W tej części Rozmów Poza Czasem i Przestrzenią rozmawiam z Aleksanderem Deyev o ziemskim matriksie, jego wersjach, cyklach i procesie wychodzenia Duszy z iluzji matriksa.

Ziemia - Szkoła Dusz. Ziemski matriks.
Z wcześniejszych naszych rozmów wynika, że kluczem do nieśmiertelności jest połączenie z Duszą. To jedyny sposób by świadomość ludzka, a w niej pamięć cywilizacji przerwały?

Tak. Połączenie z Duszą odbywa się na bardzo prostych rzeczach. Trzeba sobie zdać sprawę z jednej ważnej kwestii. Kiedy powstaje matriks, powstają w nim także określone iluzje, które pozwalają nam tu żyć i funkcjonować. Moja Dusza nazywa je pakietem iluzji podstawowych. Jest sto czterdzieści określonych iluzji. Dziewięćdziesiąt iluzji dla trzeciej gęstości, w tej żyjemy my od narodzin do śmierci i pięćdziesiąt iluzji dla czwartej gęstości, w których przebywamy pomiędzy żywotami.

Chodzi o astral?

Tak. Pomiędzy żywotami egzystujemy w rożnych warstwach astralu. Po śmierci nie wychodzimy z matriksa. Przebywamy jedynie w innej gęstości. Niektóre iluzje są piękne, inne brzydkie. To do jakiej iluzji trafiamy po śmierci zależy od jakości naszego życia.

Dusze, które trafiają do szkoły ziemskiego doświadczania, poprzez świadomość wcielenia uwiązują się w iluzje matriksa. Oprogramowanie anielskie to proces pozwalający na powolne wychodzenie samoświadomości wcielenia z iluzji matriksa. W tym czasie szukamy kontaktu z Duszą. Skupiamy się na duchowości. Im dłuższy kontakt z Duszą, tym mniej iluzji, w których tkwimy. Dusza nie widzi iluzji matriksa. Z trudem rozumie, to w czym tkwi nasza świadomość. Iluzje są strukturami, które pozwalają nam egzystować w świecie. Są to na przykład rodzina, edukacja, państwowość, finanse i tak dalej. Kiedy zaczynamy mieć kontakt z Duszą ona powoli nas z tych iluzji wyprowadza. Życie z Duszą, to życie poza systemem. Dusza ogranicza przywiązanie do tego świata z dziewięćdziesięciu iluzji 3D do siedmiu, dziecięciu, co sprawia, że życie tutaj w ogóle nas nie rusza. Trudno nam jest zrozumieć za czym ludzie gonią, jakie mają cele i priorytety. Dystans pomiędzy nami a ludźmi wzrasta bardzo.

Proces wychodzenia z systemu powoduje poczucie ogromnej samotności. Przestajemy przeżywać wspólnie razem z innymi iluzje matriksa, za to zbliżamy się do Duszy. Czym mniej iluzji, tym większa bliskość. W końcu stajemy się z Duszą jednością. Kiedy wchodzisz na drogę Duszy ten proces jest stanem naturalnym. Dzieje się tak dlatego, abyś razem z Duszą mógł opuścić matriks. Kiedy iluzji, które cię tu trzymają jest około dziesięć, wtedy proces jest łatwy. Dzieje się to po śmierci ciała. Wychodzenie z iluzji jest naturalną częścią opuszczania matriksa. Jeśli nie uda się Duszy zrobić tego w tym żywocie, ma na to jeszcze kolejne dwa życia.

Wychodzenie wcielenia z iluzji jest wychodzeniem Duszy ze szkoły?

Tak, Dusza opuszcza szkołę. Poza szkołami iluzji nie ma. One powstają na potrzeby działania szkół. W każdym semestrze pakiet iluzji rożni się nieco od poprzedniego. Pakiety iluzji w każdym roku szkolnym podlegają żywiołom. Za każdym razem jest to inny żywioł. Poprzedni rok szkolny powiązany był z żywiołem wody, obecny związany jest z żywiołem ognia. Kolejny rok będzie związany z żywiołem powietrza.

Oparcie iluzji matriksa na danym żywiole ma wpływ na kierunek rozwoju cywilizacji?

Tak. Każdy żywioł określonego roku szkolnego kieruje z innej pozycji rozwojem cywilizacji, predyspozycjami ludzkości, sposobem zachowania itp. Następna cywilizacja będzie bardzo mocno powiązana z komunikacją i procesami latania.

A żywioł ognia, który kształtuje obecną cywilizację? Stąd wszystkie te wojny?

