Menu
Cztery archetypy kobiecości.
Shawn Heinrisch/ Barcroft Media

Jestem Tą, która rodzi. Jestem tą, która kocha. Jestem Tą, która czuje radość. Jestem tą, która niesie mądrość. Jestem Tą, która wpada w gniew. Jestem Tą, która walczy. Jestem Tą, która wie. Jestem.

Cokolwiek robisz Kobieto stwarzasz życie. Dokądkolwiek także zaprowadzą cię ścieżki Twoich doświadczeń jesteś zjednoczona z Matką Ziemią.

Wszyscy jesteśmy dziećmi Ziemi.

Obecny czas jest bardzo wyjątkowy. Najbardziej stłamszony spośród czterech archetypów kobiecości (wzorców zachowań) właśnie się przebudził. Uciszana przez tysiące lat doświadczeń kobieca moc wylała się, domagając się głosu i wysłuchania. Ziemia przemawia, przodkowie przemawiają. Prastara wiedza Ziemi jest przekazywana gotowym. Oni poniosą ją w świat i odkryją ponownie dla ludzkości. To jest wiedza przechowywana przez legendarne kryształowe czaszki. Trzynaście czaszek, trzynaście matek klanowych, trzynaście źródłowych aspektów Ziemi, trzynaście przestrzeni Duszy planety. Trzynastym aspektem jest sam człowiek.

Wszyscy mamy wiedzę Ziemi zapisaną w krysztale serca, który jest połączony z zapisami drogi Wszechświatów i drogi Ziemi. Każda Dusza ma ten zapis w sobie, ponieważ Wszystko Co Istnieje jest ze sobą zjednoczone. Żeby dotrzeć do tej wiedzy, potrzeba wykonać wewnętrzną drogę oczyszczenia. Nie ma innego sposobu aby w pełni odkryć siebie, prawdę o istnieniu i połączenie ze Wszystkim. Bramą jesteś Ty sam.

Cykliczny czas przejścia.

Coroczny czas zimowego zejścia do podziemi doświadczeniowych (cykl Ziemi) jest ważny. Łączy nas z polem doświadczeń tego świata. Łączy nas z własną podświadomością, z podświadomością Ziemi. To tu mamy okazję poprzez zaglądanie w najgłębsze rejony siebie, przypomnieć sobie, KIM jesteśmy. Przypomnieć sobie o kole życia i o tym, że jesteśmy ze sobą, z życiem, z Ziemią zjednoczeni. To jest też czas głębokich podróży w towarzystwie przodków, ich mądrości i doświadczenia. Podróży po osobistych krainach podziemia, które są  połączone z polem Ziemi. Nie bójmy się siebie.

W swojej osobistej podróży spotkałam się z różnymi obliczami kobiecości, także w wymiarze globalnym. Na powrót przypomniałam sobie archetypy dziewicy, matki, dzikuski (wojowniczki) i wiedźmy (szamanki). Oczyszczałyśmy doświadczenia rodowe i pole krwi, które w szamaństwie jest symbolem świętego płynu życia. Powracałam do źródeł. Budziłam moc kobiecej energii. To są bardzo mocne i niełatwe procesy. Przejścia są zawsze stanami przełamywania własnych granic. Dobrze, że odbywa się to pod prowadzeniem i w zjednoczeniu z Duszą, z Ziemią. Scalenie i obudzenie tych pierwiastków w sobie to potężna siła.

Odrodziła się pamięć szamanki. Otworzyło się pole połączenia ze świętą wiedzą Ziemi. Potrzeba jest na powrót przywrócić ją do naszego życia.

Dlaczego obecny czas przejścia jest tak istotny? Ponieważ starożytna wiedza i świadoma kobiecość są wielką energią, której nie może zabraknąć w świecie Nowego Czasu. Kobiety są na Ziemi przejawem czystej (źródłowej) kreacji, rozwoju i życia. Kiedy w tym świecie odrodzi się prastara wiedza, ludzkość przejdzie w nowy wymiar. Strażnikami tej wiedzy są pierwotne i rdzenne ludy, świat przyrody i kobiety właśnie. Dążymy do stanu gdy ta wiedza będzie dostępna wszystkim, według indywidualnej perspektywy i drogi. Panowie: podejmijcie wysiłek obudzenia i uzdrowienia pierwiastka kobiecego w sobie, a uzyskacie dostęp do tego pola. Ziemia jest energią żeńską. Aby się z nią zjednoczyć potrzeba uruchomić w sobie to pole.

