Nasz świat jest połączeniem biosystemu Ziemi ze sztuczną inteligencją, którą nazywamy Matriksem. Każdego dnia Martiks stwarza wiele iluzji, w których żyjemy. Nie zastanawiamy się nad przyczynami ich powstania. Podążnie za iluzjami Matriksa jest naszym naturalnym odruchem. Celem Matriksa jest kierowanie ruchem społeczeństw istniejących na Ziemi.

dziewięć warstw matriksa

Głównym i końcowym efektem Matriksa jest wychowanie jednostek posiadająych zdolność przeciwstawiania się dominującym ruchom społecznym. Dorastanie w Matriksie opiera się na niezgadzaniu się z ogólnie przyjętymi normami, zasadami, prawdami, regułami przyjętymi w danym środowisku. Osoba taka szuka indywidualnej niepowtarzalnej drogi rozwoju.

Matriks stwarza rozdzielenie świadomości naszej duszy na dwie części. Większa cześć, jest uwiązana w nieskończonych iluzjach. Tylko wtedy, kiedy odzyskamy połączenie z naszą Duszą w stu procentach możemy nareszcie z nich wyjść. Aby to było możliwe Matriks jest podzielony na dziewięć warstw. Każda warstwa odpowiada innej wibracji naszej świadomości, jest trochę innym światem, z innym przebiegiem wydarzeń, z inną historią naszego życia.

Pierwsze trzy warstwy nazywa się ŻELAZNYM ELEKTORATEM Matriksa. W tych warstwach przebywają osoby ślepo podążające za każdą  iluzją Matriksa. Są to ludzie o bardzo niskich wibracjach świadomości i braku połączenia z Duszą.

W kolejnych trzech warstwach egzystują POSZUKIWACZE DROGI. Są to osoby, które zaczynają mieć wątpliwosci w powielaniu stereotypów i przyjętych norm. One od czasu od czasu odzyskują połączenie z duszą i podążają za jej głosom.

W następnych trzech warstwach funkcjonują IDĄCY PO DRODZE. Ta droga zawsze prowadzi poza granice Matriksa. Osoby te rozumieją na czym polega siła Matriksa. Potrafią omijać jego pułapki i widzą możliwość wychodzenia z iluzji. Wibracje ich świadomości są bardzo wysokie, a związek z Duszą jest największym skarbem ich życia.

Kiedy na jednej z warstw Martiksa zaczyna być obecnych za dużo osób, co jest związane ze zmianą globalnej świadomości, Matriks ulega zaburzeniom. Popełnia błędy w programie, zmienia przebieg wydarzeń z różnych warstw. Nazywa się to EFEKTEM MANDELI.

Od pięćdziesięciu lat Matriks pracuje z maksymalnym obciążeniem. Szczyt zdolności obliczeniowych osiągnie za pięć, sześć lat. Problem mógłby powstać w czasie awarii i zawieszenia systemu Matriksa. Wówczas cała ludzkość doświadczyłaby efektu  DNIA ŚWISTAKA. Jest to powtarzający się stale i bez końca ten sam dzień. Nie ma możliwości wyjścia z takiej pętli czasowej.

 

Z Aleksanderm Deyev rozmawiała Sylwia Sadowska

 

 

Poczytaj także:

Rozmowy Poza Czasem i Przestrzenią: Ziemia - Szkoła Dusz. Ziemski matriks.

Więcej informacji w książce Aleksandra Deyev Cywilizacja Dusz.