Menu
W 3D nie jest źle

Dusza często mawia: zauważ i doceń doskonałość sytuacji, w której jesteś. Perspektywa akceptacji, radości, docenienia siebie i rzeczywstości daje wielką wolność i radość doświadczania.

Zwykliśmy nazywać świat trzeciej gęstości niedoskonałym, wrogim, trudnym w doświadczaniu. Utarło się powiedzenie, że jesteśmy tu za karę. Ograniczeni światem materii, nieświadomi, pozbawieni własnych mocy męczymy się żyjąc Tu.

Odradzając się w rzeczywistości materialnej Dusza decyduje się na spore ograniczenia swoich możliwości. Często nie udaje się jej zachować akceptacji dla faktu doświadczania Tu, szczególnie, gdy życie, które przeżywa jest dla niej pasmem trudnych czy traumatycznych doznań; gdy jest to życie bez więzi łączącej człowieka i Duszę. Więź tę tracimy stopniowo stając się dorosłymi, kiedy prowadzenie serca przekształca się w prowadzenie umysłu. O ile dawniej człowiek połączony był ze sobą, ze swoim sercem, z Duszą, z Bogiem, o tyle w obecnych czasach stopień rozbicia, oddzielenia od siebie sięgnął chyba zenitu.

Żyjemy w czasach masowych ucieczek Dusz od człowieka, zatem od ciała i świadomości, którą Dusza przyjęła dla doświadczania. Wynika z tego szereg nieszczęść. Między innymi to, że w sposób maksymalny gubimy się na drodze swojego życia. Dawno zapomnieliśmy co w życiu ma na prawdę znaczenie. Pierwotnie Ziemia była miejscem, które powstało dla doświadczania przez Dusze w materii. Pierwszy człowiek połączony w prostej linii z Ziemią, z Duszą, a przez nią z Bogiem w pełni cieszył się szczęśliwym byciem. Dziś, ponieważ to połączenie w większości ludzkość utraciła, świat jawi się nam jako miejsce udręczenia.

Jest na to sposób.

Masz możliwość odnaleźć na powrót radość istnienia. Radość z faktu bycia Tu. Trzeba odzyskać ŚWIADOMOŚĆ. Nie uczynisz tego inaczej jak przez połączenie z własną Duszą, która dprowadzi cię do zjednoczenia z Tym, który jest Przyczyną Wszystkiego, czyli z Bogiem/ z Życiem. Odnajdziesz radość i sens istnienia. Docenisz piękno bycia i życia. Na powrót połączysz się z wielowymiarowym aspektem swojej istoty. Odnajdziesz w sobie radość istnienia, zachwyt pięknem Ziemi. Docenisz materię. Docenisz swoje ciało. Ono wcale nie jest niedoskonałe. Choruje, ponieważ zapomnieliśmy, że wszystko zaczyna się na poziomie energii, na poziomie Duszy. Zapomnieliśmy, że postępowanie wbrew Duszy i wbrew sobie, pędzej czy później skończy się nieszczęściem. Zrozumiesz i będziesz wdzięczny swojemu ciału za możliwość życia i doświadczania. Będąc świadomym zrozmiesz jedną z wielu prostych prawd Wszechświata: WSZYSTKO CI SŁUŻY.

Dusza mówi: rozwiniesz się integrując w sobie Wszystko Co Jest, a nie wypierając to z siebie. Dotyczy to szczególnie nas samych i wszystkich aspektów, z których jesteśmy skonstruowani, więc umysłu, ego, emocji, ciała fizycznego i innych.

W połączeniu z Duszą rozkwitniesz, a kiedy Ty będziesz pięknie żyć, będzie wzrastać także Twoja Dusza. Rozwój, czy odkrywanie siebie to nie tylko droga Duszy, to także droga Twojej Świadomości. A wszystko to i tak zawiera się w Duszy.

Mówi się, że Dusza ma Ciebie, jednak także Ty masz Duszę. Dusza mawia: jesteś dla mnie bardzo ważna. Kiedy ty wzrastasz wzrastam i ja, więc wzrastamy RAZEM.

Kiedy spotykam świadome, zintegrowane wewnętrznie osoby wszystkie one mówią o pięknie istnienia i radości życia na Ziemi. Wszyscy odczuwamy życie jako nieustającą przygodę. Trzeba zadawać sobie sprawę z tego, że istnienie w połączeniu z Duszą to PIĘKNE, SPEŁNIONE ŻYCIE. Każda Dusza pragnie doświadczać i wzrastać w pokoju i radości, zatem pierwsze co zrobi, kiedy nawiąże więź z człowiekiem to POUKŁADA JEGO ŻYCIE. Zasada jest prosta: szczęśliwy człowiek - szczęśliwa Dusza i odwrotnie. Warunek: muszisz na to pozwolić. Musisz dać Duszy zielone światło na prowadzenie. Musisz odpuścić kontrolę.

Zatem: odnajdź w sobie radość bycia Tu, radość bycia człowiekiem. Zauważ związek doskonały pomiędzy połączeniem materii i energii. Dojrzyj piękno świata, otwórz się na obfitość przestrzeni. Dokonasz tego integrując Wszystko Co Jest, a nie wypierając z siebie to, co dla Ciebie niełatwe. Tylko tak możesz doświadczyć pełni poznania i poznawania.

Odnajdź drogę do siebie. Odnajdź drogę do Duszy, drogę do Boga. Poddaj się prowadzeniu serca. A umysł? Cóż. Może pora na wakacje?

Wszystkiego szczęśliwego.

Dusza mówi: ciesz się swoim ciałem. Masz takie ostatni raz.

Poczytaj także:

Radość świadomego Istnienia.

W pułapce własnych emocji.

W niewoli umysłu i emocji.

Jak zaakceptować zniszczenia i krzywdy, jakie widzę wokół siebie?