Menu
Pytanie: czy wewnętrzna cisza jest ochroną?

Odpowiedź na pytanie brzmi: tak. Wewnętrzna cisza jest stanem człowieka świadomego, a to jest doskonała podstawa do tego żeby bezpiecznie poruszać się w rzeczywistości materialnej i duchowej tego świata. Uświadom sobie: twoim naturalnym stanem (stanem Duszy) jest cisza serca i radość istnienia. Jeśli jej nie czujesz należy rozważyć przyczynę. 

Cisza serca, jest przestrzenią, która wytwarza się w nas na drodze osobistej pracy nad sobą. Wewnętrzna cisza jest stanem człowieka świadomego. Takiego człowieka, który zna siebie samego, który pracuje nad integracją wewnętrznych uwarunkowań. Praca nad nimi prowadzi w kierunku osobistej wolności.

Człowiek który przebywa w stanie wewnętrznej ciszy jest uważny i zdystansowany. Potrafi rozpoznać co pochodzi od niego, a co jest ingerencją zewnętrzną. Nie żyjemy w próżni. Jesteśmy otoczeni zewsząd energiami i wchodzimy z nimi w interakcję.

Stan wewnętrznej ciszy przypomina medytację w ruchu. Człowiek w ciszy serca nie biega od zdarzeń do zdarzeń, próbując sobie polepszyć, ale stoi w swojej wewnętrznej osi i z tego poziomu wybiera z przestrzeni w sposób świadomy to, czego mu potrzeba do pełni istnienia.

Można ten stan porównać do cyklonu: kiedy na zewnątrz szaleją potężne żywioły, w jego centrum panuje idealna cisza i bezruch. Człowiek nieświadomy znajduje się na poziomie żywiołów. Szarpie się ze sobą i z życiem. Człowiek świadomy przebywa w oku cyklonu. Z bezpiecznej przestrzeni uważnie obserwuje rzeczywistość i w sposób świadomy bierze z niej to, czego mu potrzeba.

Wewnętrzną ciszę odbieram w sobie jako przestrzeń bezpieczną. Przestrzeń, w której mogę spotkać się z kosmiczną sobą. Spotkać się z Wszechświatem, z Bogiem, z Duszą. Mogę doświadczyć mistycznej więzi, którą jesteśmy zjednoczeni. Wewnętrzna cisza jest przestrzenią nienaruszalną. Trzynastym, źródłowym wymiarem mnie/ Duszy. Naszym panelem nawigacji i mostkiem kapitańskim, z którego świadomie mogę zarządzać sobą. To centrum mnie samej. Energetyczna osobista kraina, przestrzeń, w której w sposób niezakłócony mogę doświadczać stanu Boskiej Pełni. Mogę doświadczać swojej Duszy, Boga, Wszechświata. Z tego miejsca widać też jasno, że wszyscy bawimy się w istnienie.

Stan wewnętrznej ciszy, to jest stan Duszy w postaci źródłowej. Ten sam stan przejawia się na poziomie świadomości.

Z poziomu wewnętrznej ciszy z dystansem możesz przyglądać się swojej drodze doświadczenia. Cisza pozwala myśleć świadomie i czuć niezależnie. Pozwala widzieć więcej. Z poziomu uważności i dystansu, w zjednoczeniu ze sobą, możesz się kontaktować ze sobą i ze światem zewnętrznym. A wtedy nie ma na Ciebie mocnych. Dlaczego? Ponieważ wszystko co Ciebie spotka potraktujesz jako potencjał do rozwoju. 

Jesteś Istotą Kosmiczną, Dzieckiem Wszechświata, które wie, że światło i cień są tym samym obliczem jednego Boga - Siły Nieskończonej Kreacji. 
Nic nie może zawierać się poza nim.

Jesteś Istotą Energetyczną przebywającą chwilowo w materii. Walutą tego świata nie są pieniądze, ale energia właśnie. Watro być tego świadomym. Przebywanie w wewnętrznej ciszy pozwala Tobie świadomie zarządzać swoją energią i energią, która przychodzi do Ciebie z przestrzeni. 

Życie płynie gładko kiedy masz dostęp do siebie. Dzieje się to właśnie z poziomu wewnętrznej ciszy.

Jeśli chcesz nieograniczonego przepływu Istnienia zjednocz się ze SOBĄ. Od tego wszystko się zaczyna.

Świadomości i ciszy serca.

Poczytaj także:

Wewnętrzna cisza. Twoje osobiste wzniesienie.

Radość świadomego Istnienia.

Pierwszy Krąg - Dom Boga.