Jeśli świat natury będziemy postrzegać jako żywy, pełen istot i duchów żywiołów, on do nas przemówi. /Tenzin Wangyal Rinpocze.

13 źródłowych aspektów Ziemi. Pierwszy: jesteśmy jednością, czyli wszystko jest połączone.

Malowidło z Gua Tewet, Indonezja, wiek ok. 40 tys.lat (fot. domena publiczna)

Jesteśmy jednością.

Wszystko co istnieje jest ze sobą zjednoczone. U podstaw życia leży ta sama energia stwarzająca: Bóg. Energetyczne nici Istnienia przybierają rożne barwy, ale podstawą wszystkich są złote helisy boskiej kreacji. One są Nim samym. W ten sposób Bóg przejawia się w najdalszych zakątkach swojego Stworzenia.

Wyobraźmy sobie, że Bóg jest wielką kosmiczną bańką. W tej bańce zawiera się całe jego Stworzenie. Cokolwiek zatem to będzie, jest zanurzone w Nim samym. Każdy najdrobniejszy szczegół, każdy atom, każde świało i każdy cień. Gdziekolwiek zatem byś nie był, On towarzyszy Ci zawsze. Obok Ciebie i w Tobie samym, ponieważ w każdej najmniejszej cząstce Twojego Jestestwa zawiera się On – energia, która jest podstawą wszelkiego Istnienia. Mając tego świadomość staje się oczywistym fakt, że wszyscy jesteśmy jednością, choć każdy nas tworzy swój osobisty Wszechświat. Jesteś kroplą w oceanie i jednocześnie jesteś tym oceanem. Jesteś częścią całości i całością w swojej odrębności.

Energetyczne połączenie

Jesteś z Ziemią, ze światem przyrody połączony energetycznymi więzami. Z Twoich rąk i nóg wychodzą energetyczne nici łączące Cię z przestrzenią. Z Twoich ust i oczu wychodzą energetyczne nici łączące Cię z przestrzenią. Z Twojej głowy wychodzą nici i łączą Cię z przestrzenią. Z Twojego serca wychodzi światło i łączy Cię z życiem. Z Twoich lędźwi wychodzą nici i łączą Cię z życiem. Z Twoich snów wychodzą nici i łączą Cię z istnieniem. Jako świadoma jednostka stwarzasz z trzech poziomów: serca, świadomości i łona. Twoja macica, Ukochana Kobieto jest odbiciem rodzącej energii Ziemi. Jesteś z nią połączona w sposób szczególny. Odkryj swoją moc.

Jako istota tego świata, jak wszystko co tu istnieje, zwierasz w sobie część Duszy Ziemi i ciało z Ciała Ziemi. Z niego powstałeś. Uświadom sobie świętość tego połączenia. Dusza łączy Cię z Bogiem, ciało łączy Cię z Ziemią. Unia doskonała. Tak potężna i tak krucha jednocześnie. Trzeba o nią dbać.

Jesteśmy jednością z Ziemią

Poczuj się połączony z Ziemią. Poczuj się zanurzony w jej dobroczynnych, uzdrawiających energiach. Jesteś dzieckiem Ziemi. Jesteś z Nią nierozerwalnie połączony. Jesteś zjednoczony ze wszystkim co tu istnieje. Zanurzony w nieograniczonym przepływie obfitości. Jesteś.

Odnajdź do tego drogę. Wiedzie ona przez Ciebie samego.

Świat przyrody to przestrzeń piątego wymiaru. Świat przyrody to świątynia, która w sposób naturalny przesycona jest radością istnienia. Ekscytacją czystego Bycia. Bez wartościowania, oceniania, stawiania pytań. Ziemia jest żywą Istotą. Świat przyrody jest czującym i doświadczającym istnienia organizmem. Odzyskaj pamięć tego, że jesteś częścią tego organizmu. Poczuj się zjednoczony. Ty także jesteś światynią. Świętą przestrzenią.

Drogę dostępu uzyskasz przez przestrzeń serca. Ona łączy Cię z innymi przejawami życia we wszystkich wymiarach. Pozwala prozumieć się na poziomie współistnienia i szacunku. Pozwala poznawać prawdy innych istot. W sercu odczujesz stany bezwarunkowego istnienia, które są jednym z boskich aspektów źródłowych tworzących życie.

Życie dzieje się nieustannie, dzieje z nieprzerwaną ekscytacją. Istnienie zachwyca się samym sobą. Faktem, że może BYĆ. Nie ocenia, nie warunkuje, nie wartościuje. Istnienie ciszy się Istnieniem. Świat przyrody jest przesycony radością istnienia. Wydarza się nieustannie. A ponieważ Ziemia jest światem cykliczności Istnienie nieustannie powraca do Ziemi i z kolejnym cyklem rodzi się na nowo. Człowiek jako fizyczna istota zrodzona w tym świecie, z jego energii i materii także podlega tym procesom, m.in. cykliczności. Zjednocz się z polem ziemi, ze światem przyrody, a na powrót staniesz się istotą szczęśliwą. Odnajdziesz w sobie radość istnienia, spokój i akceptację serca i umysłu. W sposób naturalny masz takie możliwości.

