Menu
Droga Duszy: Dusza w Ziemskiej Szkole.

Jesteś podróżnikiem przez Ocean WszechIstnienia. Ziemia jest tylko jednym z przystanków.

Na Ziemi (trochę w cieniu przemian ewolucyjnych) dzieje się jeszcze drugi, bardzo ważny proces, o którym niewiele się mówi; w tych czasach kończy się na Ziemi kolejny duży cykl doświadczania Dusz, co oznacza, że część Dusz kończy/ rozlicza wędrówkę w ziemskim świecie. Mniej więcej co trzecia.

Perspektywa.

Ogólnie ujmując mamy na Ziemi dwa typy Dusz: takie, które przyszły tu uczyć się (doświadczać) i takie, które przybyły w innych celach, np. do pomocy, pracy na rzecz ludzkości, pracy na rzecz Ziemi. Są także obserwatorzy, nauczyciele, badacze, Dusze kosmiczni wędrowcy, włóczędzy i takie, które są tu w innych, indywidualnych celach. Niezależnie od tego jednak, czy Dusza tutaj doświadcza, czy też nie, każdej (bez wyjątku) dotyczy ziemskie życie, a więc zanurzenie w matriksie. Dzieje się tak, ponieważ my, wcielenia żyjemy w konkretnej rzeczywistości, doświadczamy w określonych regułach jakie panują w ziemskiej szkole, w danym cyklu doświadczania Dusz.

Dusza Ziemi i system edukacyjny tego świata.

Dyrektorem ziemskiej szkoły jest Terra Gaya, czyli Dusza Ziemi. To zaawansowana Dusza na dziewiątym poziomie ewolucyjnym, który osiągnęła w obecnym wzniesieniu. Dusza Ziemi przyjmuje i wypuszcza Dusze z kręgu ziemskiego świata. Kuratorium, czyli energetycznym opiekunem planety jest źródło o wibracjach siedemdziesiąt tysięcy. Ono organizuje, opiekuje się i zarządza ziemskim światem. Ministerstwem Oświaty są wysoko rozwinięte istoty/ Dusze/ ogromne pola energetyczne z dziewiątej gęstości, z zaawansowanych poziomów rozwojowych (światów), które stworzyły ten świat i inne jako pole dla doświadczania Dusz w materii fizycznej. (W przypadku Ziemi to Helioni).

Terra Gaya pochodzi z tamtych poziomów, z domu, który energetyczne sąsiaduje z polem i domem duchowym mojej Duszy. To są wysoko rozwinięte energie/ źródła/ domy duchowe istniejące w dziewiątej gęstości i potężne pola energetyczne bezpośrednio połączone z Bogiem (przebywające blisko pierwszego kręgu), punkty informacyjne/ domy duchowe/ źródła dla ogromnej ilości Dusz. My nazywamy tutaj te energie anielskimi. Dlatego w tym sensie Ziemia jest planetą aniołów, ponieważ Terra Gaya, Dusza Ziemi pochodzi także z tamtych rejonów. Dom duchowy Duszy Ziemi specjalizuje się w stwarzaniu materii, życia biologicznego, fizycznego. Jest polem, które organizuje, stwarza i zarządza światem materii.

Dusza w ziemskiej szkole.

Kiedy Dusza przybywa do ziemskiego świata najpierw przechodzi przez Duszę Ziemi, gdzie zostają w nią wpięte określone częstotliwości energetyczne będące niczym innym jak zapisem reguł i zasad, wedle których Dusza będzie doświadczać w ziemskim świecie. Dusza zostaje w ten sposób przyjęta do ziemskiej szkoły. I czy się zgadza czy też nie, musi się tym zasadom podporządkować. Oczywiście są to pewnego rodzaju ramy, które Dusza wypełni swoją osobistą drogą, pozwalającą jej zrealizować cel, dla którego tu przybyła. W ogromnej większości jest to nauka (doświadczenie). Około siedem procent Dusz jest tu wcielonych w celach innych niż doświadczenie (ta liczba będzie się powiększać). Najczęściej przychodzą tu do pracy, pomocy, budowania (rozwijania), obserwowania ziemskiej szkoły. Wiele Dusz, które kończą etap doświadczania (nauki), przeprowadza procesy wyjścia z systemu, rozświetla się i dołącza do pracy na rzecz szkoły. To wszystko odbywa się wielowymiarowo, ponieważ w Wszechświecie nic nie jest białe lub czarne, a zdarza się jednocześnie, w wiecznym Tu i Teraz. Status uczenia się nie wyklucza pracy na rzecz innych Dusz, tak podobnie jak bycie Duszy poza procesem nauki nie wyklucza jej rozwoju. Istnienie jest nieustanną ewolucją, dla każdego na innym poziomie. Wszyscy jesteśmy jednością, stworzeniem jednego Boga.

