Menu
Świadomość człowieka nowych czasów.

Przyszłość jest czasem Dusz. Dlaczego Dusz? Ponieważ Dusza jest kluczem do przemian. Bez niej nie odnajdziesz siebie. Nie odkryjesz swojego przeznaczenia. O ile odnajdziesz drogę do Duszy, o ile będziesz w stanie się z nią porozumieć, o tyle jesteś świadomy, bezpieczny, prowadzony, zaopiekowany w sposób najlepszy z możliwych. Dusza jest też drogą do Źródła. Myślę, że nie ma innej.

Jesteś Istotą Boską. Masz świadomość swojej mocy Dziecka Bożego?

Żyjemy w zapomnieniu mocy i wielowymiarowości Istoty Ludzkiej. Przyszedł czas, gdy mamy możliwość dotarcia do tej wiedzy. Nikt inny jak tylko Dusza jest w stanie doprowadzić Ciebie do przypomnienia sobie o tym kim jesteś. Przyszłość jest czasem Dusz. Kiedy przyjdzie nam skonfrontować się z realnymi zmianami w naszym świecie (a proces już się rozpoczął), przewodnictwo Duszy pomoże właściwie widzieć zdarzenia i zachować wobec nich odpowiednią postawę.

Nikt inny, jak tylko Dusza ma moc poprowadzić człowieka przez meandry teorii, opinii, dróg ku poznaniu własnej, osobistej prawdy. Cząstka/nić/pasmo każdego z nas ma określone miejsce w Bożym Obrazie Całości. Tylko Dusza jest w stanie pomóc Ci odkryć tę prawdę i odnaleźć właściwe miejsce w Bożej Układance. Podążając drogą Duszy dojdziesz do swojego miejsca we Wszechświecie. Nie będziesz miał potrzeby zajmować czyjejś przestrzeni.

Rozumiejąc to nie będziemy się zwalczać, a szanować i akceptować. Na drodze porozumienia pomiędzy wiedzą, umiejętnościami, talentami i doświadczeniem każdego, zbudujemy nową rzeczywistość. Stworzymy świat z poziomu porozumienia i miłości. Istotnym jest, by każdy z Nas dotarł do wiedzy o swojej roli w procesie kreacji.

Przyszłość jest czasem Dusz. Jeśli jesteś z nią zaprzyjaźniony nie masz powodów o nic się obawiać. Będziesz poprowadzony. Wszystko będzie Ci wyjaśnione wedle zadań Duszy i Twoich osobistych potrzeb.

Dusza doprowadzi Ciebie do Boga. Pomoże odkryć osobiste, mistyczne połączenie z Nim. Połączenie, które w istocie swej rzeczy nigdy nie zostało utracone. Odkryjesz swoją Boską Jaźń, a w niej Stworzyciela, który jest wieczną obecnością i ciszą nieprzemijającego BYCIA.

Dusza pomoże Ci zrozumieć wieloaspektowość Twojej istoty. Opowie o swoich podróżach przez Wszystko Co Jest. Dzięki niej zrozumiesz siebie jako mieszkańca Wszechświata. Świadomość kosmicznego obywatelstwa ustawi Ciebie w odpowiedniej perspektywie do ziemskich zdarzeń, życia i doświadczania TU. Kosmiczna świadomość stanie się także akceptacją dla istnienia obcych form, które ujawnią się, kiedy przyjdzie na to czas. Dusza przygotuje Ciebie na te zdarzenia.

Dusza pomoże także zrozumieć, zintegrować świadomość cykliczności Wszechświata i wszystkiego, co w nim istnieje. Zaakceptujesz, że wszystko musi umrzeć, by mogło odrodzić się na nowo. Świadomość ta przełoży się także na akceptację cykliczności życia ludzkiego i praw rzadzących nim, gdyż to, co we Wszechświecie ma swoje odbicie TU. Żeby mogło powstać nowe, stare musi się rozpaść. 

Nie jest łatwo wznieść się ponad dualizm tego świata, zwłaszcza, kiedy ten dualizm warunkuje także Ciebie. Jednak wzbicie się ponad, a jest ono niczym innym jak akceptacją takiego stanu rzeczy, daje wielką wolność. Ta wolność i świadomość, do której możesz dojść dzięki drodze z Duszą jest warta każdego wysiłku.

Przyszłość jest czasem Dusz. Dusza jest też drogą do samopoznania, do Źródła. Myślę, że nie ma takiej, kóra prowadziłaby bardziej na wprost.

Dusza prowadzi, wzrastacie razem.

Dobrego dnia.

Poczytaj także: O komunikowaniu się z Duszą. Część I i  Część II