To pierwszy rok jak mamy w przestrzeni nowe, krystaliczne energie planety. Nastały podwaliny pod nowe życie, nową epokę dla Ziemi i nowy świat dla nas. W matrycy Ziemi odpaliły się energie piątego wymiaru... Pytanie: Jakie przełożenie na świat rzeczywisty ma aktywacja piątego wymiaru? Zazwyczaj takie procesy przebiegają bardzo powoli...

Przełożenie piątego wymiaru na dzisiejszą rzeczywistość.

I to się zgadza. Nie spodziewajmy się zaraz „cudów” z nieba, choć one się dzieją i burzą stary porządek. Efekty już są pomału zauważalne, szczególnie w nas samych. Proces stabilizacji i przekształcania świata potrwa w czasie. Dotarcie do stanu końcowego zajmie nam dwa, trzy pokolenia.

Odpalenie piątej rzeczywistości nie spowodowało, że nagle wszystko odpadło i jest doskonale, i tylko miłość. Rewolucja musi obdyć się najpierw w przestrzeni naszych serc. To już się dzieje. Efektem zmiany jest stopniowe przesuwanie się świadomości ludzkiej z systemowego umysłu do źródłowej energii serca i kosmicznej świadomości. Proces trwa w czasie i wymaga naszych starań. Energie piątej rzeczywistości obligują nas do jeszcze większej pracy nad sobą. Spływy energetyczne ułatwiają przemiany, ale także (poruszając to, co boli) przymuszają do zajrzenia wgłąb siebie i uzdrowienia tego co potrzebuje uznania. Przechodzimy z zapomnienia do świadomości. Przygotowujemy Nowy Świat dla naszych następców. Świat wolny i harmonijny. Dotychczasowy stan rzeczy powoli wygaśnie.

Energie 5D powodują, że rozszczelnia i uchyla się ciężka zasłona zapomnienia trzeciego wymiaru. Puściła nam kontrola ego/umysłu, dając możliwość dotarcia do swojej prawdziwej Boskiej Jaźni. Serca, w których każdy z nas ma zapisany boski kod światła dochodzą do głosu. Kontrola i zniewolenie ludzkości rozluźnia się, by w ostateczności całkowicie odpadaść. Odkrywamy naszą prawdziwą istotę i sens naszego pobytu na Ziemi. Uzyskujemy świadomość Duszy, jej drogi i celu, który ona chce Tu osiągnąć. Zyskujemy wiedzę o naszych domach duchowych. Rozpoznajemy po co Tu przyszliśmy, jaka jest nasza rola w tym świecie. Otwiera się nam świadomość planetarna i galaktyczna.

Taka świadomość pozwoli nam na zupełnie inny poziom istnienia. Miłość, szacunek do wszystkiego co jest, uznanie duchowości i materii na jednym poziomie, sprawią, że życie osiągnie harmonię. Przychodzimy na Ziemię, żeby budować, a nie niszczyć. Przestańmy się męczyć, błądzić. Przejrzymy na oczy. Uszanujmy siebie, Ziemię i wszelkie inne formy życia.

Zaczynamy rozumieć, że Wszyscy Jesteśmy Jednością. Kiedy to się zadzieje, na Ziemi zapanuje pokój. Nastaną czasy nowych technologii i nowych reguł opartych na zasadzie dobra wspólnego. Nauka połączy się z duchowością. Staniemy się jedną, wielką, ziemską rodziną. Wszelka przemoc zginie, ponieważ nie będzie miała się czym żywić. Ale to cel ostateczny. Przed nami lata pracy, na rzecz dobrej przyszłości. Wielu z nas, dożyje tu swojego przeznaczenia i więcej nie powróci. Zastapią nas inni. Wypełnimy to, po co Tu przybyliśmy na ten bardzo ważny czas. Przetrzemy braciom szlak do NOWEGO ŚWIATA.

Kryształowe matryce Ziemi

W rzeczywistości energetycznej naszego świata istnieje już krystaliczna matryca. To przepiękne pole, które stwarza nam możliwość kreacji na nowych pięciowymiarowych paradygmatach. Słowem do zagospodarowania jest przestrzeń Nowej Ziemi. Czas zacząć budować rzeczywistość na krystalicznej sieci 5D. Możliwe jest to z poziomu serca, którego wibracje są zgodne z Boskim Wzorcem. Gotowe serca, oczyszczone i zjednoczone ze źródłem są wpinane w krystaliczne pole Ziemi. Ten proces wciąz trwa. Zjednoczona i rozświetlona przestrzeń serca jest odbiciem energii Boga w nas. Na jej podstawie zaczynamy budować nowy świat oparty na jedności, współistnieniu, poszanowaniu życia, jego różnorodności. 

Rozumiemy, że jesteśmy częścią Kosmicznego Kolektywu i częścią Bokiej Mandali Stworzenia. Kosmicznymi podróżnkami w drodze przez Istnienie. Mamy poczucie współodpowiedzialności. Na tej podstawie budujmy nową rzeczywistość z poziomu serca, w zjednoczeniu z Bogiem/ z Życiem/ z Duszą/ z Istnieniem. Pozwólmy przejawić się Duszy w nas, w celu realizacji Boskiego Przeznaczena Duszy. Ona w kodach światła niesie w sobie dary i talenty dane jej przez Boga dla wznoszenia jego Kreacji na coraz to wyższe poziomy. Jest czas na przejawienie się tego zapisu w nas.

W praktyce

Zaczynamy wypełniać kryształową matrycę Ziemi nową rzeczywistością. Wyrażajmy intencję tworzenia nowych relacji na kryształowych łączach piątego wymiaru. Niech dotyczy to wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu i co jest dla nas ważne. Od relacji międzyludzkich, rodzinnych, zawodowych, zdrowotnych, finansowych, po pasje, kreację potrzeb serca, relacji z Duszą i światem energii... Chodzi o to, żeby wypełnić swoją rzeczywistość nowym modelem Istnienia. Od spraw materialnych po duchowe. Wszystko to, co jest dla nas ważne niech będzie oparte na nowych zasadach budowanych z poziomu źródłowej energii serca. 

Wyrażajmy intencję tworzenia kryształowych przestrzeni dla relacji zawodowych, rodzinnych, międzyludzkich, połączenia z Ziemią, z Duszą, z Bogiem itd. (Pełna dowolność według potrzeb serca.) Warunkiem jest tworzenie z przestrzeni serca. Wszystko co niezgodne (niżej wbracyjne) nie zaistnieje, ponieważ energii nie da się oszukać. Dlatego pracujmy nad wewnętrznym oczyszczeniem, po to by rozświetlić się do stanu Dziecka Bożego i rozpocząć kreację z poziomu serca i boskiej świadomości. 

Czas zacząć wypełniać matrycę nowego świata istnieniem z poziomu serca.

MANIFESTACJA NOWEJ RZECZYWISTOŚCI TU I TERAZ.

 

Pozdrowienia. 

 

 

 

 

Poczytaj także:

Nowa Ziemia: budowniczy Nowego Świata i Boski Wzór.

Droga Duszy: przebudzenie Mocy, czyli dary i talenty Duszy.

Globalne Pole Serca.

Ziemia jako Istota Duchowa.

Pole Serca - nowa świadomość ludzkości.

Zmiany i kreacja na Nowy Świat.

Moc Duszy, czyli przebudzenie Lightworkera.