Menu
 Za sobą.

W istocie rzeczy możesz pójść wyłącznie za samym sobą.

Kim jesteś?

Dowiesz się tego jedynie wtedy, gdy przejdziesz siebie samego.

Kim jesteś?

K i m   j e s t e ś ?

Odpowiedź na to pytanie jest w tobie. Tylko. Nikt nie przejdzie za ciebie drogi, ponieważ ona jest TWOJA. Możemy się jedynie wspierać, dzielić doświadczeniem.

Inni mogą cię w drodze życia utwierdzić lub sprawić, że z niej zejdziesz. Ale i to jest nauką, doświadczeniem. Odbijamy, przeglądamy się w sobie.

Kim jestem?

Jak zweryfikujesz siebie jeśli nie upadniesz?

Trudne szlifuje w ziemskim świecie.

Kim jestem?

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie potrzebowałam bezgranicznie zaufać sobie. Jedynie sobie.

Ponad trzy lata mi zajęło, bo to jedna z najtrudniejszych umiejętności w tym świecie.

Kim jesteś?

Potrzebujesz zaufać sobie.

Bo komu innemu możesz? Kto inny zna kierunek i odpowiedzi dla twojej drogi, jak tylko Dusza twoja i ty sam?

Kim jesteś?

Najtrudniej jest przekroczyć granice własnego umysłu i emocji. One są jednak tylko częścią twojej nieskończonej Istoty, kórej Centrum jest Światło Boga.

Kim jesteś?

Dowiesz się tego z serca.

Czuję, więc jestem.

Wszechświaty w Nas.

Ps. W dwóch wersjach siebie funkcjonujesz w tym świecie na poziomie podstawowym: fizycznej (wymiar materii 3D) i energetycznej (wymiar energii 4D). Tam przebywa twoja Dusza.To tak jakby zdawać sobie sprawę z dwóch postaci siebie: materialnej i duchowej. Kiedy stajemy się tego świadomi i jesteśmy gotowi przyjąć tę prawdę, otwieramy drzwi do drogi z Duszą.

Celem jest między innymi rozpoznanie siebie jako istoty ludzkiej i zjednoczenie z doświadczeniowego oddzielenia tych dwóch wersji siebie: ciała i energii, ducha i materii. Masz się stać Mistrzem swojego człowieczeństwa. Kiedy to się stanie wyruszysz w drogę wśród gwiazd.

Poczytaj także: 

Wewnętrzny  Mistrz - Boska Pełnia w Tobie.

Mistrzowska/ Boska wersja Ciebie.

Święta Unia Duszy.