Matryca naszego Wszechświata jest Boską Strukturą, która powstaje w oparciu o kreację z dwóch poziomów: Boskiej Świadomości czyli Kreacji Boskiego Umysłu i Kreacji Boskiego Serca, czyli Pola Miłości.

Boska Matryca Wszechświata: Kreacja Świadomości, Kreacja Serca.

Pewnego dnia Dusza powiedziała: mam dla ciebie niespodziankę i zabrała mnie w podróż do Boskiej Matrycy tego Wszechświata.

Boska Świadomość jest polem, czymś w rodzaju Życiodajnej Przestrzeni, z której wyłaniają się i w której biegną Złote Helisy Życia mające strukturę DNA. One tworzą złotą siatkę. Złoty jest kolorem Bożej Miłości, wibruje z Polem Serca.

Jako że jesteśmy zbudowani na obraz i podobieństwo boże, istota ludzka, jak Wszystko, Co Istnieje oparta jest na Boskim Wzorze obowiązującym w naszym Wszechświecie. Inne Wszechświaty zbudowane są na innych wzorcach. Wyobraźmy sobie, że nasz Wszechświat jest kosmicznym ciałem. Inne Wszechświaty mają inną budowę ciała.

Reguły Wszechświata dał nam Bóg. Reguły doświadczania w nim Dusze ustaliły sobie same w oparciu o Prawa Boże. Jako istoty ludzkie, w swojej konstrukcji jesteśmy odbiciem Wszechświata, a więc Woli i Miłości Bożej.

Wszystko Co Istnieje stworzone jest zgodnie z Prawami i Konstruktem Boskim, które są wzorcowe i niepodważalne. Wszystko Co Jest zawiera się w Bogu. Nawet te istnienia, których wolą jest bycie w oddaleniu od światła istnieją w Nim, ponieważ nic nie może żyć poza obrębem Boga. Wszystko zawiera się w Nim, a światło czy ciemność są jednym z Jego oblicz.

Jak na górze tak na dole. Wszystko co TU istnieje jest oparte na boskich zasadach. Złote helisy Życia, które są podstawą Wszystkiego, biegną w energiach spajając Wszystko Co Jest.

Boski Wzór jest jakby podpisem energetycznym, odciskiem boskiego palca w strukturze Wszystkiego Co Istnieje w obrębie danego Wszechświata. Człowiek jako istota zawierająca się w tej wersji Wszechświata, jest w swojej konstrukcji odbiciem tej struktury i na płaszczyźnie ciała i na płaszczyźnie energii.

Mamy w sobie dwa centra zarządzania: serce, którego energia odpowiada pierwiastkowi żeńskiemu czyli Bożej Miłości i świadomość, która ma energię męską i jest odpowiednikiem Boskiej Świadomości. Podobnie Bóg, który oprócz innych przymiotów jest jednocześnie męską Świadomością i żeńską Miłością. Źródłowa, żeńska energia serca/ miłości rodzi życie. Energia Świadomości Bożej stwarza przestrzeń, stelaż, w który wbudowane jest istnienie.

Świadomość Boska jest przestrzenią, bazą wypełnioną żeńską energią miłości, energią serca rodzącą życie. Jej odpowiednikiem tu są kobiety. Mężczyźni reprezentują świadomość. I szersza perspektywa: na poziomie kosmicznym Ziemia reprezentuje żeńskość, Słońce, jako portal jest męskie. Przesyła do tej części Wszechświata energie męskie, energie kosmicznej, więc boskiej świadomości.

Boska Matryca jest konstrukcją naszego Wszechświata. To życiodajna nicość, która jest pustką i pełnią jednocześnie. Jest Świadomością Bożą wypełnioną przez  żeńskie ciało, czyli życie. W energiach są to złote helisy DNA powstające i biegnące w życiodajnej przestrzeni Świadomości Bożej. Złoty jest kolorem wibrującym częstotliwościami źródłowej miłości.

Czym jest wtedy światło i ceń z perspektywy obecności złotych, życiodajnych helis?

Złote helisy mają w sobie między innymi znamię obfitości, dlatego jedną z podstaw Wszechświata jest boska obfitość. W przestrzeniach światła helisy biegną gęsto, w strefach cienia są rozrzedzone, czasem bardzo. Efektem tego jest niedobór obfitości i życiodajnej energii. Aby rekompensować, lub zapewnić sobie życiowe energie trzeba pobierać je z zewnątrz od innych, dusz, istnień, przestrzeni. Na tym opiera się zabawa w świało i cień.

Mamy w sobie dwa centra energetyczne: męską świadomość i żeńską świadomość serca.

Identyfikujemy się z naszym ziemskim umysłem, jednak prawdziwe prowadzenie to przestrzeń serca i podporządkowana mu świadomość. Obie te płaszczyzny powinny ze sobą współpracować.

Serce jest osobnym wszechświatem w nas. „Układ sercowo-naczyniowy jest oddzielną, wysoko zorganizowaną strukturą naszego ciała. Posiada własny mózg (mózg serca), własne serce (serce serca) i ma własne falowo-hemodynamiczne połączenia, dzięki którym zarządza trajektorią ruchu informacyjno-energetycznych pakietów erytrocytów do naczyń krwionośnych. Materializuje i rozdziela wszystkie formy czasu w organizmie i służy systemom wyprzedzenia świadomości.”

Istnienie jest wielopoziomowe. Czas i przestrzeń są nakładką na boskie wieczne TU i TERAZ. Siatka doświadczania, w jakiej bytujemy wymusza określone słownictwo, aby to, co do przekazania było dla nas zrozumiałe. Dlatego Bóg ma znamiona osoby, a wszystko co wielowymiarowe wyrażane jest z poziomu linearności i przyczynowości. Próbujemy w słowa ubrać to, co możliwe jest do pojęcia tylko z perspektywy czucia lub świadomości.

Miejcie też świadomość, że ten obraz jest moją perspektywą i moim doświadczeniem. Ty możesz mieć inny obraz i on jest równie prawdziwy.

Jedność w odrębności i odrębność w jedności. To jedno boskich praw Wszechświata.

 

 

Cytat o układzie sercowo-naczyniowym ze strony www.terapiawisceralna.pl, artykuł: Przestrzeń serca jako podstawa superświadomości.