Nazywamy Boga Miłością, ale to tak ogólnie. Boska Miłość, jak białe światło, zawiera w sobie spektrum innych barw i nimi opalizuje.

Odcienie boskości.

Boska Miłość to radość, śmiech, harmonia, spokój, obfitość, wrażliwość, współczucie, wdzięczność, równowaga, wolność, wiara, niezłomność, siła ducha, braterstwo, waleczność, zjednoczenie, wspólnota, zrozumienie, wyrozumiałość, akceptacja, wiara, zdrowie, łaskawość, czystość, oświecenie, miłosierdzie, boska wola, kreacja, pokój, cisza i wiele, wiele, wiele innych.

Istoty boskie integrując w sobie światło i cień jaśnieją bielą. Zawierają w sobie wszystkie kolory/aspekty Ducha. Na pewnym poziomie "dobro i zło" stają się jednością.

Różnorodność tworzy najpiękniejsze obrazy.

Który odcień Bożej Miłości określa Ciebie?

Pozwólmy przejawiać się Boskości w Nas.