Między innymi. Ogień powiązany jest z mocno z emocjami, uczuciami, przeżyciami wewnętrznymi, twórczością. Nasza cywilizacja jest bardzo mocno oparta na emocjach, uczuciach. Wojny, to także jakaś forma przejawiania uczuć bardzo skrajnych.

Mamy pięć żywiołów: ziemia, woda, ogień, powietrze, przestrzeń. Ziemski matriks zaczął się od żywiołu wody. Kiedy zapytałem Duszę dlaczego od żywiołu wody ona opowiedziała mi bardzo ciekawą rzecz: na początku matriks był zbudowany i uruchomiony na innej planecie, na Marsie. Było to dawno temu. Stworzono tam pierwszą, potężną cywilizację, która była powiązana z żywiołem ziemi. Druga cywilizacja w drugim semestrze pierwszego roku zniszczyła siebie i planetę. Po tym zdarzeniu matriks został przekształcony i przeniesiony.

Pod jakim względem? Gdzie przeniesiony?

Pierwotnie forma wygaszania cywilizacji była bardzo łagodna, spokojna, przyjemna, rozciągnięta w czasie. Właśnie w czasie wygaszania cywilizacji doszło do destrukcji, dlatego obecnie wygaszanie cywilizacji przebiega stosunkowo szybko, dynamicznie, w formie ostrej, rygorystycznej. Następują katastrofy, zmniejszenie ilości ludzi, cofanie się ludzkości w rozwoju. Proces następuje szybko, po to by nie powtórzyła się sytuacja z Marsa, żeby cywilizacja nie zniszczyła siebie i Ziemi.

Jest taka możliwość? Możemy zniszczyć Ziemię?

Tak. Tak się stało na Marsie. Matriks pilnuje, by do tego nie doszło. Budowanie szkół jest procesem długim i bardzo skomplikowanym. Proces wygaszania naszej cywilizacji właśnie się rozpoczyna. Mamy jeszcze około trzydzieści lat spokojnego życia, potem tempo gwałtownie przyspieszy.

Zatem Dusze mają około trzydziestu lat komfortowego zdawania egzaminów?

Tak. Czym więcej czasu upłynie, tym będzie trudniej. Perspektywa ta dodatkowo zachęca do tego, żeby Dusze zajęły się zdawaniem egzaminów. Po prawdzie mogą to robić w kolejnych żywotach, jednak będzie to już dużo trudniejsze, a nawet bardzo trudne. W tej chwili mamy luksusowe warunki do kończenia procesu edukacyjnego i przechodzenia egzaminów.

Czy życie na Marsie ma możliwość odrodzić się?

Nie. Planeta jest całkowicie zniszczona, dlatego matriks został poprawiony i przeniesiony na Ziemię. Nanoszenie poprawek i dostosowanie matriksa do warunków ziemskich trwało bardzo długo. Został przebudowany tak, by sytuacja z Marsa nie powtórzyła się, żeby cywilizacja nie mogła zniszczyć planety. Aby matriks mógł się zalogować na danej planecie musi zaistnieć biosystem, który jest podstawą dla wzrostu cywilizacji. Na Marsie biosystemu nie ma.

Trzeba zdawać sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy: kiedy matriks przejdzie cykl pięciu żywiołów, pakuje się i zostaje przeniesiony na inną planetę. Proces zaczyna się od nowa, w innym miejscu. Dzieje się tak dlatego, że po pięciu cyklach, czyli pięciu latach szkolnych planeta jest mocno wyeksploatowana i potrzebuje spokoju.

Ziemia jest na którym etapie cyklu matriksa?

Pierwszy rok szkolny powiązany był z elementem drugiego żywiołu czyli wody, ten związany jest z ogniem, następny będzie z powietrzem. Pierwszy żywioł, żywioł ziemi wykorzystany był na Marsie. Czyli przed Ziemią jeszcze dwa cykle matrkisa. Żywioł powietrza i przestrzeni. Ziemski matriks, tak jak innych pięć szkół w naszej galaktyce prowadzi źródło o wibracjach siedemdziesiąt tysięcy. Świat kreowany przez matriks zależny od wymagań, które powstają w czasie tworzenia różnych cywilizacyj we wszechświecie.

 

Z Aleksanderm Deyev rozmawiała Sylwia Sadowska

 

Polecam także: 

Rozmowy Poza Czasem i Przestrzenią: Ziemia - Szkoła Dusz. Pamięć cywilizacji.

Szkoła Dusz: oprogramowanie anielskie i nowy świat – rozmowa z Aleksandrem Deyev. Część I,  część II i część III

Więcej informacji w książce Aleksandra Deyev Cywilizacja Dusz.