Menu
Oczyszczanie Duszy i Ciała - Fioletowy Płomień.

Fioletowy płomień to jedna z potężniejszych oczyszczających i transformujących boskich wibracji.

Jego energię budują trzy promienie:
- Żółty Promień Mądrości - wygasza wszystkie programy umysłu i przygotowuje świadomość na przyjęcie Mocy.
- Niebieski Promień Mocy – promień ochronny, zapala Światło Ducha, uruchamia ogień bezwarunkowej transformacji.
- Różowy Promień Miłości - otwiera serce i rozświetla Duszę, daje przestrzeń na przyjęcie Mądrości, aby ona nie zawisła w pustce, a Moc nie stała się szaleństwem.

Harmonijne rozwinięcie w sobie tych trzech promieni pozwala aby Fioletowy Płomień zapłonął jasnym i stabilnym światłem, dając trwałą ochronę i możliwość pracy z tą wibracją.

Fioletowy płomień służy do transformacji teraźniejszości i zmiany przeznaczenia na to, które jest zgodne z Planem Bożym. W wibracji tej możesz szukać oczyszczenia, wsparcia, zmian, transformacji siebie, Duszy i otaczającej cię rzeczywistości. Człowiek otoczony Fioletowym Płomieniem ma moc zmieniania wymiarów. Osoba pracująca z tą energia powinna być świadoma swojego JAM JEST. Taka świadomość daje kontrolę absolutną nad ciałem.

Zebrałam z internetu kilka ciekawszych formuł dotyczących przywołania i pracy z energią Fioletowego Płomienia. Wszystkie formuły wypowiadamy głośno i w pełni świadomie.

Wezwanie 1:

JAM JEST tym, który wzywa fioletowy ogień,
By spalił i przemienił wszelkie pragnienie,
Płonąc wciąż w imię wolności
Aż JAM JEST jednym z fioletowym płomieniem.
Wzywam Fioletowy Płomień,
Pal, Fioletowy Płomieniu, pal.
Przemień ciemności w światło.
Ja wołam do Najwyższego Źródła.
Moja natura teraz
zarządza w moim fizycznym świecie.
Pal, Fioletowy Płomieniu, pal.

Wezwanie 2:

Jam Jest Fioletowym Płomieniem
we mnie w akcji teraz.
Jam Jest Fioletowym Płomieniem,
który we mnie płonie.
Jam Jest Kosmiczną Mocą,
działającą w każdej potrzebie.
Jam Jest Światłem Boga,
świecącą w każdej godzinie.
Jam Jest Fioletowym Płomieniem,
błyszczącym jak słońce.
Jam Jest Boga sekretną Mocą
uwalniającą każdego.
(9x wieczorem przed snem)

OCZYSZCZANIE

Ogniu Fioletu (otocz nas) 3x
Ogniu Fioletu (trzymaj nas) 3x
Ogniu Fioletu (uwolnij nas) 3x
Jam Jest (3x) kolumna Ognia Fioletu
Jam Jest (3x) Boga miłością tu
Jam Jest (3x) perfekcja bez skazy i cienia
Jam Jest (3x) płomień miłości w powietrzu strumieniach
Pilnuj nas (3x)
Przepal nas (3x)
Przepełnij nas (3x)
I w pełni przyjmuję (niech się tak stanie) (3x) tu oto i teraz.
Moce potężne na wieki trwałe, wszechmocne czynne,
rosnące w zasięg świat ogarniając, aż wszyscy osiągną
światło wolności i wniebowstąpienia.
Umiłowana/y Jam Jest (3x)
Jam Jest bytem Fioletu Płomienia
Jam Jest czystością Boskiego Marzenia (3x lub 33x)

Oczyszczanie miejsca, ludzi, sytuacji:
(Wymienić nazwę miejsca/osoby sytuacji) Jest Bytem Fioletu Płomienia
(Nazwa miejsca/osoby/sytuacji) jest czystością Boskiego Marzenia (3x lub 33x)

UZDRAWIANIE

Mocą światła i miłości w moim sercu proszę,
by Fioletowy Płomień został skierowany
w następującą sytuację.
(określ warunki, które chcesz uzdrowić)
JAM JEST Fioletowym Płomieniem działającym we mnie teraz,
JAM JEST Fioletowym Płomieniem, światłu jedynie się kłaniam.
JAM JEST Fioletowym Płomieniem w potężnej kosmicznej mocy.
JAM JEST Światłem Bożym świecącym w każdej godzinie.
JAM JEST Fioletowym Płomieniem jaśniejącym jak słońce.
JAM JEST Świętą Bożą mocą uwalniającą każdego.
JAM JEST Perfekcją Boga
w ciele, umyśle i duszy.
JAM JEST Boskim kierownictwem niosącym
mi zdrowie i pełnię po uszy.
Atomy, komórki, elektrony wewnątrz mego ciała,
Niech doskonałość Nieba
spłynie bosko cała.
Jestem wdzięczny(a), Boże
za przesłanie światła w moją istotę.
Proszę by działanie Fioletowego Płomienia
poszerzyło się i przyniosło uzdrowienie
i pocieszenie wszystkim potrzebującym.
Proszę chroń mnie i wszystkich, którzy służą światłu.
Niech moje modlitwy i afirmacje zostaną spełnione
zgodnie z Twą Świętą Wolą.

Energie Fioletowego Płomienia doskonale nadają się do oczyszczania i uwalniania Duszy, rodu, osób, sytuacji, miejsc.
Po skończonej pracy dziękujemy.

Poczytaj także: Samodzielne oczyszczanie i uwalnianie duszy.