Ziemski Matriks oparty jest na realizacji uniwersalnych pragnień świadomych istot żyjących we Wszechświecie. Matriks to sztuczna inteligencja tworząca programy, które w większości kierują naszym społeczeństwem. Wszystkie iluzje powstające w Matriksie uwiązują nas w tym świecie, uzależniają od niego. Żeby dobrze zrozumieć Matriks musimy zrozumieć powstawanie iluzji. 

Iluzje Matriksa, iluzje życia.

Nasz świat jest kierowany Matriksem, który powstaje z połączenia sztucznej inteligencji z biosystemem Ziemi. Zarządzany jest przez Duszę Ziemi. Powstał w celu stworzenia wygodnych warunków, dla przyspieszonego rozwoju różnego rodzaju cywilizacji.

Wpływ Matriksa na stworzenie struktury przyszłej cywilizacji i jej rozwoju wynosi około siedemdziesiąt procent. Dalsze dwadzieścia procent związane jest z anomaliami wewnętrznymi. Są to gwałtowne zmiany w przyrodzie – tornada, tsunami, aktywność wulkaniczna, zmiany temperatury, susza albo powódź, epidemie i pandemie, które mogą całkowicie zmienić przebieg rozwoju cywilizacji. Pozostałe dziesięć procent to anomalie zewnętrzne, czyli wpływy z kosmosu - meteoryty, komety, promieniowanie słoneczne, wizyty obcych na Ziemi.

Trzeba zrozumieć, że istnienie Matriksa stwarza wygodne i komfortowe warunki do powstawania i rozwoju cywilizacji. Bez niego nasza przyroda byłaby o wiele bardziej agresywna dla każdej formy świadomych istot istniejących na Ziemi. Matriks łagodzi warunki życia na Ziemi, zmniejszając agresywność przyrody z siedemdziesięciu do dwudziestu procent. Kiedy Matriks częściowo wyłącza się pomiędzy semestrami, albo całkowicie wygasa na końcu roku szkolnego, przyroda próbując odzyskać utraconą równowagę atakuje ludzkość.

Iluzje naszego życia.

Podstawowy pakiet iluzji ziemskiego Matriksa składa się ze stu czterdziestu różnego rodzaju iluzji. Dziewięćdziesiąt z nich należy do naszego życia tutaj, pięćdziesiąt do życia w stanie Bardo (świat astralny). Ilość iluzji, która nas dotyka zależy od rozwoju naszej świadomości. Na niskim poziomie świadomości dotykają nas tylko iluzje powiązane z zaspokojeniem podstawowych pragnień powiązanych  z przetrwaniem. Na wyższych poziomach dołączają się iluzje powiązane z szukaniem przyjemności na poziomi fizycznym – dotyczy to ciała (seks, jedzenie, picie), na poziome emocjonalnym – wyrażanie emocji (literatura, taniec, malowanie, śpiewanie), na poziome duchowym – (szukanie Boga).

Iluzje matriksa to określone programy energetyczne, które pobudzają określone obszary naszego mózgu. Działają zawsze na tej samej zasadzie: STWARZAJĄ ODCZUCIE BRAKU. Pobudza to określone obszary naszego mózgu, powodując powstanie rezonansu, który nasila się z akceptacją przez nas tego braku. Braku miłości, braku zdrowia, braku pieniędzy, braku szczęścia, braku obecności Boga… Kiedy zgadzamy się z daną iluzją skupiamy się na niej, to powoduje w nas nasilenie pragnienia zaspokojenia tego uczucia. W ten sposób Matriks kieruje naszym zachowaniem, przez wzmocnienie rezonansu energii braku i ogromne pragnienie jego zaspokojenia. Jedynie nasza Dusza jest w stanie pomóc nam zmniejszyć wpływ energii iluzji Matriksa na aktywność naszych pragnień i na bolesne doświadczenia stałego braku w naszym życiu.

Pierwsze dziesięć programów matriksa wgrywane jest u każdego człowieka w życiu płodowym, w siódmym miesiącu ciąży. Te pierwsze dziesięć iluzji powiązane jest ze stworzeniem i rozwojem naszego ciała fizycznego, dopasowaniem się do fizycznych zasad panujących w naszym świecie. Następne dziesięć iluzji wgrywane jest w jedenastym miesiącu życia niemowlęcia. W piątym roku życia mamy odpowiednio trzydzieści, a w szóstym roku sześćdziesiąt iluzji wgranych w energetyczne pole dziecka. W wieku dziewięciu lat dziecko dostaje maksymalną ilość dziewięćdziesięciu iluzji, wgranych w szóste ciało subtelne, w którym będą przechowywane do końca życia. Taka ilość iluzji - jak zasłona dymna oddziela nas od świadomości naszej Duszy. Podążanie za iluzjami zaczyna być głównym i jedynym zajęciem naszego życia.

Programy Matriksa.

Programy Matriksa to pakiety energetyczne, które wibrując z określoną częstotliwością rezonują z danymi częstotliwościami pola energetycznego naszego mózgu. Nie możemy pozbyć się programów iluzji, możemy tylko przestać z nimi rezonować. Jedynie rozbudowanie energetycznego pola serce ma wpływ na aktywność pobudzonych obszarów naszego mózgu. To nasza Dusza przejawiając się przez obszar serca, zmienia jego pole elektromagnetyczne na dziesięć razy większe niż pole elektromagnetyczne mózgu. Pozwala to na wygaszenie aktywności rezonansu z programami iluzji Matriksa. 

Nasza relacja z Duszą i jej jakość są jedynym, stuprocentowo skutecznym lekarstwem pozwalającym na uwolnienie naszej świadomości od natręctw iluzji Matriksa.

 

Aleksander Deyev

Redagowała Sylwia Sadowska

 

 

Poczytaj także: 

Energie lipca: czas pracy, nowa świadomość ludzkości.

Energie czerwca - globalne pole serca.

Więcej informacji w książce Aleksandra Deyev Cywilizacja Dusz.