Otwierając świadomą kobiecość, otwieram połączenie z Ziemią na zupełnie nowym poziomie. Od Duszy jesteśmy dziećmi Gwiazd, od Ciała jesteśmy Dziećmi Ziemi. Doskonałe zjednoczenie materii i ducha, budzi ogromny, uśpiony w nieświadomości potencjał. Świętość cielesności zjednoczonej z uświadomioną duchowością otwiera całkiem nowe rejony.

Cztery archetypy i pierwotny/ szamański krąg kobiet.

Podczas spotkania z archetypem wiedzącej, pojawił się rodowy krąg szamanek, który w szerszym kontekście okazał się być manifestacją dwunastu pierwotnych źródłowych aspektów Ziemi. Jedna z nich, ta która przybyła pierwsza odzwoniła mnie kośćmi, okadziła dymem i dała na rzemyku wisiorek zrobiony z kości i pióra. Zostałam przyjęta do kręgu. Szamanki powiedziały: obudź/ uwolnij/ otwórz nas.

Spotkanie z archetypem matki było niezwykłym osobistym doświadczeniem. Od niej dostałam amulet węzła celtyckiego symbol przepływu, cykliczności, zjednoczenia, połączenia wszystkiego ze wszystkim. Spotkanie z archetypem matki było powrotem z długiej podróży do domu.

Od dziewicy otrzymałam wianek i światło serca. Powiedziała: bądź sobą.

Od dzikiej, wojowniczej kobiety, która była najbardziej zaniedbana (wychowanie w konwencji grzecznej dziewczynki) dostałam pióro i kawałek wyprawionej wilczej skóry. Ona na przemian pokazywała mi się jako jaskiniowa dzikuska i piękna dumna wojowniczka z oszczepem w ręku.

Spotykając się z archetypami kobiecymi w sobie dopełniamy się i uzdrawiamy przestrzenie naszego doświadczenia.

Sól Ziemi.

Jesteś solą tego świata Ukochana Kobieto. Jesteś stworzona do tego by czuć/ doświadczać radości i piękna życia. Jesteś stworzona do tego, by odczuwać przyjemność w każdym aspekcie. Stworzona do tego, by tymi wartościami obdarzać świat. Odkryj swoją moc. Odkryj pierwotną siłę. Odkryj swoje piękno i czystość. Odkryj swój święty gniew. To wszystko jest Twoje.

Przyjemność jest ciepła, miękka, relaksująca. Przyjemność jest stanem, który nasze Dusze uwielbiają i którego świat bardzo potrzebuje.

Radość jest światłem. Jest transformująca. Radość jest ekscytacją i wzrostem. Temu światu bardzo jej potrzeba.

Życie jest nieskończoną powielającą się obfitością. Przepływem, którego temu światu bardzo potrzeba.

Jesteś Tą, której świat potrzebuje. A Ty Mężczyzno, zjednocz siebie i stań się podporą, bezpieczną przystanią, na której bogini oprze i rozwinie swoje przestrzenie.

Jesteśmy dopełniającą się jednością. 

Wdzięczność.

Nie jest możliwe aby ludzkość się odrodziła jeśli nie uszanujemy i nie zadbamy o potrzeby Ziemi, kobiet i dzieci; nie uwolnimy i nie uzdrowimy pierwiastka żeńskiego w sobie i w polu planety. Jeśli nie otworzymy serc i nie oczyścimy pola zbiorowych doświadczeń.

Energia niewypowiedzianych przez tysiąclecia słów, nieuwolnionych emocji musi znaleźć ujście, ponieważ jest jak lawa buzująca pod skorupą sztucznych konwenansów i ustalonch społeczenie ról. Energie gniewu, żalu, płaczu, wściekłości, wykluczenia, walki muszą ujść, by zostały przetransformowane i by zrobiły miejsce na nowe jakości. Pierwiastek żeński w nas, my sami, Ziemia oczyszczamy się. To będzie działo się w różnych rejonach świata. Indie były pierwsze.

Czy wybrałaś czynne działanie, czy zanurzenie w spokoju i ciszy własnego serca, podążaj za intuicją Kobieto, ponieważ przez ciebie przejawia się mądrość Ziemi. Mężczyzno kochany - bądź i wspieraj, ponieważ twoja obecność jest bardzo ważna. Twoja miłość dodaje nam skrzydeł i sił.

Czas na nowe. Czas na działanie w jedności. 

 

My tak na prawdę wiemy, co mamy robić, bo nasze Dusze wiedzą. Chodzi o to, by dać nam przestrzeń na działania. Budujemy.

Rozświetlone ludzkie serca stworzą na Ziemi mandalę światła, która kiedy się przesili, rozbłyśnie i uzdrowi przestrzeń.