Menu

Tak długo jak istnieje życie na Ziemi, będzie ono miało (oprócz wymiaru fizycznego) wymiar duchowy. Sama Ziemia jako istota energetyczno-materialna ma swoje oblicze duchowe. Nazywamy je tutaj (w skrócie, bo to przestrzeń wielopoziomowa) wymiarem astralnym.

Perspektywa

Na podstawowym poziomie, jako istoty ludzkie istniejemy w dwóch planach: materialnym (fizycznym) i energetycznym (duchowym). Czyli oprócz wersji fizycznej (plan trzeciego wymiaru 3D) istniejesz jeszcze, czy masz swoje odbicie na planie energetycznym (4D). To w tej przestrzeni zawiera się tzw. duchowość, czyli niefizyczny wymiar istnienia wszelkich form ziemskiego życia, także człowieka. Tak długo jak istnieje ten świat, będzie istnieć jego wymiar niefizyczny (energetyczny, duchowy) gdyż przestrzenie te stanowią ze sobą integralną całość. Niemożliwe jest, by świat astralny przestał istnieć, bo to tak jakbyśmy nagle utracili serce. Natomiast faktem jest, że przestrzeń ta, drogą globalnej ewolucji ludzkości i Matki Ziemi ulega zmianie.

Zatem: funkcjonujemy w ziemskim systemie w dwóch rzeczywistościach. W trzeciej (fizycznie) i czwartej (energetycznie). Tak jest zaplanowana struktura tego świata. Istota ludzka, czyli Dusza i wcielenie razem. Dusza funkcjonuje na poziomie energii, człowiek na poziomie materii. Razem istniejemy w dwóch rzeczywistościach. Stanowimy jedność z Duszą (energią) choć ogromna większość ludzkości nie jest tego świadoma, ponieważ gramy w oddzielenie, doświadczamy za zasłoną. To się zmienia.

Przestrzeń astralna jest jednym z ważnych elementów Struktury Energetycznej Ziemi. Czwarty wymiar planety, to także ta przestrzeń, w której zapisana jest droga Dusz wykonana w trakcie całego ziemskiego doświadczenia poprzednich (archiwa) i tego cyklu ewolucyjnego (obecna). To także ta przestrzeń, którą nazywamy (nie)świadomością zbiorową ludzkości, czy kolektywem energetycznym. Wszystkie twoje myśli i emocje, które są energią, wszystko co wytworzyliśmy zapisane jest właśnie w czwartej gęstości planety. Tam funkcjonuje duchowy/ energetyczny wymiar ciebie jako istoty ludzkiej (także twoja Dusza). Kiedy stajesz się jej świadomy (energetycznej, duchowej części siebie) dotykasz przestrzeni czwartego wymiaru, w tym astrala właśnie. On, karmiony przez ludzkość z poziomu nieświadomości stał się samodzielną krainą i (także) obszarem maniplulacji.

Świat astralny jest częścią Matki Ziemi. Nie może przestać istnieć, za to może zmienić formę

Przestrzeń astralna to wachlarz energetycznych wibracji od biegunów światła, do głębokiego cienia. Dopóki istnieje ludzkość, królestwo roślin i zwierząt, świat lądu i wody, dopóty będzie istniał duchowy aspekt tych form życia. Tę przestrzeń nazywamy astralem. Ziemia i człowiek, jako istoty fizyczno-duchowe, zbudowane są w określony sposób. Transformując się nie porzucamy (nie oddajemy) elementów swojego istnienia, a PRZEBUDOWUJEMY je do kolejnej formy. Obrazowo: to tak jak my, transformując się do nowej postaci, nie odrzucamy ręki czy nogi. One ulegają zmianie (przebudowaniu) do nowego.

Większość ludzkości na tym etapie doświadczania funkcjonuje energetycznie w przestrzeniach minusowych, określona część drogą transformacji i globalnych zmian przechodzi do przestrzeni światła. Przesunięcie proporcji światła i ciemności jest podstawą przebudowy świata astralnego.

Astral nie może się skończyć (przestać istnieć) ponieważ jest częścią ciała energetycznego (duchowego) Planety. Ulega on zmianie między innymi poprzez transformację ludzkości, która swoim istnieniem w znacznym stopniu wpływa na tę przestrzeń (przestrzeń zbiorowego doświadczenia, która jest sumą wszystkich ścieżek istot ludzkich, w których podróżują przez doświadczenie Dusze). Nazywamy ją tutaj zbiorową (nie)świadomością lub zbiorową podświadomością. Jest ona sumą pojedynczych podświadomości każdej żywej istoty na tej planecie. Zjednoczona (zintegrowana) wewnętrznie ludzkość, to zupełnie inny stan zbiorowego wymiaru duchowego. Astral nadal będzie istniał, tylko w nowej postaci, takiej która (docelowo) nie będzie nam szkodziła (poziomy ciemności, ingerencje, iluzje umysłowe i duchowe, wpływy, hierarchia, zawłaszczanie) ponieważ zostanie rozpoznana, uwolniona i uzdrowiona przez indywidualną transformację jednostek. To jest proces trwający w czasie.