Kiedy przychodzi dla Duszy czas opuszczenia szkoły, tak jak podlegała ona konkretnym procesom wpięcia w dany system reguł, tak musi na koniec przeprowadzić w sobie i we wcieleniu (całość - duch i materia) proces wyjścia z systemu. Kiedy to się uda, Dusza dostaje od Duszy Ziemi i źródła opiekującego się pozwolenie na opuszczenie tego świata. O przyjmowaniu i wypuszczaniu Dusz z koła ziemskich doświadczeń decyduje Dusza Ziemi. Proces integracji doświadczeń z danego świata jest podstawowym i niezbędnym etapem, który kończy się wypięciem Duszy i wcielenia w systemu Matriksa. Zostaje kilka podstawowych programów, a Ty istniejesz tu na innych, nowych zasadach. Istniejesz świadomie. Istniejesz w systemie będąc jednocześnie (energetycznie i świadomością) poza nim. Jest to możliwe ponieważ przeszedłeś razem z Duszą wewnętrzne oczyszczenie. Oboje zintegrowaliście cień, który był strefą przypinającą cię do trójwymiarowego świata zapomnienia. Dualizm, wewnętrzne podzielenie są jedną ze specyfik doświadczania Tu. Nie od początku tak było, ale to już inna historia.

Egzaminy Duszy.

Zakończony proces integracji, wyjście poza dualizm, ponowne zjednoczenie z Wszechistnieniem, zjednoczenie z Bogiem oraz szereg zmian jakie Dusza poczyniła w Tobie i w sobie uprawniają ją do przystąpienia do egzaminów końcowych. Na ich podstawie będzie ocenione na jakim poziomie Dusza poradziła sobie w drodze doświadczeń tego świata.

Egzaminy mojej Duszy przeczekałam pod drzwiami. Nie byłam dopuszczona świadomością do ich treści i przebiegu. Nie wiem także kto był egzaminatorem. Wiem tylko, że komisja składała się z Duszy Ziemi (dyrektor szkoły), Dusz przedstawicieli źródła opiekującego się szkołą, Dusz przedstawicieli Ministerstwa (czyli z kręgu założycieli szkół), reprezentacji domu duchowego Duszy i z tak zwanych wolnych obserwatorów. Komisje zbierają się zgodnie z matrycami doświadczeniowymi. (One się różnią: inaczej wygląda doświadczenie w Polsce, inaczej (na przykład) w Pakistanie - różne kręgi kulturowe czy religijne.) Egzamin Duszy jest sprawą wielowymiarową i bardzo złożoną. Ma szereg podpunktów wspólnych dla wszystkich Dusz, związanych z priorytetami danej szkoły na dany cykl doświadczenia, ale składa sie także z części indywidualnej, dostosowanej do drogi i celów obranych przez Duszę (m.in. Dusze Lightworkerzy). Jest też strefa podpunktów szerszych, łączących drogę Duszy z Wszechświatem, z Bogiem. Z tych wszystkich aspektów Dusza zdaje sprawozdanie. Moja Dusza trochę mi o tym opowiedziała. Uświadomiła też, że egzamin każdej Duszy jest inny, jak inna/ różna (na przykałd inne matryce doświadczeniowe) jest jej droga.

Więc egzamin składa się z podstawowej części obejmującej zagadnienia dotyczące wszystkich doświadczających tu Dusz, plus elementy indywidualnej drogi według, której Dusza szła przez doświadczenie. Trzeba sobie uświadomić, że reguły doświadczania w danym świecie Dusza dostaje z urzędu, ale ramy tych reguł wypełnia sama, według prawa wolnej woli. O wyborze drogi Dusza decyduje osobiście, zatem ta część egzaminu jest bardzo indywidualna. Są też takie elementy egzaminu, które są jakby ekstra punktacją do oceny końcowej. Na przykład na ile Duszy udało się przypomnieć wcieleniu o jego prawdziwej naturze. Jest dodatkowa punktacja z komunikacji, z umiejętności prowadzenia wcielenia, pytanie dotyczące połączenia człowieka z Bogiem, ewentualnej realizacji zadań i celów wedle boskiego przeznaczenia Duszy. Te wytyczne są niczym innym jak pracą Duszy na rzecz wzrastania danego świata, a przez to Wszechświata.

Najważniejszym celem Duszy jest najpierw doświadczanie, czyli osobisty rozwój, ale zaraz potem praca na rzecz budowania Wszechistnienia, która w szerokiej perspektywie jest pracą dla Boga. Służy rozbudowywaniu boskiego Stworzenia, efektem czego Wszechświaty wzrastają.

Podstawowe pytanie egzaminu brzmi: na ile udało się Duszy zrealizować cele, które sobie obrała w drodze doświadczenia w danym cyklu nauki. Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki. Im wyższa nota z ziemskiej szkoły, tym ciekawsze światy do doświadczania się otwierają. 

Po egzaminie.

Jeśli Dusza zostanie dopuszczona do egzaminów, które są oficjalnym zakończeniem procesu nauki, dostaje uprawnienia do opuszczenia ziemskiej szkoły. Jeśli proces wypinania się z systemu ziemskiego matriksa nie został do tego czasu ukończony, następuje dalsze wychodzenie. Jest to potrzebne by po śmierci wraz ze zintegrowaną świadomością, Dusza mogła swobodnie przepłynąć przez siatkę Matriksa i wyruszyć w dalsze doświadczenie.

