Jeśli informacje zawarte w artykule z Tobą współgrają i poszerzą Twoją świadomość, to cieszę się bardzo. Jeśli nie, odrzuć je lub potraktuj jako ciekawostkę. Niewielu ludzi wie cokolwiek o procesie wychodzenia Duszy z doświadczania ziemskiego. Jest to ważny proces, który dotyczy w tej chwili wielu Dusz na Ziemi. Zapraszam do przeczytania rozmowy ze znawcą tematu i terapeutą Dusz Aleksandrem Deyev.

Oprogramowanie anielskie i Nowy Świat

Żyjemy w czasach przemian. Świat, który znamy dobiega końca. Razem z nim nasza cywilizacja. Szereg Dusz kończy doświadczenie i naukę w tej rzeczywistości. Jednak, żeby tego dokonać Dusza musi spełnić określone warunki, m.in. rozpakować oprogramowanie anielskie i zdać egzamin z nabytych umiejętności...

Panie Aleksandrze: co to jest oprogramowanie anielskie, czemu ono służy, jak się przejawia i kogo dotyczy? Spotykam na swojej drodze wiele Dusz, u których rozpoznaję ten proces. Sama także mu podlegam. Chciałabym dowiedzieć więcej na ten temat.

Szczerze mówiąc nie wiem jak oprogramowanie przejawia się u ludzi. Jest to bardzo indywidualny proces. U każdego odbywa się inaczej. Oprogramowanie jest procesem określonych zmian w Duszy i w człowieku. U jednych przebiega niezauważalnie, u innych powoduje szereg uciążliwości. Ja mogę jedynie sprawdzić, czy ono się rozpakowuje i na jakim jest etapie, natomiast nie powiem nikomu jak będzie przebiegać. Za to chciałbym opowiedzieć o powodach, dla których powstaje oprogramowanie, czemu ono służy, do czego jest potrzebne.

Oprogramowanie anielskie składa się z pięciu części. Żeby dostać i uruchomić pierwszą część, (nazywam ją wprowadzającą albo startową) wibracja Duszy musi osiągnąć określony poziom. Przypuśćmy, że jest to poziom dwadzieścia tysięcy. Jest to mój sposób mierzenia wibracji Dusz. Każda następna część programu potrzebuje coraz wyższych wibracji, przypuśćmy, że o kolejnych dwadzieścia tysięcy. Żeby dojść do końcowego, piątego etapu rozpakowania oprogramowania Dusza potrzebuje wibrację sto tysięcy (5x20 tys./przyp. red.). Kiedy sprawdzam człowieka, mogę sprawdzić jedynie wibrację jego Duszy. Jeśli ona wzrasta, wiem, że oprogramowanie rozpakowuje się.

Czyli rozpakowanie oprogramowania nie jest kwestią czasu, a wibracji Duszy?

Tak. Jednak trzeba być świadomym, że rozpakowywanie oprogramowania może się rozciągać w czasie. Jeśli człowiek ma problemy życiowe, wibracje Duszy spadają i proces zatrzymuje się. Jeśli uporządkujemy swoje życie, powrócimy do równowagi, Dusza podnosi wibracje i proces trwa dalej. Czyli w praktyce, coś co trwa pięć lat (średnio każdy etap trwa około roku) może się przeciągnąć do piętnastu. Jeśli mamy dobre, szczęśliwe życie, oprogramowanie rozpakuje się w sposób nieprzerwany, w czasie właśnie około pięciu lat. Dusza ma trzy żywoty na rozpakowanie programu anielskiego.

Żeby wytłumaczyć czym jest oprogramowanie i dlaczego ono istnieje trzeba zacząć od początku. Pierwsze, najważniejsze: oprogramowanie dostaje Dusza, nie człowiek. To ona jest procesorem, który może je odczytać i uruchomić. My jesteśmy obudową dla tego komputera. Po drugie: żeby zrozumieć czym jest oprogramowanie, trzeba zrozumieć dwie sprawy: czym jest świat, w którym żyjemy i powód, dla którego on powstał. Z kolei żeby to zrozumieć, trzeba pojąć czym jest źródło. Żeby zrozumieć źródło, trzeba ogarnąć podstawę wszystkiego, czyli Boga. Oprogramowanie jest powiązane z Bogiem i od Niego pochodzi.

Opowiem o rzeczach, o których nigdy nie mówiłem - o bardzo ważnych kwestiach, które są trudne dla ludzi do zrozumienia.