Ciemność i światło są jednością

Jesteśmy jak rozbłyskujące gwiazdy. Razem (s)tworzymy świetlną sieć, która nadal (aby mogła istnieć) potrzebuje mieć kontrast kwantowej (twórczej czerni). Kosmosy są zanurzone w Kwantowej Pustce/Ciemności (Ocean PraEnergii), która jest Energetyczną Zupą Życia rodzącą/sublimującą w formę życie. WSZYSTKO jest w tym zanurzone. Nasz Wszechświat także. Dlaczego mielibyśmy odstawać, czy być czymś oddzielnym od Uniwersalnych Zasad Życia?

Astral to szerokie spektrum energetyczne. Skala od głębokich ciemności do światła ziemskiej duchowości, która w ostatecznej wersji jest rozpoznaniem w Bogu (najwyższa wibracja). On nie może przestać istnieć, za to na pewno może ulec (i ulega) głębokiej przebudowie tak w świetle, jak i w ciemności. To się dzieje obecnie. Dzieje się także przez nasz (ludzkości) rozwój. Nie może być też tak, że ciemność przestanie całkowicie istnieć. Ona pozostanie. Różnica jest taka, że pole zbiorowej podświadomości zostanie oczyszczone (także przez procesy naszych osobistych transformacji/pracy w podświadomością) i uzyskamy dostęp do twórczej kwantowej czerni, która jest podstawą rodzącą FORMĘ (życie). Zasadnicza różnica: przestaniemy się bać podświadomości (doświadczeniowej czerni) ponieważ ją rozpoznamy i zintegrujemy w sobie. Nauczymy się czerpać z niej moc. W ten sposób przestanie ona w nas ingerować, ponieważ nie będzie miała do tego możliwości. To jest proces, którego tempo i manifestacja zależy także od naszego (ludzkości) rozwoju. Transformując się nie odrzucamy niczego, a pracujemy w kierunku przebudowania i zbudowania na własnym doświadczeniu nowych siebie. Poprzednie jest zawsze podstawą dla kolejnego. W jakim procencie Ziemia ulegnie rozświetleniu Boskością, zależy także od nas samych (naszej pracy). W swoich planach ewolucyjnych na pewno zakłada określony pułap. Czy go osiągnie? Rzeczywistość pisze się teraz.

Nie może istnieć światło bez ciemności. Nie może istnieć ciemność bez światła. Za to mogą być różne konfiguracje i proporcje tych jakości wobec siebie. Są światy, gdzie przeważa jasność, są światy, gdzie dominuje ciemność. Im bliżej Boga tym więcej światła, im bardziej oddalmy się od Niego, tym więcej kwantowej czerni. Jesteśmy światem na obrzeżach, prowincją na granicach Wszechświata, Galaktyki, Boskiej Kreacji (są światy jeszcze dalsze). Wyruszyliśmy w daleką podróż, by powracając w drodze rozwoju ewoluować i rozwijać się ku Bogu. Czy Ziemia stanie się kosmicznym punktem światła, latarnią dla tych, który są jeszcze dalej od nas? 

Symboliczny sen 

Noc przed tym uświadomieniem miałam, sen w którym oglądałam transformację ogrodu. Pracowało w nim bardzo wiele osób. Wysoko z antresoli obserwowało nas jakieś gremium (profesura) ubrana w białe fartuchy. Część ogrodu ulegała radykalnej zmianie, część pozostawała nadal na swoim miejscu, nadawano jej tylko nowy kształt. Powstawały nowe struktury, grządki, kształty, szklarnie. Zostawały niektóre stare drzewa, które po przycięciu, odświeżeniu i uformowaniu dopełniały nowy obraz grodu. Przyglądałam się ich korzeniom zanurzonym w ziemi, czy dobrze się mają. Mówiłam, coś do ludzi, mówiłam coś do obserwujących, niestety nie pamiętam co.

To jest bardzo symboliczny sen. Na strukturach poprzedniego buduje się nowe. Nawet jeśli całkowicie zmienimy kształt ogrodu, ziemia/ gleba, która żywi ten ogród pozostanie wciąż ta sama. Jakiekolwiek przechodzimy zmiany, nadal pozostajemy sobą, Matka Ziemia także. Astrala nie trzeba się bać, a aktywnie pracować ku wolności od jego wpływów w nas. Astral jest stałą naszej podświadomości i energetyki w ogóle. Jest on częścią ciała Planety Ziemi. Niemożliwe jest, aby przestał istnieć, co najwyżej w formie, w jakiej do tej pory istniał. Koniec osobistego astrala jest indywidualną podróżą, logowanie się do nowego także. Odczarujmy tę nierozpoznaną krainę.

To czemu nadajesz znaczenie staje się prawdą, tak z świetle jak i w ciemności. Kreujesz. Stań się w tym świadomy.

Jesteśmy ważnym elementem transformcji Planety.

Astral to nie tylko zło. Astral to także dobro.

Dobrego dnia.

 

Wpisy powiązane: 

W domu człowieczeństwa - na dnie podświadomości.

Droga Duszy w Ziemskim świecie: wychodzenie z Matriksa poziom astralny.

Zrozumieć astral.

Rozsiądź się wygodnie w ciemności.

Ziemia jako Istota Duchowa.

Ocean PraEnergii - Źródło Życia.