świadomego istnienia, rodzi się w Tobie zachwyt nad geniuszem Stworzenia. Zachwyt nad mistyką zjednoczenia tego, co duchowe, z tym co materialne. Góra łączy się z dołem, duch z materią, energia z fizycznością. Wszystko w doskonałym tańcu JEDNOŚCI, która daje PEŁNIĘ. Teraz istniejesz prawdziwie.

Na chwilę jesteś Tu, doświadczając życia w materii. Kiedy przyjdzie czas, oddasz Ziemi to, co do niej należy i wyruszysz w dalszą drogę na innych poziomach.

Ostatecznie, sprawa okazuje się bardzo prosta: chodzi o (zjednoczone) Życie.

Jesteśmy niezwykli. My. Ludzie. Ziemskie, Boże Dzieci,

Ps. Mamy dwie możliwości połączenia energetycznego z Boską Energią Życia: od góry przez czakrę korony idzie energia kosmiczna lub od dołu, przez czakrę podstawy idzie energia Ziemi, którą z hinduizmu nazwaliśmy tutaj energią kundalini. Obie energie, to ta sama energia - energia Życia (Boga) przejawiona w różny sposób. Celem  osobistego rozwoju, jest wytworzenie otwartego przepływu energetycznego z Wszechświatem i z Ziemią (stan przekaźnika energetycznego) który wymaga, by nasze punkty energetyczne (czakry) funkcjonowały prawidłowo.

Jesteśmy Dziećmi Ziemi.
Jesteśmy Dziećmi Gwiazd.

To co energetyczne łączy się z tym, co mateialne do unii w PEŁNI ISTNIENIA.

Jeśli jesteś Dzieckiem Wszechświata - wracasz z zapomnienia do siebie, do Kosmicznego Domu. Jeśli Jesteś Duszą zrodzoną na Ziemi, właśnie wyruszasz w niezwykłą, kosmiczną podróż

Budzimy się Dzieci Ziemi, Dzieci Wszechświata. Kosmiczne Życie na Nas czeka.

Poczytaj także:

Powrót do źródła - oczyszczanie/uzdrawianie ciała i Duszy w Polu Ziemi.

Dusza i śmierć. O świadomym przechodzeniu do innych wymiarów.

W Domu Ciała: ciało należy do Ziemi.