Wiele osób przychodzących do mnie mówi: po co mi Dusza, ja rozmawiam bezpośrednio z Bogiem. Tym czasem prawda jest taka, że nie jest możliwe połączenie z Bogiem jeśli pomijamy Duszę. Wszystko, co wiem, wiem od swojej Duszy. Ona mówi: głównym celem Dusz jest odbieranie i przekazywanie energii Boga i jest to proces bardzo skomplikowany.

Źródło, Dusza, człowiek i energia Boga.

W naszym wszechświecie istnieje wiele źródeł, każde z nich odbiera część energii Boga. Jest ona potężna, dlatego została podzielona na mniejsze części. Każde źródło odbiera mały kawałek energii boskiej. Od najcięższych (źródła niskowibracyjne) do najbardziej subtelnych (źródła wysokowibracyjne). Źródła zawierają w sobie setki miliardów Dusz. Liczba Dusz zawierających się w danym źródle zależna jest od jego wibracji.

W każdym źródle istnieje coś takiego jak rdzeń, kosmiczny kamerton, który odbiera i przekazuje wibracje Boga. Jest to skomplikowany proces, gdzie zaangażowana jest ogromna liczba Dusz. Źródło również przechodzi procesy ewolucji ku wyższym wibracjom. Ma to bezpośredni związek z doświadczeniem Dusz, które są do niego podłączone.

Siła energii/informacji którą przekazuje Bóg jest tak potężna, że jedna Dusza nie byłaby w stanie jej przyjąć. Spłonęłaby. Dlatego przepuszczanie jest rozłożone na setki miliardów Dusz. Bóg przekazuje energie źródłu, ono Duszy, a ta przekazuje ją pojedynczemu człowiekowi, pojedynczej świadomości. Zatem: nie da się połączyć z Bogiem bez pośrednictwa Duszy. Im wyżej wibracyjna Dusza, tym większą ilość informacji/energii boskiej dostaje człowiek. Dzieje się tak dlatego, że Dusza dostaje informacje od swojego źródła i od wszystkich źródeł o niższej wibracji. To wzrasta wykładniczo. Perspektywa się poszerza.

Bezosobowość Duszy.

Każda Dusza, która przepuszcza energie Boga pracuje dla Niego. Dusza jest bezosobowa, w momencie gdy stanowi rdzeń danego źródła. Jest jego integralną częścią i przez źródło służy Bogu. Bezosobowość Duszy wiąże się ze zrzuceniem z siebie wszystkich doświadczeń, a więc osobowości, którą doświadczenia w niej tworzą. Dusza zapomina wszystko. Czyni tak dlatego, że musi być nieskazitelnie czysta, aby móc przepuszczać energie boskie.

Dusze powracają do rdzenia cyklicznie. Przebywają w nim kilka miliardów lat służąc Bogu. Znajdują się wtedy w stanie boskiej czystości, ekstazy. Kiedy Dusza wychodzi z rdzenia źródła jest na powrót czysta, wolna od wszelkich doświadczeń, jest bezosobowa. Jednak żeby istnieć we Wszechświecie musi stworzyć sobie osobowość. Dlatego rozpoczyna wędrówkę w celu zbierania doświadczeń, które ją budują. Tu dochodzimy do momentu tworzenia światów i wędrówki/doświadczania Dusz.

Światy – szkoła Dusz.

Dusze tworzą osobowość, poprzez zbieranie doświadczeń, które nabywają w odpowiednich szkołach. Tymi szkołami są poszczególne światy stworzone sztucznie, konkretnie pod potrzeby nauki Dusz. Ziemia jest także taką szkołą. Dusze się tutaj uczą, zdobywają doświadczenie, tworzą swoją osobowość, kończą klasy, zdają egzaminy i odchodzą.

Rok szkolny trwa średnio 22 do 25 tysięcy lat. Każda Dusza musi skończyć sześć podstawowych klas w światach podobnych do naszego. Potem ma możliwość ukończenia dodatkowych trzech klas. To jest coś jakby wykształcenie średnie i wykształcenie wyższe. Wykształcenie wyższe nie jest obowiązkowe. Każdy etap edukacyjny, każdy rok szkolny kończy się egzaminem; sprawdzeniem czego nauczyła się Dusza i jak potrafi zebraną wiedzę wykorzystać. O wyborze szkoły podstawowej, czyli klas/światów, w których Dusze się uczą, a co za tym idzie o kierunku doświadczeń decyduje źródło, z którego pochodzi dana Dusza. Źródło jest jakby rodzicem, który posyła dziecko do szkoły. Dopiero na etapie 7, 8 i 9 klasy, czyli szkoły wyższej Dusza sama decyduje o wyborze światów, czasie i kierunku doświadczania/nauki. Jest wówczas niezależna od źródła. Może podróżować po wszechświecie, zbierać doświadczenia, wykonywać zadania wedle misji, którą sobie obrała. To się dzieje według tego jak Dusza czuje i jak kształtują ją doświadczenia. Trwa to miliardy lat. W tym czasie może przechodzić do innych źródeł, może się wcielać w wysoko rozwiniętych światach/cywilizacjach. Są takie światy, które wymagają przynajmniej średniego lub wyższego wykształcenia Duszy. To są zupełnie nowe informacje. Dają nam inne zrozumienie na temat tego, czym jest Dusza.