Aby to połączenie uzyskać potrzebujesz się DOSTROIĆ. Jest to możliwe z poziomu serca. Jeśli uwierzysz w magię życia ono Ci ją objawi. Świat przyrody jest pełen życia, istot materialnych i niematerialnych, których my nie zauważamy, ponieważ istnieją w piątym wymiarze. Nie zauważamy ich także, ponieważ przestaliśmy wierzyć. Z drogi serca przeszliśmy na racjonalną drogę umysłu, zamykając sobie dostęp do świata przyrody.

Najpierw jesteśmy energią, potem materią. Nasza rzeczywistość jest jedynie skórą tego co jest podstawą istnienia, czyli energii. Otwórz swoje serce, okaż szacunek i akceptację. Okaż, tak jak robią to ludy żyjące blisko Ziemi. One w sposób naturalny współistnieją ze światem przyrody i jego duchami. Współistnieją, mając świadomość, że wszystko jest energią. Stań się elementem przyrody, a ona wpuści Cię do swojego królestwa.

Mamy pięć wielkich królestw Ziemi: królestwo wody, ognia, wiatru/ powietrza, ziemi i przestrzeni. W każdym z nich istnieje niezliczona ilość pomniejszych światów, np. królestwo kamieni/ minerałów (biblioteka planety), a w nim np. świat kryształów, czy bardzo zróżnicowane królestwo roślin.

W początkowym etapie doświadczenia ludzkości na Ziemi, byliśmy ze wszystkim zjednoczeni, byliśmy zjednoczeni z planetą, dokładnie w taki sposób, w jaki zjednoczony jest świat przyrody. Byliśmy zjednoczeni BEZWAUNKOWO i w sposób naturalny. To połączenie utraciliśmy, z powodu zachwiania równowagi, kiedy ludzkość zaczęła w sposób nadmierny eksploatować przestrzeń przyrody. Wydobywać pierwiastki złoto i srebro, drogocenne kamienie, które rozmieszczone w ciele Ziemi stanowią jej wewnętrzne układy: nerwowy, świadomość, limfatyczny itd. To są subtelne i bardzo kruche konstrukcje. Naruszając je, upośledzamy ciało planety. Jak długo ona będzie w stanie radzić sobie w wyrównywaniem ubytków?

Ale i to jest doświadczeniem.

Ekosystemy mórz, lasów, gór, minerałów pełnią w ciele Ziemi określone role. Ludzkość je zaburza. Potrzeba zrównoważyć nasze szkodliwe działanie. Postęp techniczny umożliwia nam to. Trzeba połączyć to co duchowe, z tym co umysłowe. Trzeba połączyć świat energii z działaniami w materii. Trzeba uwierzyć, że to, co niewidzialne jest tak samo prawdziwe jak to, czego można dotknąć. Trzeba uwierzyć swojemu sercu, swoim odczuciom i przekształcić to prowadzenie na działania w materii. Działania zgodne z głosem serca.

Zaufaj sobie.

Potrzebujemy odzyskać miłość do siebie. Potrzebujemy połączyć się z miłością naszej Matki Ziemi. Potrzebujemy uszanować jej ciało i ducha rozumiejąc, że jest Ona żywą Istotą, wspieraną przez energie kosmiczne i Boga. Jest wielką macicą rodzącą i utrzymującą życie. Także nas samych. Nie jesteśmy tu władcami. Jesteśmy częścią ziemskiego koła życia.

Uszanuj innych. Uszanuj bezbronnych. Uszanuj drzewa, kwiaty, wiatr, ptaki, kamień przy drodze. Uszanuj i pokochaj, a one wpuszczą Cię do swojego świata. Uszanuj tę przepiękną Istotę jaką jest planeta Ziemia. Pomyśl o tych, którzy przyjdą tu po Tobie. Pomyśl o sobie, który przybędziesz tu jeszcze nie raz. Do jakiego świata? Uszanuj dom, do którego Cię zaproszono. Dostrój się.

Potrzebujemy Współistnieć z tym światem w miłości i równości.

Potrzebujemy Współistnieć ze sobą w braterstwie. Cokolwiek czynisz drugiemu, czynisz sobie samemu, ponieważ jesteśmy jednością.

Odnajdź siebie, odnajdź swoje połączenie z Istnieniem.

Odnajdź życie, równość i jedność.

Odnajdź szczęście i spełnienie.

Powrócisz do domu.

 

Jeśli poszukujesz źródłowej prawdy o Istnieniu, przyroda jest doskonałą nauczycielką. Ona jest, jak wszytko, odbiciem/ pryzmatem Boskiej Kreacji i obliczem Najukochańszej Mamy Ziemi. Zatroszmy się o Nią. Zatroszczmy się o siebie na wzajem.  

 

Jestem Córką Ziemi.

Jesteś Córką/ Synem Ziemi.

 

 

 

 

 

 

Poczytaj także:

Ziemia jako Istota Duchowa.

Dzieci Ziemi, Dzieci Gwiazd, czyli o źrodłach zasilania istoty ludzkiej.

Matryca naszego Wszechświata: Kreacja Świadomości, Krecja Serca.

Człowiek, jako istota energetyczna nowych czasów.