Menu
Anielskie Oprogramowanie – co to takiego?

Ta cywilizacja zmierza ku zakończeniu swojego istnienia. Część ludzkości ma szanse wznieść się i dać początek nowemu Człowiekowi Wyższych Wymiarów. Jednak i w tej grupie nie każdy dojdzie do końca procesu. Jedni zatrzymają się na pewnym etapie, inni opadną. Podniesione wibracje Ziemi są dane tej grupie ludzi do pomocy przy transformacji. Pozostali ludzie odczuwają jedynie dyskomfort spowodowany wzburzeniem nieprzepracowanych emocji, które mają w sobie, a których, świadomie lub nieświadomie nie oczyszczają.

Oprogramowanie anielskie to termin ukuty przez pana Aleksandra Deyev. To nic innego jak wsparcie energetyczne dla Dusz, które kończą ziemską szkołę i wychodzą z gry (systemu) do swojej boskości (Ziemia świat oddzielenia) dokonując transformacji w sobie i w człowieku. Aby Dusza mogła je dostać, musi wykonać wstępne oczyszczenie i pracę transformacyjną (około 30%). Oprogramowanie anielskie dotyczy około 30 % Dusz tego świata - Dusz absolwentów ziemskiej szkoły (odrobione lekcje, zakończona ziemska droga). Według mnie oprogramowanie anielskie i procesy globalnej ewolucji to nie do końca to samo, choć są ze sobą powiązane.

Anielskie oprogramowane jest to określona drogą z Duszą, którą proponuje Ci Wszechświat/Bóg, a która ma Ciebie doprowadzić do Nowej Ziemi. Anielskie oprogramowanie dostaje człowiek o pewnych cechach: taki, który jest połączony z Duszą i ma dobre podstawy do stworzenia Nowej Cywilizacji. Generalnie człowieka takiego można określić jednym słowem: to MIŁOŚĆ we wszelkich aspektach. To pokojowe nastawienie do ludzi i świata, miłość i szacunek do przyrody, radość, spontaniczność i wiele cech, które będą podstawą do funkcjonowania w Nowym Świecie. Tam będziemy istotami światła. Nasze ciała będą przeźroczyste, tak żebyśmy mogli asymilować światło, które będzie naszym pożywieniem. Będziemy mieli jedno centrum – przestrzeń serca. Wszelka dualność zniknie.

Anielskie oprogramowanie to droga, której końcowym efektem jest osiągnięcie Świadomości Chrystusowej i trwałe zanurzenie w Bogu. Jest to stan Duszy, Ciał(a) i Umysłu, w którym stajesz się Istotą Światła. Istotą Boską. A wtedy, powitaj siebie jako członka Nowej Ziemi.

Anielskie Oprogramowanie, to droga długa i niełatwa, ale piękna. Trzeba wznieść się ponad dualizm tego świata i ponad wszystko to, co przeszkadza w rozwoju. Kiedy się rozświetlasz widzi Cię nie tylko dobre. Są siły, którym zależy byśmy się nie rozwijali. Wznoszenie to proces, w wyniku którego następuje przebudowanie ciał fizycznego i astralnych do postaci kanału światła, z którego narodzi się ciało światła. Człowiek któremu uda się przejść przez te wszystkie etapy osiąga pełne zespolenie z Wszechświatem i wszystkim tym, co w nim zawarte. Przez własną Duszę łączy się ze źródłem, z którego Ona pochodzi i z Bogiem. Staje się wolny i niczym nieograniczony. Jest gotowy do przejścia w następne wymiary.

Za  Aleksandrem Deyev. Oprogramowanie Anielskie przebiega w pięciu etapach. Każdy trwa około roku, do półtora

  • Etap pierwszy: przebudowa ciała fizycznego
  • Etap drugi: rozbudowa ciał astralnych
  • Etap trzeci: zespolenie wszystkich ciał w kanał światła
  • Etap czwarty: narodziny ciała światła
  • Etap piąty: umiejętność łączenia się z ciałem światła i pracy z nim.

Intensywność procesu jest bardzo indywidualna. U jednych przechodzi on prawie niezauważalnie, innych ścina z nóg.