Sumując. Ziemia jest jednym ze światów, w którym uczą się Dusze, bo rozmawiamy cały czas o Duszach, nie o ludziach. Kiedy Dusza stwarza świadomość/osobowość, procesy uczenia się muszą z tym współpracować. Dusze, które przechodzą procesy w światach/ klasach pierwszej do czwartej, są Duszami prostymi, niezbyt subtelnymi. One nie rozróżniają niuansów istnienia. Traktują wszystko w kategoriach przysłowiowej bieli lub czerni. Dopiero na etapie piątej, a przede wszystkim szóstej klasy Dusze wchodzą na wyższy poziom. W szóstej klasie Dusze mocno interesują się kontaktem z wcieleniami. Jest to uzasadnione, ponieważ zbliża się czas egzaminów.

Egzaminy Duszy i oprogramowanie anielskie.

Tak więc Dusze osób, które pani spotyka na swojej drodze są w ogromnej większości w końcowym etapie edukacji podstawowej, czyli w szóstej klasie. W tym czasie one bardzo interesują się nami, ponieważ współpraca z wcieleniem jest jednym z elementów egzaminu końcowego tego etapu. Egzamin daje Duszy możliwość ukończenia wykształcenia podstawowego. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Każdy rok szkolny w którymś momencie się kończy. Oprogramowanie anielskie jest jakby dzwonkiem, informacją dla Duszy, że zbliża się koniec roku szkolnego. Dusze, które są gotowe przejść do następnej klasy, muszą zdać egzamin. Zatem, każdy rok szkolny kończy się sprawdzianem. Dusza przystępuje do niego na podstawie oprogramowania anielskiego, które otrzymuje i które musi rozpakować. Jest ono adekwatne do etapu edukacyjnego. Oprogramowania klasy pierwszej różnią się od oprogramowań klasy piątej czy szóstej. Szczerze mówiąc egzaminy nie są takie poważne. Są po to, by Dusza widziała, że odrobiła szkolne materiały. Kierunków, jakby przedmiotów, w zakresie których uczy się Dusza jest około siedmiu.

Ostatni dzwonek, czyli pomoc Źródła i Dusz.

Niektóre z Dusz przez nas chcą rozmawiać z innymi Duszami.

Dusze bardzo przypominają nas – ludzi. Niektóre są zaspane, niektóre leniwe, inne zmęczone lub obojętne. Dusze sobie na wzajem pomagają: „zbudź się, weź za naukę, zbliża się koniec roku. Zostaniesz w tej samej klasie” - upominają się. I faktycznie bardzo dużo Dusz zostaje. Trzeba wiedzieć jeszcze jedną rzecz: komisja egzaminująca dokładnie planuje ile Dusz może podejść do egzaminu, ukończyć szkołę i przejść dalej. Na Ziemi około 30 procent Dusz zda egzaminy. Jest to górny poziom. Zatem może ich być także mniej. Czasami jest tak, że gotowych Dusz, które pomyślnie przejdą proces jest 5-10 procent. Kiedy zbliża się czas egzaminu, kampanię przypominającą rozpoczyna także źródło, z którego Dusze pochodzą. Dzieje się to po to, by one mogły oprzytomnieć, zbudzić się, uświadomić sobie wagę czasu, nadrobić zaległości i pójść dalej. Egzaminom i wychodzeniu ze świata, w którym Dusza doświadcza/uczy się służy właśnie oprogramowanie anielskie. Żeby Dusza mogła podejść do egzaminu musi mieć wypełnione wszystkie swoje zobowiązania. Musi także nawiązać współpracę w wcieleniem, bo sporą część egzaminu zdaje się razem. Dusze pomagają sobie wzajemnie w tym procesie. Pomoc polega na przypominaniu, stwarzaniu bodźców do poważnego potraktowania sprawy.

Dziękuję.

 

Rozmawiała Sylwia Sadowska

 

 

Drugą część rozmowy znajdziesz TUTAJ, trzecią TUTAJ.

Więcej informacji w książce Aleksandra Deyev Cywilizacja Dusz.

Przeczytaj także o anielskim oprogramowaniu według mojej Duszy: Anielskie Oprogramowanie. Co to takiego?