Aby ona mogła przeprowadzić wszystkie te skomplikowane procesy potrzebna jest współpraca Duszy i wcielenia. Dusza poddaje programy, ponieważ widzi je w energiach (wszelkie obciążenia są zapisami energetycznymi w niej/ w nas). Procesu integracji dokonuje człowiek. Chodzi tutaj o przepuszczenie, uwolnienie blokad przez świadomość, bramę ciała i źródłową przestrzeń serca (moc kreacji serca). Kryształ serca - boska iskra w nas, posiada zdolności uzdrawiana, sprowadzania energii do poziomu boskiego wzorca. Dusza mówi: każde zło, każdy cień, który przejdzie przez bramę czystego, ludzkiego serca odrodzi się i powróci do Boga. Przy czym przestrzeń serca jest zagadnieniem podstawowym tej edycji doświadczania Dusz. W przyszłym cyklu doświadczania może to być (i będzie) coś innego.

Cele i zadania Duszy.

Człowiek nie umiera, Dusza nie odchodzi w momencie zdania egzaminów. Spokojnie dożywa zaplanowanego czasu Tutaj i rozwija się dalej, do osobistego stanu światła, by żyć tu w pełni, pracować, a potem udać się w dalsze doświadczenie do nowych światów. Pozostały czas życia Dusza może prowadzić na dwa sposoby: bądź świadomego istnienia tu w osobistym świetle, bądź pracy (pomocy) na rzecz innych Dusz. Dotyczy to zarówno procesów wychodzenia ze szkoły doświadczeń, jak i budowania lepszego świata. To jest ze sobą nierozerwalnie połączone.

Ponieważ aktualnie mamy szczególny czas wzniesienia Duszy Ziemi i ludzkości (doświadczających Dusz) na nowy poziom, Dusze podejmują się pracy na rzecz planety. Czas wzniesienia dla Ziemi jest doskonałą okazją dla Dusz do kwantowego skoku w swojej własnej ewolucji. Bardzo wiele Dusz wybiera ten czas na wcielenie się tutaj, żeby skorzystać z kosmicznej fali wzniesienia. Ona jest jak wielki fraktal boskiej energii, która nieustannie obiega Wszechświaty, powodując ich rozwój. Aktualnie fala przebiega przez naszą część kosmosu.

Bardzo często zadaje mi się pytania o imię, cele i zadania Duszy. Tylko w pojedynczych przypadkach mogę odpowiedzieć, jeśli wolą Duszy jest przekazanie mi tej informacji. Najczęściej chcą mówić o tym Dusze Lightworkerzy, dla których istotne jest aby wcielenie wiedziało jaki jest cel jego życia na Ziemi. Większość Dusz nie chce mówić o swoich boskich darach, talentach, zadaniach. Osobista wiedza na ten temat ma być zdobyta w procesie waszej wspólnej drogi. To, na ile skutecznie uda się Duszy uświadomić wcielenie w sprawach boskiego przeznaczenia Duszy, zjednoczenia z Bogiem, z Istnieniem jest jednym z elementów jej egzaminu.

Każda Dusza ma swoją historię. Żyj tak, żeby chciała ci ją opowiedzieć. Drogą jest wasza przyjaźń i współpraca, która się zaczyna w przestrzeni serca.

Wszystkiego najlepszego we wspólnej podróży.

Ps. Aktualnie źródło opiekujące sie ziemską szkołą ściąga do siebie Dusze chcące pracować dla wzniesienia ludzkości. Ten proces masowo rozpoczął się we wrześniu 2018 i będzie trwał najbliższe lata. Potem powrócą indywidualne przejścia będące wynikiem osobistej ewolucji Duszy. 

Dusze, które się integrują, rozświetlają, są w dobrym kontakcie z wcieleniem i podążając razem tworzą rzeczywistość z poziomu Duszy mają szanse na współpracę z tym źródłem (70 i 90 tys. stara drabina ewlucyjna, źródła 110-130 tys. nowa drabina ewolucyjna). Im wyżej wibracyjne źrodło, do którego jest podłączona Dusza, tym lepsze możliwości ewolucyjne i przejawianie się Duszy w materii. Wiele Dusz będzie chciało wykorzystać tę szansę w drodze osobistego rozwoju.

To nasze Dusze zbudują nowy świat. A my jako ich przejawienia w materii, pozwólmy im na to.

Wyjdź swojej Duszy naprzeciw.

Poczytaj także:

Droga Duszy: kiedy można odejść, czyli o procesie wychodzenia Dusz z kręgu ziemskich doswiadczeń.

Droga Duszy, Dusza w ziemskiej szkole: stan światła Duszy i przejście do piątego wymiaru Ziemi.

Zintegrowana świadomość Duszy.

Dusza i śmierć. O świadomym przechodzeniu do innych wymiarów.

Droga Duszy: przebudzenie Mocy, czyli dary i talenty Duszy.