Menu
matryca nowego świata już tu jest

Za nami kilka tygodni głębokiego nurkowania energetycznego i pracy na najgłębszych poziomach doświadczeniowych ludzkości i planety.

Z dniem równonocy jesiennej weszliśmy w etap gruntownego (ale jeszcze nie całkowitego) oczyszczania przestrzeni będącego przygotowaniem do przejścia na nową matrycę energetyczną trzeciego i czwartego wymiaru Ziemi. Ostatnie trzy miesiące były czasem ogromnego ścisku energetycznego, w procesie którego przechodziliśmy przez bramy czasu i przestrzeni do nowej rzeczywistości. Proces osiągnął kulminację w dniach 20-22.12.2020 z osią przejścia 21.12.2020 w czas zimowego przesilenia, który jest jednym z dwóch (obok letniego) bardzo silnych punktów mocy w cyklicznym czasie życia Ziemi. (Poczytasz o tym tutaj.)

20.12 spotkaliśmy się w Morzu Aniołów by wykonać proces logowania podstawy energetycznej pod matrycę piątego wymiaru w naszej przestrzeni życia, czyli w 3D, gdzie funkcjonujemy fizycznie i w 4D, gdzie mamy swoje odbicie energetyczne. W zasadzie najpierw jesteśmy tam, a potem tu. Najpierw jesteś energetyczny, potem materialny. Najpierw jesteś nieskończoną Duszą, która jest energią, potem zmaterializowaną w ciele istotą ludzką o określonej tożsamości, zanurzoną w ciele, które jest przejściowe w kosmicznej podróży twojej Duszy. Razem jednak tworzycie mistyczną całość: Dusza i jej przejawiona w fizycznym ciele postać.

Świadomość Duszy

Świat ukrył przed nami świadomość i odczuwanie Duszy, gdyż tak zostało zaprojektowanie doświadczenie tu. Ono właśnie się kończy, co potrwa w czasie. Świat ukrył przed nami świadomość Duszy, ukrywając w ten sposób naszą boskość i nieograniczone możliwości stwarzania. To się zmienia. Ukryta świadomość Duszy, to ukryte boskie światło. Dusza przychodzi do ciebie od Boga. Będąc z nią w świadomym i silnym połączeniu, dostajesz w ziemskim świecie zapomnienia dostęp do pełni swoich możliwości i kosmicznego internetu. Docelowo wszyscy (zgodnie z wyborem Duszy) mamy znaleźć się w takim połączeniu z Wszechświatem, w sobie i ze sobą na wzajem. Wówczas Ziemia, stanie się światem kosmicznej, świadomej ludzkiej cywilizacji.

Ostatnie tygodnie przechodziliśmy niełatwy energetycznie czas zawieszenia pomiędzy energiami i przestrzeniami. Ciekawa jestem, kto był świadomy niezwykłości tego etapu drogi? Kto pomimo trudnego stanu ciała i emocji (z reguły, bo nie wszyscy się tak czuli) zdawał sobie sprawę z wagi tych tygodni? Dryfowaliśmy bez kotwicy, jedynie Dom Serca dawał poczucie stałości. Dziś, od kilku dni mamy już nową rzeczywistość. Przyglądam się z uważnością nowym jakościom i ich oznakom w materialnej rzeczywistości naszego życia.

Czas indywidualnej podróży

Teraz podróżujemy już indywidualnie. Co to znaczy: każdy z nas stał się kreatorem własnej drogi życia. To jest jakość piątego wymiaru, jakość wolności w opozycji do zniewolenia i uwarunkowania starego paradygmatu sprzed przejścia. Mamy podane podstawy, dom energetyczny. Teraz potrzeba podjąć osobistą drogę wyjścia, przejścia w sobie do nowych jakości. Trzeba zdjąć z siebie ubranko 3D i w procesach osobistej transformacji/ewolucji założyć nowe. Indywidualna ścieżka wychodzenia ze starej gry, to potężna zmiana, o której piszę na blogu od czterech lat i w której każdy z nas ponosi odpowiedzialność za osobistą kreację. To jak ona wygląda i jak bardzo jesteśmy w stanie być jej świadomi, zależy od naszego miejsca w drodze osobistej ewolucji z Duszą. Jesteście całością i CAŁOŚĆ musi ewoluować.

