Menu
Stan Duszy przejawionej.

Jakość naszego życia zależy od tego jak bardzo jesteśmy połączeni sami ze sobą. Połączenie ze sobą, to połączenie z Duszą.

Stan Duszy przejawionej, to taki stan, w którym całkowicie istniejesz w Duszy. Przepracowaliście wszystko. Nie ma już niczego, co was od siebie oddziela. W zaufaniu do drogi, do opieki Wszechświata płyniesz przez Istnienie.

Stan Duszy przejawionej to stan, w którym nie ma żadnych granic pomiędzy Duszą a jej wcielaniem. Stan, w którym całkowicie oddajesz się przewodnictwu energii, która ciebie stwarza. Nie musisz być świadomy działań Duszy w sobie, choć jeśli jesteś, zrozumienie staje się pełniejsze. Podstawą jest droga serca.

Dobrze mieć świadomość prowadzenia Duszy, ponieważ proces scalana się z wewnętrznego podzielenia do stanu Dziecka Bożego jest procesem trudnym, naznaczonym naszym zapomnieniem i niewiedzą. Na drodze do osobistej jedności przechodzisz wiele sprawdzianów, które nieustannie weryfikują to, co w tobie i poza tobą. To proces niełatwy także dlatego, ponieważ wielokrotnie potrzebujesz przekraczać własne ograniczenia w drodze do pełni, którą jesteś w postaci źródłowej.

W procesie jednoczenia potrzebny jest drogowskaz, byś nie zbłądził w zawiłościach siebie samego i spraw tego świata. Tym drogowskazem jest Dusza i Serce, które uczą pewnej ważnej rzeczy: podążania za sobą pomimo braku znajomości celu. W procesie integracji trzeba przejść z drogi umysłu na drogę serca. Serce nie pyta, serce wie.

Stan Duszy przejawionej to stan, w którym przestajesz oczekiwać czegokolwiek. Płyniesz zjednoczony ze Wszystkim bo twoja Dusza jest zjednoczona ze Wszystkim. Jej stany są twoimi stanami. Nie ma pomiędzy wami granic.

Droga z Duszą, to droga do osobistej samoświadomości, która objawia się między innymi zachwytem nad Misterium Istnienia. Zaczyna się celebracja życia w jego najprostszych przejawach. Jesteś jak otwarte drzwi: przyjmujesz wszystko co przychodzi, w postaci takiej, jakie to jest. Płyniesz ze wszystkim, świadomie wybierając z nieskończenie powielającej się przestrzeni bogactwa, to, co jest ci potrzebne na dany czas. Stajesz się energią Wszechświata ubraną w materialne ciało. Zanurzony w życiu jesteś zjednoczony z Boskim Stworzeniem. Teraz Bóg może przez ciebie doskonalić swoje dzieło.

Rozumiesz, że wszyscy jesteśmy dziećmi Wszechświata na drodze doświadczenia, a ciało, w takiej czy innej formie jest bezcennym darem, dzięki któremu możemy się przejawiać. Na Ziemi jest to w materia trzeciego wymiaru. Naturalną staje się potrzeba dbania o ciało, o siebie, o energię, która to wszystko stworzyła Tu i prowadzi. To Twoja Dusza.

W stanie Duszy przejawionej jednoczysz się z obfitością Wszystkiego. Przepracowaliście doświadczenia. Nie ma już nic, co nie pozwala wam odczuwać bogactwa Życia. Jesteście jednością. Odczuwanie/ świadomość nieustannie ewoluują, a ty sam, jako Istota Ludzka wchodzisz na co raz wyższe poziomy zrozumienia. Kierujesz się ku prostocie Istnienia. Pragniesz ciszy, w której możesz słuchać siebie/Duszy/Boga/(Wszech)świata. To jedno jest.

Istniejesz poza czasem i przestrzenią, będąc jednocześnie Tu i Teraz. W akceptacji wszystkiego, świadomie decydujesz o tym, czego chcesz doświadczać. Stajesz się kreatorem swojej przestrzeni, wpływając jednocześnie na przestrzeń zbiorową. Tak rodzi się nowy świat, nowa rzeczywistość. Zakotwiczasz w tym świecie nowe jakości, które są jakościami kosmicznymi. Boskimi kategoriami, na podstawie których Bóg kreuje Życie.

Dla tego świata nadszedł czas na nową drogę, dlatego czas najwyższy zacząć budować rzeczywistość na nowych parametrach kryształowych matryc piątego wymiaru. Czym są te parametry? Krystalicznymi (źródłowymi) energiami serca.

Wszystkich nas łączą niewidzialne więzi. Tu na Ziemi i w najdalszych zakątkach Wszechświata, bo Wszyscy pochodzimy z jednego Domu.

Stan Duszy przejawionej to taki stan, gdy stajecie się ŚWIADOMĄ JEDNOŚCIĄ. W Sobie i ze Wszystkim.

Ewolucja jest prawem Wszechświatów.

Poczytaj także:

O oczyszczaniu i uwalnianiu energii doświadczeń.

Zjednoczenie z Duszą.

Poziom Źródłowy.

Świadomość człowieka nowych czasów.

Świadomość kosmicznego obywatelstwa.

Przełożenie piątego wymiaru na dzisiejszą rzeczywistość. Kryształowe matryce Ziemi.