Od zalogowania matrycy 5D w rzeczywistości doświadczeniowej 3 i 4 wymiaru Ziemi minęło zaledwie kilka dni. Przechodzimy w tej chwili fazę wyciszenia, która jest procesem stabilizującym nowe parametry energetyczne tego świata. Stan ciszy potrwa do 21 stycznia, potem świat ruszy do fazy budowania i dalszych zmian. Wielu z nas poczuje nieodpartą przemożność działania, dzielenia się i tworzenia nowego.

Faza stabilizowania nowej matrycy energetycznej potrwa do letniego przesilenia, kiedy to nastąpi kolejne przesunięcie i zmiany 2020 roku staną się faktem. Ostatecznie wejdziemy w fazę nowego etapu, który jest jednym z wielu podetapów w drodze do nowego świata. Można to porównać do dużych kroków. Kolejny właśnie się dokonuje.

Nowa matryca energetyczna życia

W materii nie może zaistnieć nic, co nie ma podstawy energetycznej, gdyż wszystko co istnieje fizycznie ma swój początek w energiach. Wyłania się z nich. Na spotkaniu 20.12 dokonaliśmy logowania w fizyczności nowego paradygmatu energetycznego, by stworzyć podstawy pod budowanie rzeczywistości ludzkości świadomej. To był piękny, wzruszający i radosny proces powrotu do Domu Matki Ziemi. Osadzony bardzo głęboko w energetyce materii. Bardzo chciałam wszystkim obecnym fizycznie i wirtualnie podziękować za działanie, wsparcie i piękne intencje serc w budowaniu nowego. To był cudowny i bardzo ważny czas, potrzebne działanie. Energia musi przejawić się świadomie przez materię, wtedy wzrasta moc kreacji. (Relacja w osobnym wpisie.)

Matrycę piątego wymiaru, widzę jako membranę energetyczną istniejącą na ten moment w górnych warstwach czwartego wymiaru (wymiar kolektywnych energii 4D, to szeroki wachlarz energetyczny od ciemności, przez stany pośrednie, do światła). Ludzie świadomi sercem i umysłem są jak szpilki przypinające tę membranę do życia, do świata, do wymiaru materii 3D. Ludzie ci są jak portale, przez które przenika  do naszej rzeczywistości piąty wymiar. To się będzie rozrastać. Parametry 5D to m.in. jakości energetyczne szeroko pojętej miłości, drogi serca, świadomości, jedności, wspólnoty, świadomej kreacji, współodpowiedzialności, troski o ludzi, o Ziemię, o świat natury, poczucie jedności, odwaga, spełnione związki i rodzina, przyjazny system, technologia, współodczuwanie, zjednoczenie z Wszechświatem i światem, świadomość Duszy. To wielowymiarowy, scentralizowany w świetle osobistej i uniwersalnej boskości człowiek. Piąty wymiar jest bramą do wyższych parametrów/ stanów istnienia. Nasze działania i wzrost świadomości ludzkości będą tę matrycę ściągać z górnych poziomów energetycznych do życia tu, co jest procesem związnym z przebudzeniem i transformacją ludzkości/ Dusz.

Matrycę mamy już w przestrzeni. Przestrzeń jest otworzona na nowe jakości. Daje nam to szansę na powrót do świadomości, zjednoczenia z życiem, z Bogiem, z Domami Duchowymi i najważniejsze z Duszą, która jest początkiem wszystkiego w nas. To jej decyzja sprawiła, że tu jesteśmy, a ona z jakiegoś powodu wybrała grę zwaną Ziemia. Będzie dalsze przyspieszenie.

Ludzkie portale

Chodzące serca i świadomości, są bramami, przez które Bóg może przenikać do naszej gęstej rzeczywistości. Z czasem ludzkich bram będzie więcej i więcej, aż Ziemia stanie się światem światła. I to będzie ostateczna wolność od doświadczenia ciemności.

Czeka nas czas budowania, uwolnień, pomocy innym, czas osobistych podróży, powrotów do domu Tu. Czas jest zbudować/ przetransformować system, w którym doświadczamy. Czas zmienić schematy energetyczne, by otworzyły się drogi do nowych jakości. W zasadzie przestrzeń jest już otwarta. To, co udało się przetransformować w czasie ostatnich tygodni, stworzyło przestrzeń pod nowe jakości. To nasze działania, działania z dróg powołania naszych Dusz, w których przejawia się Bóg zapełnią nową matrycę jakościami zjednoczonego świata. (O kreacji źródłowej poczytasz tutaj.) System nie ma nas uciskać. System, który przecież budują ludzie ma nam służyć do rozwoju, ma służyć temu światu, byśmy wszyscy żyli tu szczęśliwie. Budowaliśmy w nieświadomości. Czas to zmienić. Afirmacja transformująca stary paradygmat myślowy/ doświadczeniowy: system mnie wspiera. Życie tu jest dla mojego wzrastania i rozwoju. Kreując, skupiamy się na tym, czego CHCEMY (aspekt plusowy energetycznie) a nie na tym czego NIE chcemy.

Dla tych, którzy wykonali procesy transformacji, jest to czas wyraźnego odpuszczenia, rozluźnienia energetycznego. Dla tych którzy stoją w miejscu bo Dusza stoi w miejscu, czas po przejściu może być jeszcze trudniejszy, ponieważ dzieje się w nich konflikt energetycznych jakości. Stare paradygmaty nie mają się na czym oprzeć w nowych jakościach przestrzeni. Wierzę, że każdy jest we właściwym miejscu i że Wszechświat, Dusze, Domy Duchowe, Bóg wszystkich doprowadzą do celu, zgodnego z wyborem ich Duszy. To ona bawi się w doświadczenie. W jakim jest miejscu? Czy moment jest kompatybilny z tym, co się aktualnie dzieje na świecie? Wszyscy jesteśmy w kosmicznej drodze doświadczenia.

Teraz możesz już tylko płynąć

Tsunami zmian jest nieodwracalne. Otwartość na nowe jest tym, co pozwoli łagodnie przejść zmianę struktur. To jest czas inny niż dotychczas. Jesteś w nim świadomie? To co jest, nie ma już podstawy energetycznej, dlatego szybko będzie się kończyć. Czuć to z całą mocą. Zmiany są nieuniknione. Świat toczy się dalej, wszystko na swoim miejscu, płyniemy. Dom Ciszy jest osią w stosunku do zmiennej przepływu energetycznego.

Za nami czas przesilenia. Punkt mocy w cyklu Ziemi, gdy ciemność rodzi światło. Mistyka. Ziemia w swojej mocy, ludzkość w drodze do domu. Świat zaczyna nowy fraktal doświadczenia. Uświadom sobie: kreujesz. Rób tak, by przynosiło ci to realny rozwój. Buduj świadomość Duszy, gdyż ona jest twoją podstawą. Dobry kontakt z nią (przestrzeń serca) to twoja wewnętrzna jedność. Od tego wszystko się zaczyna.

Mamy teraz doskonały czas, żeby zaafirmować swoją wolność i otworzyć Duszy drzwi do siebie.

Wyrażenie woli: na mocy mojej boskości, która jest osią i niezaprzeczalną podstawą mojego Istnienia. Na mocy niepodważalnego, uniwersalnego i nienaruszalnego boskiego prawa, którego jestem dziedzicem, otwieram Duszy drogę do mnie i drogę do rozwoju.

Z poziomu serca i świadomości, z poziomu mojej boskiej kreacji dopuszczam Duszę do siebie z gęstwiny doświadczeniowej. Otwieram jej drzwi do energii wzniesienia. Niech Bóg przejawi we mnie Tu i Teraz i towarzyszy mi w drodze życia.

Nie jesteśmy już w stanie zatrzymać zmian lub ich zawrócić. To nie od nas zależy. Ziemia płynie w strukturach kosmicznych procesów. Jedyne zatem co można zrobić, to RUSZYĆ NAPRZÓD lub odejść. Mamy jeszcze czas. Stojącym w miejscu będzie coraz trudnej, ponieważ to co znamy, w czym byliśmy przez wiele tysięcy lat się kończy. To nieuniknione.

Ewolucja jest prawem Wszechświatów. Płyniesz?

Otwórz się na NOWE.

Czas zacząć przygodę.

Wpis powiązany z artykułem - Zmiany na Ziemi: rodzielenie matryc 3 i 5D.

Seria wpisów o komunikacji z Duszą:

O komunikowaniu się z Duszą. Część I - wprowadzenie.

O komunikowaniu się z Duszą. Część II -  usłyszeć Duszę.

O komunikowaniu się z Duszą. Część III - trudności w porozumieniu.